Kościół w Polsce 2012 - według KAI

Kościół w Polsce 2012 - według KAI
Na zdjęciu archiwalnym z 02.02.2008r. abp Ignacy Tokarczuk, arcybiskup senior, były metropolita przemyski. Duchowny zmarł w Przemyślu, 28 grudnia 2012r. w wieku 94 lat. (fot. PAP/Dariusz Delmanowicz)
KAI / slo

Redakcja KAI opublikowała wykaz najważniejszych wydarzeń 2012 roku w Kościele w Polsce.

STYCZEŃ

6 - Ulicami 26 polskich miast przeszły w uroczystość Objawienia Pańskiego, Orszaki Trzech Króli by oddać hołd nowo narodzonemu Dzieciątku Jezus. W barwnych korowodach organizowanych w całym kraju uczestniczyło ponad 100 tys. osób.

Prawie 155 tys. zł przekazały szkoły noszące imię Jana Pawła II na konto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które przydziela stypendia uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Zbiórkę przeprowadzono podczas Dnia Papieskiego w 2011 r.

DEON.PL POLECA

Nawet kilkanaście milionów złotych rocznie przekazują Polacy na cele misyjne - wynika z szacunków KAI opublikowanych w styczniu z okazji Dnia Misyjnego. Oprócz kilku ogólnopolskich zbiórek na ten cel - w styczniu, lutym, lipcu, październiku i grudniu - na sumę tę składają się kwesty zakonne, diecezjalne i całoroczne akcje misyjne. Polacy wysyłają też datki indywidualnie na wybrane misje czy dla konkretnych misjonarzy.

Aż 3,2 mln osób odwiedziło w 2011 r. Jasną Górę, o 200 tys. więcej niż rok wcześniej - podała kancelaria kustosza sanktuarium.

16 - Refleksja nad obchodami Roku Wiary, rozmowy z rządem nt. przekształcenia Funduszu Kościelnego i kwestie bioetyczne były głównymi tematami obrad Rady Stałej KEP. Członkowie Rady zaapelowali o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym i jeszcze raz zwrócili się do wiernych z przestrogą dotyczącą działalności suspendowanego ks. Piotra Natanka.

17 - Wręczenie medali "Sprawiedliwy wśród narodów świata" przyznanych pośmiertnie trojgu mieszkańcom Podkarpacia, dyskusje oraz wspólne modlitwy - na żydowskim cmentarzu i w kościele - z udziałem m.in. rabinów i hierarchów Kościoła złożyły się na centralne obchody XV Dnia Judaizmu, które tym razem zorganizowano w Rzeszowie.

18-25 - Pod hasłem "Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa", przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całym kraju chrześcijanie różnych wyznań odwiedzali świątynie bratnich Kościołów by wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność. Materiały do jego obchodów przygotowali - po raz pierwszy w historii - chrześcijanie z Polski. "Jeśli nie współcierpimy z bratem katolikiem czy siostrą prawosławną, nasze chrześcijaństwo traci autentyzm i staje się tylko pozorem albo nawet pseudochrześcijaństwem" - mówił prawosławny ordynariusz lubelski i chełmski, Abel w kazaniu w kościele akademickim KUL.

23-24 - Ogólnopolski Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich oraz ożywienie wszelkiego typu rad parafialnych, czyli tzw. struktur komunijnych w Kościele w Polsce, to priorytety, jakie podczas spotkania w Warszawie nakreśliła na 2012 rok Komisja Duszpasterstwa KEP. Gremium to poszerzono o członków nowego Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

23-26 - Ponad 100 księży uczestniczyło na Jasnej Górze w sympozjum kapłańskim poświęconym spowiedzi. Wśród wyzwań wymieniano nowe problemy moralne, takie jak in vitro, "prywatyzację religii" i "mentalność singla". Mówiono o mniejszych kolejkach do konfesjonałów, ale i dojrzalszych spowiedziach.

26 - Pod hasłem "Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka" odbył się XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Centralne obchody zorganizowano w Warszawie. Podczas spotkania na warszawskiej Pradze przedstawiciele obydwu religii czytali Biblię i Koran, dyskutowali i modlili się. Inicjatywa polskiego Episkopatu jest pionierską w skali światowej.

28 - W Gliwicach odbył się ingres nowego biskupa diecezji, 65-letniego Jana Kopca. Podczas uroczystości zapowiedział: "To będzie praca najtrudniejsza, ale tylko taką mogę przyrzec. Nie bywanie na salonach, ale trwanie na modlitwie i cierpliwym towarzyszeniu człowiekowi".

LUTY

1 - Niemal jednogłośnie Senat RP uczcił specjalną uchwałą setną rocznicę śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza - założyciela zgromadzenia księży michalitów i wielkiego społecznika, który poświęcił się kształceniu ubogiej i trudnej młodzieży.

1 - W Krakowie zmarła Wisława Szymborska, poetka, laureatka Nagrody Nobla. Miała 89 lat. "Była ciepła i skromna" - wspominał bp Tadeusz Pieronek.

2 - W Częstochowie odbył się ingres nowego metropolity 59-letniego Wacława Depo. "Przychodzę z pokorą, aby stanąć do pracy w archidiecezji częstochowskiej z wami i dla was - powiedział podczas ingresu do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny. - Służba biskupia musi być napełniona odwagą pokory, która nie pyta, co mówi o niej obiegowa opinia czy też medialne sondaże".

2 - Prawie 1,2 tys. różnego typu placówek wychowawczych i leczniczych prowadzą w Polsce zgromadzenia żeńskie. Pod ich opieką pozostaje 21 tys. przedszkolaków, a 11,5 tys. młodzieży kształci się w różnego typu szkołach zakonnych. Niemal pół miliona dzieci i młodzieży jest kształconych przez zakonne katechetki - ustaliła KAI w związku ze Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Ponadto coraz więcej z 87 żeńskich klasztorów kontemplacyjnych w Polsce przyjmuje na kilkudniowe pobyty świeckich szukających izolacji od zgiełku i pośpiechu.

11 - Na terenie polskich parafii działa 6,8 tys. organizacji kościelnych podejmujących działalność na rzecz chorych - poinformował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) w związku ze Światowym Dniem Chorego.

Zakony prowadzą w naszym kraju 6 szpitali 14 hospicjów, 43 domy opieki, 26 ośrodków terapii dla osób uzależnionych, 16 lecznic i punktów ziołolecznictwa i tyle samo aptek. W Polsce działa nieco ponad 400 kapelanów szpitalnych - mniej więcej tyle samo zakonników co księży diecezjalnych.

Środowiska kościelne pomagające cierpiącym to głównie parafialne Caritas, zespoły charytatywne oraz Akcja Katolicka. Działalność na rzecz chorych prowadzona jest w 95 proc. polskich parafii. Chodzi tu m.in. o organizowanie im czasu wolnego, wypoczynku, rekolekcji, pomocy żywieniowej. Szacuje się, że odbiorcami kościelnej pomocy w parafii jest blisko 700 tys. chorych.

16 - Roman Kluska odebrał w Warszawie Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego przyznawaną za zasługi dla rolnictwa i rozwoju terenów pozamiejskich w Polsce. Znanego biznesmena i filantropa uhonorowano za aktywność w propagowaniu i rozwoju produkcji zdrowej, niemodyfikowanej żywności. "Sanktuarium w Łagiewnikach nie powstałoby tak szybko, w 2 lata gdyby nie dar Romana Kluski" - podkreślił bp Jan Zając rektor sanktuarium.

18 - Kilkanaście tysięcy osób zgromadziła pod Sejmem manifestacja zorganizowana w proteście wobec decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiającej przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

24 - Ks. prof. Michał Heller odebrał tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej. "Wybitny, światowej sławy astrofizyk, matematyk i fizyk, jeden z największych polskich autorytetów naukowych i moralnych, łączący harmonijnie naukę i wiarę" - mówił podczas uroczystości rektor PW, prof. Włodzimierz Kurnik.

27 - W Warszawie zaprezentowano przygotowany przez KAI raport "Finanse Kościoła katolickiego w Polsce" będący pierwszym na taką skalę opracowaniem na ten temat. Przedstawia sposób utrzymywania wszystkich poziomów instytucji Kościoła, poczynając od parafii a na Konferencji Episkopatu i jej agendach kończąc. "Konieczne jest poszukiwanie dróg reformy finansowania Kościoła. Poza nielicznymi wyjątkami instytucje kościelne z trudem pokrywają bieżącą działalność" - powiedział redaktor naczelny KAI Marcin Przeciszewski. Raport wywołał ogromny rezonans w polskich mediach.

MARZEC

4 - W II niedzielę Wielkiego Postu odbyła się zbiórka do puszek na finansowanie projektów misyjnych prowadzonych za pośrednictwem dzieła "Ad gentes" przy Komisji KEP ds. Misji. W 2011 r. zebrano na cele misyjne 1,8 mln zł., finansując 174 projekty: edukacyjne, charytatywne, medyczne i ogólnoewangelizacyjne. Obecnie na całym świecie pracuje 2170 polskich misjonarzy, w tym 52 świeckich.

13-14 - Wskazania dotyczące postępowania w przypadkach pedofilii wśród duchowieństwa przyjęto podczas zebrania KEP w Warszawie. Zapowiadając dokument sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak wyraził nadzieję, że dzięki temu Kościół w Polsce będzie działał "w duchu troski o oczyszczenie, o dobro ofiar oraz o to, by w Kościele prawda i duch Ewangelii były na pierwszym miejscu". Przyjęto także 70-stronocowy dokument społeczny "W trosce o człowieka i dobro wspólne", dotyczący najpilniejszych problemów współczesnej Polski. Opracowanie "jest też apelem by w życiu społecznym kierować się normami moralnymi i wartościami" - powiedział KAI bp Józef Kupny, przewodniczący Rady Społecznej Konferencji Episkopatu Polski.

16-18 - Pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan" obradował IX Zjazd Gnieźnieński. W spotkaniu uczestniczyli duchowni różnych wyznań i religii, liderzy ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich, politycy - w tym prezydent RP Bronisław Komorowski - ludzie kultury i nauki, działacze organizacji charytatywnych. W końcowym przesłaniu do Europejczyków zwrócono uwagę, że na naszym kontynencie słabnie głos chrześcijan, tymczasem powinni oni angażować się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Pozdrawiając uczestników Zjazdu, papież Benedykt XVI przypomniał: “Chrześcijaństwo, choć ukierunkowuje człowieka ku wieczności, nie zwalnia go z troski o rzeczywistość doczesną, co więcej zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w duchu miłości Boga i bliźniego".

24-25 - Marsze dla Życia, duchowe adopcje, projekcje filmów pro-life, konferencje demograficzne i dyskusje na temat ochrony życia - tak w całym kraju obchodzone były Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia. W archidiecezji warszawskiej, pod hasłem "Chrońmy życie od poczęcia do naturalnej śmierci" od 16 do 25 marca trwał Tydzień dla Życia: odbył się festiwal filmów pro-life, konferencja na temat duchowości w medycynie oraz rekolekcje i warsztaty służby zdrowia.

Podczas II Kongres Demograficznego (22 marca) prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że dziś konieczna jest odnowa demograficzna poprzez stworzenie "dobrego klimatu dla rodziny". Należy też odbudować równowagę międzypokoleniową "dbając w większym stopniu o rodziny i wspierając rodzicielstwo, ale i o godne życie starszego pokolenia".

KWIECIEŃ

3 - Odbyło się pierwsze z szeregu prowadzonych w tym roku spotkań na linii Kościół-państwo w sprawie przekształcenia Funduszu Kościelnego w postulowany już od lat dobrowolny odpis podatkowy. Spotkanie prowadzono na forum specjalnie w tym celu powołanych zespołów ds. finansów Komisji Konkordatowych. Na czele zespołu kościelnego stanął kard. Kazimierz Nycz, a na rządowego - min. Michał Boni. Strona kościelna po raz kolejny wysunęła propozycję dodatkowego odpisu podatkowego w wysokości 1 proc. Strona rządowa zadeklarowała, że gotowa jest zgodzić się na 0,3 proc. powołując się na ograniczenia wydatków publicznych powodowanych unijną procedurą nadmiernego deficytu budżetowego.

1 - Pod hasłem "Radujcie się zawsze w Panu! (Flp 4, 4)" w całym kraju w sobotę i Niedzielę Palmową obchodzono 27. Światowy Dzień Młodzieży, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Nawiązując do hasła tegorocznych obchodów, biskupi zachęcali polską młodzież by była wierna przesłaniu Ewangelii z radością świadczyła o Chrystusie.

4 - W Łagiewnikach odbyła się promocja książki Ewy Czaczkowskiej "Faustyna" (wydawnictwo Znak). To najbardziej szczegółowa z dotychczasowych biografii polskiej mistyczki. Książka odkrywa nowe fakty z życia s. Faustyny, prezentuje szeroki kontekst społeczny, w którym żyła, kreśląc jej rozwój duchowy i dojrzewanie do świętości.

12 - Pisarz i publicysta Jacek Moskwa został laureatem dorocznej Nagrody Dziennikarskiej im. Bp. Jana Chrapka "Ślad". Podczas uroczystej, jedenastej już, gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich odebrał statuetkę autorstwa prof. Gustawa Zemły i nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. 64-letni red. Moskwa został nagrodzony "za równie obszerną, co wnikliwą biografię 'Droga Karola Wojtyły' oraz poruszające publikacje upamiętniające dzieło Lasek".

20-22 - Sukcesem zakończyły się zorganizowane w Warszawie XVIII Targi Wydawców Katolickich. Przez Arkady Kubickiego w Zamku Królewskim przewinęło się 17 tys. zwiedzających, swoje wydawnictwa prezentowało niemal 140 oficyn, w tym wydawnictwa z Finlandii, Francji, Włoch, Watykanu i Niemiec. Nagrodę Złotego Feniksa przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich otrzymał wybitny biblista ks. prof. Józef Kudasiewicz.

22 - "Marszem gwiaździstym dla Jezusa" zakończyła się "Misja Warszawy" - projekt ewangelizacyjny stolicy. Rok 2012 - jak zapowiadał kard. Kazimierz Nycz - to jednak dopiero początek "permanentnej ewangelizacji" miasta, a daty jej zakończenia nie da się ustalić. Celem inicjatywy ewangelizacyjnej było ożywienie życia parafialnego i współodpowiedzialności osób świeckich za rozwój lokalnego Kościoła. Ewangelizacja objęła m.in. środowiska akademickie i młodzież. Uczestnicy "Misji" w asyście kapłanów odwiedzali akademiki, kluby i puby, nawiązując rozmowy na tematy wiary.

25 - Zmarł Jan Bernard Szlaga - pierwszy biskup pelpliński, biblista. Przez wiele lat pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (był m.in. prorektorem KUL i redaktorem "Encyklopedii Katolickiej"). Był m.in. przewodniczącym Rady Naukowej KEP i członkiem Rady ds. Ekumenizmu. Miał 72 lata.

25 - Kolejny, lekki spadek liczby kandydatów do kapłaństwa - zarówno w seminariach diecezjalnych jak i zakonnych - oraz gwałtowne zmniejszenie się powołań do życia zakonnego wśród kobiet - taki obraz przynosi opracowanie Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań w związku z Tygodniem Modlitw o Powołania. W roku akademickim 2011/2012 studia w diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych rozpoczęło ponad ośmiuset mężczyzn. Najwięcej kandydatów do zakonu mieli franciszkanie, dominikanie i kapucyni. Do żeńskich zakonów wstąpiło w zeszłym roku 209 postulantek; jeszcze siedem lat temu było ich 484.

29 - Kilkudziesięciu hierarchów z Polski i zagranicy uczestniczyło w Gnieźnie uroczystościach patronalnych ku czci św. Wojciecha - głównego patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej. To największy świętowojciechowy odpust w naszym kraju i jeden z większych w Europie. Podczas uroczystości wspominano 50. rocznicę święceń kapłańskich metropolity gnieźnieńskiego abp. Józefa Kowalczyka, i 20. rocznicę reformy administracyjnej Kościoła w Polsce.

29 - Kościół katolicki w Polsce obchodził Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. W czasie II wojny światowej z rąk okupantów - niemieckiego i sowieckiego, zginęło blisko trzy tysiące polskich duchownych, co stanowiło 20 proc. przedwojennego duchowieństwa. Ponad połowa z duchownych diecezjalnych i zakonnych poddana została represjom.

Główne uroczystości odbyły się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, będącego od 1948 r. miejscem pielgrzymek księży, byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau.

W Polsce wzrasta popularność nocnych spowiedzi organizowanych przed Wielkanocą. W akcji "Noc Konfesjonałów" organizowanej trzeci rąk z rzędu uczestniczyło już kilkadziesiąt kościołów w całym kraju. W niektórych świątyniach do spowiedzi można było przystąpić przez całą noc.

30 - Zmarł prof. Wiesław Chrzanowski - powstaniec warszawski, więzień PRL, działacz opozycji, marszałek Sejmu, twórca Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Miał 88 lat.

Polacy pragną mieć dzieci. Najwięcej osób (blisko połowa) wyraża chęć posiadania dwójki, a trochę więcej chciałoby mieć trójkę dzieci - wynika z kwietniowego raportu CBOS. Zaledwie 4 proc. Polaków wolałoby nie mieć potomstwa. Na popularności zyskała wizja rodziny z trójką dzieci. Już od ponad dwudziestu lat w Polsce występuje bardzo niski poziom dzietności, nie zapewniający zastępowalności pokoleń.

Według innego, kwietniowego sondażu CBOS tylko 9 proc. Polaków jest zadowolonych z prowadzonej przez państwo polityki wobec rodzin, a ponad połowa ocenia ją jako złą. To najgorsze notowania w tej dziedzinie od 1996 r.

MAJ

2 - Podczas spotkania Rady Stałej Episkopatu i Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze biskupi poparli ideę zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym ale wyższym aniżeli postulowane przez rząd 0,3 proc. Ustalili, że minimum, na które może zgodzić się Episkopat jest 0,5-0,6 proc.

3 - W homilii wygłoszonej na Jasnej Górze w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski abp Józef Michalik wyraził ubolewanie, że mentalność współczesnych chrześcijan została skolonizowana przez kulturę laicką. Przed liturgią, na dziedzińcu klasztoru paulinów odsłonięto Epitafium Smoleńskie - okazałą płaskorzeźbę poświęconą ofiarom katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r.

10-12 - Przedstawiciele 49 państw europejskich uczestniczyli w konferencji Caritas Europa zorganizowanej w Warszawie pod hasłem "Opieka i migracja". Sekretarz generalny organizacji Jorge Nuño Mayer podkreślił, że migranci nie są problemem, lecz wnoszą swój wkład do rozwoju kraju, w których przebywają i tak jak wszyscy ludzie zasługują na szacunek. .

16 - Prof. Joseph Weiler, wybitny amerykański specjalista prawa międzynarodowego odebrał w Warszawie tytuł Człowieka Pojednania przyznany mu przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Ceremonia odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym. Laureat, Żyd polskiego pochodzenia, jest znany m.in. z publikacji krytykujących współczesną europejską chrystianofobię.

CZERWIEC

2 - Kilkadziesiąt tysięcy uczestników z kraju i zagranicy zgromadziło 16. spotkanie młodzieży na Polach Lednickich k. Gniezna. Spotkaniu zorganizowanemu pod hasłem "Miłość cię znajdzie" patronowała s. Faustyna, której relikwie obecne były pod Bramą Rybą. Jak co roku, podczas specjalnej ceremonii, która odbywa się przed północą, młodzież dokonała wyboru Chrystusa jako najwyższej wartości w swoim życiu.

3 - Tysiące osób zgromadziły Marsze dla Życia i Rodziny, które przeszły ulicami ponad 40 polskich miast. Manifestowano przywiązanie do wartości rodzinnych i poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. - Idziecie w słusznej sprawie, bez troski o życie i rodzinę niczego w Polsce nie zreformujemy - mówił do uczestników warszawskiego marszu kard. Kazimierz Nycz.

3 - Pod hasłem "Dziękujemy za dar życia i rodzinę", 3 czerwca już po raz piąty obchodzono Święto Dziękczynienia. Modlitwie, koncertom i zabawie przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie towarzyszyła w całym kraju zbiórka pieniędzy na dokończenie świątyni. W przeddzień Święta Dziękczynienia odbyło się Spotkanie Młodych na Polach Wilanowskich, podczas którego młodzi bili rekord świata w strzelaniu goli do Wielkiej Bramki.

7 - O wprowadzenie w Polsce polityki prorodzinnej upominali się biskupi w kazaniach podczas uroczystości Bożego Ciała. "Apelujemy do odpowiedzialnych gremiów ustawodawczych i rządzących o mądrą, długofalową politykę prorodzinną. Inwestowanie w rodzinę to najlepsza inwestycja" - podkreślał w Krakowie kard. Stanisław Dziwisz.

7-8 - Setki tysięcy osób uczestniczyły 7 i 8 lipca na Jasnej Górze w 20. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja. Modlono się w intencji ojczyzny, o wolność słowa i mediów w Polsce oraz o miejsce na multipleksie dla TV Trwam. Zbierano także podpisy w apelu "przeciwko dyskryminacji" toruńskiej telewizji.

15 - W Tarnowie odbył się ingres nowego biskupa diecezji, 49-letniego Andrzeja Jeża. "Jesteśmy posłani do świata, który radykalnie się zmienia i mamy głosić mu Ewangelię ani nadmiernie się do niego nie upodabniając, ani nie zamykając się w twierdzy" - powiedział podczas uroczystości.

15 - Zmarł prof. Stefan Stuligrosz, założyciel i przez 70 lat dyrygent chóru "Poznańskie Słowiki", kompozytor. Wykształcił wielu znakomitych dyrygentów i chórmistrzów. Miał 91 lat.

17-19 - W nowej ewangelizacji nic nie zastąpi świadectwa ludzi wierzących - podkreślano podczas ogólnopolskiego spotkania teologów moralistów w Niepokalanowie. Postulowano przeprowadzenie badań dotyczących ateizmu w Polsce - jego skali i rodzajów wskazując, że może on być np. "argumentatywny" czy "kulturowy"

28 - W niedzielnych Mszach uczestniczy 40 proc. Polaków - wynika z badań zaprezentowanych w Warszawie przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Odsetek osób przystępujących do komunii św. w odniesieniu do liczby osób, które powinny przyjść w niedzielę na Mszę wynosi 16,1 proc. Po raz pierwszy podano też liczbę osób, które w ciągu roku formalnie wystąpiły z Kościoła katolickiego - w 2010 roku było ich 459. "Można powiedzieć, że w porównaniu z czasami późnego PRL, praktyki religijne Polaków nieco (ilościowo) się zmniejszyły ale równocześnie (jakościowo) pogłębiły" - komentował socjolog dr Tomasz Żukowski.

LIPIEC

28-5 sierpnia - Ponad 1,2 tys. osób uczestniczyło w rozpoczętym 28 lipca w Kostrzynie nad Odrą I Kongresie Nowej Ewangelizacji. Odbywał się on równolegle i w łączności z Przystankiem Jezus, który z kolei organizowany był po raz 13. w czasie Festiwalu Przystanek Woodstock. Członkowie ok. 350 wspólnot, ruchów i grup działających na rzecz nowej ewangelizacji uczestniczyli w debatach, koncertach i rekolekcjach. Gościem spotkania był m.in. abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. W rozmowie z KAI powiedział: "żyjemy w zglobalizowanym świecie, który stał się mniejszy. Oznacza to, że laicyzacja dotknęła wszystkich społeczeństw i kultur. Specyficznym zadaniem nowej ewangelizacji jest rozbudzenie w tych, którzy już są chrześcijanami, ludźmi ochrzczonymi świadomości, że są ewangelizatorami".

SIERPIEŃ

6 - W wywiadzie dla KAI przed wizytą patriarchy Moskwy i Wszechrusi abp Józef Michalik odniósł się m.in. do sugestii niektórych polskich środowisk obwiniających władze Rosji za katastrofę smoleńską: "(...) człowiek mądry w takiej sytuacji opiera się na faktach a nie na teoriach, zaś człowiek sumienia rozważa każde słowo i troszczy się, aby nie naruszało prawdy. Żeby o kimkolwiek, największym nawet wrogu, powiedzieć tak mocne słowa, trzeba znać fakty, mieć pewność. Tymczasem tej pewności nie ma. Dlatego ci, którzy posługują się takimi teoriami i hasłami robią sobie i tragedii smoleńskiej największą szkodę!"

11 - W Zamościu odbył się ingres nowego ordynariusza, 57-letniego Mariana Rojka. W homilii zapowiedział on, że od Chrystusa będzie uczył się "kodów dostępu" do ludzkich serc, a te uzyska dzięki łasce, otrzymanej na modlitwie.

17 - Na Zamku Królewskim w Warszawie patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I oraz przewodniczący KEP abp Józef Michalik podpisali historyczne Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji. W dokumencie czytamy m.in: "Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego pojednania. (...) Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów. (...) Dzisiaj nasze narody stanęły wobec nowych wyzwań. (...) W imię przyszłości naszych narodów opowiadamy się za poszanowaniem i obroną życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy, że ciężkim grzechem przeciw życiu i hańbą współczesnej cywilizacji jest nie tylko terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja i eutanazja.

25 - Instrukcję KEP w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi przyjęła na Jasnej Górze Rada Biskupów Diecezjalnych. "Bardzo jasno podkreślona została zasada, że wszelka działalność ekonomiczna, gospodarcza bądź finansowa Kościoła odbywać się winna z pełnym poszanowaniem prawa kościelnego jak i państwowego" - informował abp Wiktor Skworc.

Idea uporządkowania finansów Kościoła w Polsce została przyjęta rok wcześniej. Chodzi w niej nie tylko o uporządkowanie finansów na styku z państwem, ale również na gruncie wewnątrzkościelnym, zgodnie z normami II Soboru Watykańskiego II i nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego.

Możliwość korzystania z metody sztucznego zapłodnienia in vitro przez niepłodne małżeństwa popiera 79 proc. dorosłych Polaków. Przeciw jest 16 proc. ogółu badanych - wynika z sierpniowych badań CBOS. Ponad połowa badanych (58 proc.) dopuszcza tworzenie nadliczbowych zarodków dla zwiększenia szans doprowadzenia do ciąży, nawet jeśli część z nich zostanie zamrożona bez szans na późniejszy rozwój. Co trzecia osoba (36 proc.) uważa, że zabiegi in vitro powinny być przynajmniej w części refundowane, a 43 proc. - w ogóle bezpłatne.

WRZESIEŃ

8 - w Łodzi odbył się ingres nowego metropolity, 64-letniego Marka Jędraszewskiego. "Bóg wszedł w dzieje ludzkości. Stał się podmiotem - jako jeden z miliardów i jako jedyny" - mówił podczas uroczystości dodając, że zadaniem wierzących jest poznawanie Chrystusa i głoszenie Go światu.

12 - W Kaliszu odbył się ingres nowego ordynariusza, 60-letniego bp. Edwarda Janiaka. W homilii wskazał on, że "bez ofiarnej miłości rodziców nie da się wychować prawdziwych wyznawców Chrystusa i wzorowych obywateli ojczyzny".

16-22 - Pod hasłem "Wychowywać - ale jak?" obchodzony był w Polsce II Tydzień Wychowania. W liście pt. "Kościół domem życia, wiary i miłości" biskupi zaapelowali do rodziców, chrzestnych i dziadków, nauczycieli i wychowawców o "troskę o formację ludzkich serc i sumień". Bp Edward Dajczak, delegat KEP Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli powiedział KAI: "Tęsknię za zmianą modelu katechezy szkolnej (...). To, że liczba osób praktykujących maleje, rośnie liczba rozwodów, młodzi chętniej wybierają życie w konkubinacie jest jasnym sygnałem, że trzeba zmienić model katechezy".

22-23 - Około tysiąca osób należy obecnie do Diecezjalnych Rad Duszpasterskich. Istnieją one w 26 diecezjach. Większość ich członków - 53,3 proc. - stanowią kapłani, świeckich jest 39,6 proc., zakonnic i zakonników niewiele ponad 7 proc. Dane te podano podczas I Krajowego Kongresu Diecezjalnych Rad Duszpasterskich, który obradował w Licheniu.

28-30 - Nadzieję na pogłębianie dialogu intelektualistów chrześcijańskich i laickich wokół trwałych fundamentów kultury wyraża przesłanie IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który obradował w Lublinie. W spotkaniu zorganizowanym na KUL uczestniczyli wybitni przedstawiciele współczesnej humanistyki z kraju i zagranicy, m.in. kard. Gianfranco Ravasi (który odebrał tytuł doktora honoris causa KUL), George Weigel, Zygmunt Bauman, Rocco Buttiglione i ks. Tomas Halik.

27 - Dyrekcja religia.tv zapowiedziała, że z powodu braku dalszego finansowania przez Grupę ITI z dniem 1 stycznia 2013 kończy własną produkcję. (Wkrótce powstały dwa projekty internetowe nawiązujące do formuły tej telewizji: stacja7.pl i Boska.tv)

29 - Wielotysięczna rzesza uczestników Marszu "Obudź się, Polsko" uczestniczyła Mszy św. sprawowanej w sobotę na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. "Demokracja bez Boga ma w sobie coś demonicznego" - powiedział w homilii ks. prałat Walenty Królak. W liturgii, sprawowanej przez kilkudziesięciu kapłanów w tym o. Tadeusza Rydzyka, uczestniczyli parlamentarzyści, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński. III Ogólnopolski Marsz w obronie wolnych mediów i TV Trwam zorganizowano wobec nieprzyznania tej stacji przez KRRiT miejsca na multipleksie.

PAŹDZIERNIK

11 - Procesyjnym wniesieniem dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego we wszystkich katedrach kraju, zainaugurowano Rok Wiary w Kościele w Polsce. Tego samego dnia Papież Benedykt XVI otworzył go w Rzymie - w 50. rocznicę inauguracji obrad soborowych i 20-lecia wydania Katechizmu. Sugestie Kongregacji Nauki Wiary zachęcają lokalne Kościoły m.in. do organizowania kongresów o nauczaniu Soboru, i popularyzację rodzimych świętych. W diecezjach powinny być organizowane katechezy dla poszukujących sensu życia oraz spotkania z niewierzącymi, którzy szukają prawdy.

14 - Pod hasłem "Jan Paweł II - Papież Rodziny" w całym kraju obchodzono XII Dzień Papieski. Podczas uroczystych Mszy modlono się w intencji rodzin i wspominano kierowane do nich słowa papieża Polaka. Przed kościołami, jak co roku zbierano pieniądze na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która finansuje stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin (w ub. roku zebrano prawie 7,5 mln zł). W okolicznościowym liście wyrazili niepokój z powodu ataków na rodzinę i prób "przedefiniowania pojęcia rodziny jako luźnego związku".

22 - Finansowanie z budżetu państwa zabiegu in vitro w trzech próbach oraz dostępność nie tylko dla małżeństw - przewiduje trzyletni program ministerstwa zdrowia, który od 2013 r. ma objąć ok. 15 tys. par mających trudności z poczęciem dziecka - poinformował premier Donald Tusk. Na resortowy program rząd chce przeznaczyć ok. 250 mln zł. "Jest to doraźne rozstrzygnięcie sprawy drażliwej, która nie znalazła do tej pory rozstrzygnięcia ustawowego" - zaznaczył szef rządu. Decyzję tę skrytykował abp Henryk Hoser, oceniając, że jest ona oczywistym pójściem na skróty, by ominąć trudną debatę sejmową. "Obawiam się, że jest zarazem narzuceniem arbitralnej decyzji w celu osiągnięcia zamierzonych efektów politycznych partii władzy" - dodał przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

24 - Sejm odrzucił zgłoszony przez Solidarną Polskę projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej. Jej celem było wyeliminowanie możliwości dokonania aborcji gdy występuje prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby. Tymczasem, wedle badań Centrum Myśli Jana Pawła II i "Rzeczpospolitej" w ciągu 5 lat z 52 do 46 proc. spadła wśród Polaków akceptacja dla aborcji w takim właśnie przypadku.

LISTOPAD

6 - Rozczarowanie postawą Ministerstwa Edukacji Narodowej, które odmawia wpisania nauczania religii do ramowego planu nauczania wyraził po kolejnych rozmowach w MEN bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. 1 września br. przedmioty religia/etyka zostały przeniesione do planu szkolnego, co zrodziło obawy samorządów, że będą musiały finansować je z własnych budżetów oraz, że nastąpi marginalizacja tych zajęć. Komisja Wychowania Katolickiego KEP od miesięcy domagała się nowelizacji rozporządzenia MEN. Głos w tej sprawie zabierał też cały Episkopat.

11 - Apele o jedność, zaprzestanie politycznych sporów i powrót do rzeczowej debaty zdominowały kazania biskupów z okazji Święta Niepodległości. Hierarchowie surowo oceniali polską rzeczywistość, przyczyn upatrując w duchowym i moralnym zobojętnienia, zwłaszcza elit władzy.

14 - Książkę-raport KAI "Kościół. Stereotypy, uprzedzenia, manipulacje" zaprezentowano w Warszawie. To publikacja przydatna dla mediów świeckich, zawierająca spokojną argumentację i pozytywny przekaz nt. Kościoła - mówiono podczas spotkania z udziałem m.in. dziennikarzy "Polityki" i "Gościa Niedzielnego". Książka (wydana przez KAI i lubelskie "Gaudium") stara się obalić popularne dziś tezy, np. że Kościół jest wrogiem wolności i demokracji, wtrąca się do polityki, broni życia tylko w teorii, nie docenia kobiet, jest antysemicki.

27 - O nie uleganie "materialistycznemu sposobowi myślenia" zaapelował do polskich samorządowców ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, działającego przy Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Apel odnosi się do deklaracji wielu samorządów, które zapowiedziały finansowanie procedur zapłodnień in vitro z pieniędzy publicznych.

29 - Zmarł prof. Jacek Woźniakowski, historyk sztuki, wybitna postać polskiej kultury, znany działacz katolicki, współtwórca ruchu "Znak". Pisarz, eseista, publicysta, wydawca, tłumacz literatury pięknej, prezydent Krakowa w latach 1990-1991, profesor KUL, członek polskiego PEN Clubu. Miał 92 lata.

GRUDZIEŃ

2 - W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół w Polsce rozpoczął realizację programu duszpasterskiego, którego hasłem są słowa "Być solą ziemi". Jego główne cele to nowa ewangelizacja, rozbudzenie ducha apostolskiego świeckich i formowanie ich do przemieniania świata i służby ubogim. W całym kraju mają powstać kolejne parafialne zespoły Caritas. Wśród zadań na ten czas - wynikający także z rozpoczętego w październiku br. Roku Wiary, polscy biskupi wskazują na organizowanie spotkań i debat także z tymi, którzy nie dostąpili łaski wiary, ale nie są obojętni na pytania istotne dla ludzi religijnych, np. o sens życia i jego kres.

4 - Rząd przyjął uchwałę o podpisaniu konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec. Wcześniej sprzeciw wobec treści dokumentu wyrażało wiele środowisk katolickich, w tym prezydium Episkopatu Polski. "Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować" - napisali biskupi.

5 - O społecznych, rynkowych, prawnych i kulturowych barierach ograniczających dzietność w Polsce rozmawiali uczestnicy konferencji "Bariery ograniczające dzietność w Polsce", która odbyła się w gmachu Senatu RP. W spotkaniu wzięli udział znani eksperci od demografii i polityki rodzinnej. Podkreślano, że przy obecnej, dramatycznej sytuacji demograficznej koszt nieinwestowania w politykę prorodzinną może być bardzo duży. Apelowano do rządu o wypracowanie spójnego programu w tej dziedzinie.

8 - W Pelplinie odbył się ingres nowego ordynariusza, 55-letniego bp. Ryszarda Kasyny. W homilii zwrócił uwagę, że zasadniczą rolą Kościoła jest dziś troska o młodzież: "Nie ma prostej, uniwersalnej recepty na problemy ludzi młodych, ale trzeba szukać, próbować, a przede wszystkim trzeba kochać, mieć dla nich czas, by nie czuli się odrzuceni, zbędni i obcy".

9 - 58-letni mężczyzna zbezcześcił Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w sanktuarium na Jasnej Górze rzucając w Ikonę żarówkami wypełnionymi farbą. Obraz chroniony jest szybą, więc sam wizerunek nie został uszkodzony. Na Jasnej Górze odbyły się modlitwy ekspiacyjne. Prokuratura postawiła sprawcy zarzuty zniszczenia dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury i obrazy uczuć religijnych.

18 - Bez konkretnych rozstrzygnięć co do wysokości odpisu podatkowego mającego zastąpić Fundusz Kościelny zakończyła się kolejna w tym roku tura rozmów prowadzonych przez Zespoły Konkordatowe ds. Finansów. Przy tej okazji KAI przypominała, że rozmowy Kościoła w Polsce z rządem na temat możliwości zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym rozpoczęły się już w 2001 r. Od samego początku Kościół wysuwał postulat, aby ewentualny dobrowolny odpis od osób fizycznych wynosił 1 procent podatku i był kierowany na wybrany przez nich Kościół bądź związek wyznaniowy. Podczas kwietniowych rozmów strona rządowa zadeklarowała, ze jest w stanie zgodzić się na odpis w wysokości 0,3 proc. Rada Stała KEP ustaliła w kwietniu, że minimum, na które może zgodzić się Episkopat jest odpis w wysokości 0,5 0,6 proc. Z kościelnych wyliczeń wynika, że odsetek podatników odprowadzających część podatku na wybrany przez nich Kościół nie będzie większy niż 25 proc. w pierwszych latach, co - w przypadku odpisu w wys. 0,3 proc. - przyniosłoby ok. 50 mln rocznie, czyli znacznie mniej niż państwo przeznacza na Fundusz Kościelny.

Podczas grudniowego spotkania przedstawiono roboczą wersję bilansu dotychczasowej działalności Funduszu Kościelnego. Jest on pierwszym precyzyjnym wyliczeniem nieruchomości odebranych Kościołowi katolickiemu na terenie Polski przez władze komunistyczne na mocy ustawy o dobrach martwej ręki oraz innych aktów ustawodawczych i poza nimi. Bilans pokazuje także dokładnie, co Kościół odzyskał, przede wszystkim na skutek działania Komisji Majątkowej. Opracowanie wykaże najprawdopodobniej, że Fundusz Kościelny nigdy nie był doszacowany i strona państwowa w żadnym okresie nie wywiązywała się w dostateczny sposób z zapisów ustawy o dobrach martwej ręki. Prace nad bilansem zostaną zakończone na początku przyszłego roku.

29 - W Przemyślu zmarł abp senior Ignacy Tokarczuk - niezłomny biskup, świadek wiary, budowniczy Kościoła w czasach PRL, twardy przeciwnik władzy komunistycznej, pierwszy metropolita przemyski. Miał 94 lata.

30 - Do głębszego przeżywania niedzieli zachęcili polscy biskupi w liście na Niedzielę Świętej Rodziny. "Chrześcijańska rodzina nie powinna spędzać niedzieli w centrach handlowych na zwiedzaniu czy zakupach" - czytamy w liście. Biskupi zwracają uwagę, że niedziela to dla zabieganej rodziny szansa na bardziej intensywne spotkanie z Bogiem i między sobą.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kościół w Polsce 2012 - według KAI
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.