Kto może uczyć etyki w szkołach?

Kto może uczyć etyki w szkołach?
(fot. acaaron / flickr.com)
KAI / slo

Etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych mogą uczyć nauczyciele, którzy ukończyli studia z etyki lub filozofii a także absolwenci innych kierunków ale po studiach podyplomowych z etyki, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dziś komunikat w odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji nauczycieli do nauczania tego przedmiotu. Od 1 września szkoły będą zobowiązane do organizacji lekcji etyki choćby dla jednego ucznia.

MEN wyjaśnia, że decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor szkoły. To on ocenia kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka, uwzględnia zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej tego przedmiotu - czytamy w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki"

Kwestie kwalifikacji nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Od nowego roku szkolnego wchodzi w życie rozporządzenie, zgodnie z którym placówka edukacyjna będzie zobowiązana do organizacji etyki choćby dla jednego ucznia. Podobnie będzie musiała działać, gdy uczeń należy do mniejszościowego Kościoła. Zmiana przepisów wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02).

Do tej pory możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego wyznania mniejszościowego była uwarunkowana zgłoszeniem co najmniej trzech uczniów. Od 1 września szkoła będzie musiała zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Tym samym zostaną wyeliminowane przypadki odmowy zorganizowania tych zajęć ze względu na brak wymaganej liczby uczniów.

Inną nowością będzie doprecyzowanie formy wyrażania życzenia - w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany.

Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie). Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać.

Do tej pory było tak, że najczęściej pisemnych oświadczeń wymagano jedynie od osób, które chciały by ich dzieci chodziły na etykę. Bywało, że wszystkie oświadczenia miały jedynie formę ustną. Kiedy jednak szkoła odmawiała zajęć z etyki trudno dociec było ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. To m.in. z tego powodu etyka do tej pory była trudno dostępna - mówi Joanna Kluzik-Rostkowska.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kto może uczyć etyki w szkołach?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.