Ks. Kopiczko: w katechezie specjalnej chodzi o pokazanie kochającego Boga

Ks. Kopiczko: w katechezie specjalnej chodzi o pokazanie kochającego Boga
(fot. tole202/cathopic.com)
KAI / ms

W katechezie specjalnej chodzi przede wszystkim o pokazanie Boga, który kocha każdego człowieka i jest o niego zatroskany – powiedział ks. dr Tomasz Kopiczko, doktor teologii, wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.

W Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach, w dniach 22-24 listopada, odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych. W programie zaplanowano prelekcje, warsztaty oraz spotkanie ze Wspólnotami L’Arche. Konferencja jest skierowana do katechetów, którzy uczą osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Wejście w dialog z Chrystusem

Ks. dr Kopiczko stwierdził, że ciężko powiedzieć ilu katechetów specjalnych posługuje w Polsce. – Należy raczej podkreślić zaangażowanie i poświęcenie katechetów pracujących w przestrzeni katechezy specjalnej. Wymaga to od nich niezwykłej wrażliwości oraz kompetencji pedagogicznych i komunikacyjnych – zauważył.

Celem ich posługi jest pomoc w doprowadzeniu do „wejścia w dialog z Chrystusem”. – Największym wyzwaniem wydaje się być nawiązanie skutecznej współpracy z rodziną, a także środowiskiem parafialnym. Chodzi o stworzenie takich warunków i takiej wspólnoty, w której nikt nie będzie czuł się marginalizowany – tłumaczy kapłan, dodając, że chodzi także o przywrócenie poczucia pełnej godności i szacunku dla tych osób.

Posługa katechetów specjalnych wymaga dostosowania się do różnych odbiorców m.in. osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych. – Cały proces wychowywania w wierze ma prowadzić do stworzenia właściwej atmosfery wzajemnej miłości, pokoju, serdeczności i współdziałania. Mówiąc innymi słowami chodzi o to, aby wszyscy doświadczali poczucia miłości i sami byli zdolni do kochania – stwierdził duchowny, podkreślając, że każde doświadczenie religijne ma dawać odbiorcy radość.

Wsparcie wspólnot parafialnych

Do osiągnięć katechezy specjalnej w Polsce można zaliczyć fakt, że w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” (od 2001) tematyce tej poświęcono osobny rozdział. Organizowane są także liczne sympozja, konferencje naukowe, powstają indywidualne programy katechetyczne. W strukturach wydziałów teologicznych, które kształcą przyszłych katechetów, są obecne przedmioty z zakresu katechetyki i pedagogiki specjalnej.

– Pojawia się wiele pozytywnych impulsów chociażby zaangażowanie wspólnot w pomoc uczniom i rodzicom (np. Arka); czy wypowiedź Komisji Wychowania KEP na Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – podkreślił ks. dr Kopiczko, dodając, że świadczy to o coraz większej świadomości wspólnoty Kościoła w tej tematyce.

Zdaniem duchownego, katecheza specjalna powinna opierać się na wytycznych teologii oraz osiągnięciach pedagogiki specjalnej. – Za szczególne wyzwanie na najbliższy czas można uznać wsparcie wspólnot parafialnych przygotowujących osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności do sakramentów – stwierdził.

Wyjątkowo umiłowani przez Chrystusa

Ks. dr Kopiczko podkreślił, że osoby, z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub mające inne ograniczenia uważane są „za wyjątkowo umiłowane przez Chrystusa”. – Dokumenty Kościoła podkreślają prawdę o miłości Ojca do tych najsłabszych dzieci. Każdy niezależnie od ograniczeń i stanu zdrowia jest zdolny do wzrostu w świętości – uznał kapłan. Zaakcentował również, że „w katechezie specjalnej chodzi przede wszystkim o pokazanie Boga, który kocha każdego człowieka i jest o niego zatroskany”.

Do zadań katechezy specjalnej należy nie tylko troska o katechizowanych, ale także pomoc ich rodzinie, tworzenie warunków niezbędnych do poczucia bezpieczeństwa oraz wspieranie komunikacji w różnych nietypowych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Ogólnopolska konferencja

Ogólnopolską Konferencję Katechetów Specjalnych rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Łukasza Przybylskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej.

W ramach inicjatywy w sobotę rano odprawiono Eucharystię pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Tego dnia zaplanowano m.in. konferencję pt. „Czy kościół jest miejscem przyjaznym... sensorycznie” mgr Ewy Kucharskiej, a także warsztaty „Komunikacja to nie tylko mowa”, „Papieroplastyka”, „Elementy terapii behawioralnej w pracy katechety”.

Następnego dnia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Fundacji L’Arche Wspólnoty Poznańskiej i Warszawskiej oraz Msza św. pod przewodnictwem ks. Pawła Sobstyla.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: konferencjaoligo@gmail.com

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ks. Kopiczko: w katechezie specjalnej chodzi o pokazanie kochającego Boga
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.