Liczny udział wiernych w czeskim synodzie przerósł najśmielsze oczekiwania

Liczny udział wiernych w czeskim synodzie przerósł najśmielsze oczekiwania
Praga, fot. depositphotos.com
KAI / tk

Zbierane są pierwsze rezultaty dotychczasowych spotkań w diecezjach Republiki Czeskiej w ramach trwającego procesu synodalnego. Udział w grupach przerósł najśmielsze oczekiwania.

Uczestnicząca w synodalnych pracach siostra Klára Malinaková ze Zgromadzenia Dzieciątka Jezus w Pradze mówi, że „dzisiaj jesteśmy wezwani do głębszej odpowiedzi na potrzebę duchowości, do dokonania «paschalnego przejścia» od zapatrzonego w siebie «ja» do eklezjalnego «my»”.

Z religijnego punktu widzenia Czechy prezentują dość osobliwą sytuację. Aż trzy czwarte ludności deklaruje, że nie należy do żadnego wyznania religijnego, a tylko 5 proc. z ponad 11 mln mieszkańców regularnie uczestniczy w nabożeństwach jakiejkolwiek religii.

W takim kontekście odpowiedź na prośbę o udział w synodzie na temat synodalności w Kościele katolickim przyniosła nieoczekiwaną niespodziankę. Zawiązało się ponad 2300 grup synodalnych. Wielu uczestników stwierdziło, że dla nich ostateczne wyniki synodu nie będą tak istotne w porównaniu z nowością metody spotkania, które zostało zainicjowane oddolnie.

Synod w Czechach. Czego od Kościoła oczekują wierni?

W wielu wspólnotach pojawiła się uwaga, że styl synodalny jest poniżej przeciętnej oraz nie uwzględnia oczekiwań ludu Bożego. Duża część z nich wyraziła przekonanie o braku przejrzystości i otwartości na świat, a także pragnienie, by Kościół stał się bardziej wyrozumiały, bardziej ludzki, bardziej zdolny do przyjmowania sugestii oddolnych, a przede wszystkim bardziej uważny na rzeczywiste potrzeby świata.

Około jednej trzeciej uczestników grup synodalnych podkreślała potrzebę poprawy komunikacji między księżmi a świeckimi. Wyjaśniali, że tym, czego oczekują od księży, jest nie tyle ich teologiczna erudycja, ile rzeczywista bliskość i otwartość, postawa słuchania, umiejętność wspólnej pracy. Istnieje wyraźne pragnienie zaufania, włączenia się w procesy decyzyjne i docenienia specyficznych charyzmatów poszczególnych wiernych.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
kard. Walter Kasper

Fundamentalne dzieło kardynała Kaspera

Jeden z najsłynniejszych kardynałów, prezydent Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, podejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące Kościoła Katolickiego. Pisze o jego istocie, o znaczeniu Jezusa Chrystusa, a także o misji, dialogu...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Liczny udział wiernych w czeskim synodzie przerósł najśmielsze oczekiwania
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.