"Niech chiński Kościół nie ulega reżimowi"

"Niech chiński Kościół nie ulega reżimowi"
(fot. sxc.hu)
KAI / pz

Do wytrwałego głoszenia wiary i przeciwstawiania się roszczeniom niektórych organów, ustanowionych przez państwo, a obcych strukturze Kościoła, aby stawiać siebie ponad biskupami i kierować życiem wspólnoty kościelnej wezwała Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach.

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało komunikat z jej piątego posiedzenia plenarnego, które odbyło się w dniach 23-25 kwietnia w Watykanie. Było ono szczególnie poświęcone formacji wiernych świeckich.

Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach wskazała, że wierni świeccy powinni coraz głębiej wchodzić w życie Kościoła, karmiąc się jego nauczaniem, będąc świadomymi swej przynależności kościelnej, żyjąc zgodnie z wymaganiami życia w Chrystusie, które domaga się wsłuchania się z wiarą w Słowo Boże. Szczególną pomocą będzie im w tym Katechizm Kościoła Katolickiego. Po drugie - wierni świeccy powinni wychodzić w życie obywatelskie i świat pracy, wnosząc do niego swój wkład. Chodzi przede wszystkim o umiłowanie życia na każdym jego etapie - od poczęcia aż do naturalnej śmierci, umiłowanie rodziny i krzewienie wartości, właściwych także tradycji chińskiej, umiłowanie ojczyzny jako uczciwi obywatele, troszczący się także o dobro wspólne. Po trzecie - wzrastać w łasce u Boga i u ludzi, karmiąc i udoskonalając swe życie duchowe, jako aktywni członkowie wspólnoty parafialnej i otwierając się na apostolat, także przy wsparciu stowarzyszeń i ruchów kościelnych, sprzyjających ich formacji permanentnej.

Watykańska komisja z zadowoleniem dostrzega, że co roku wielu Chińczyków prosi o sakrament Chrztu św. W tym kontekście wzywa poszczególne diecezje do wypracowania poważnego programu katechumenatu, obrzędu Inicjacji Chrześcijańskiej dorosłych oraz troszczyły się o ich formację także po przyjęciu chrztu. Poleca duszpasterzom umocnienie w wiernych znajomości nauczania II Soboru Watykańskiego, a zwłaszcza eklezjologii i nauki społecznej Kościoła. Zwraca uwagę na znaczenie dobrego przygotowania asystentów duszpasterskich, zaznaczając, że integralna formacja świeckich jest częścią zaangażowania, na rzecz żywotności Kościoła lokalnego. Apeluje wreszcie o zwrócenie szczególnej uwagi na zjawiska migracji wewnętrznej i urbanizacji. - Ludzie świeccy są więc powołani do uczestniczenia z gorliwością apostolską w ewangelizacji narodu chińskiego - czytamy w komunikacie.

Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach podkreśliła, że w trackie jej sesji pamiętano szczególnie o uwięzionych biskupach i kapłanach, a także o tych z nich, którzy muszą znosić niesprawiedliwe ograniczenia w pełnieniu swej misji. Wyrażono podziw dla ich niezłomnej wiary i jedności z Ojcem Świętym. Wezwano cały Kościół do modlitwy w ich intencji.

Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach przypomniała znaczenie jakie dla życia Kościoła ma posługa biskupów. Mówiąc o sytuacji w tym kraju stwierdzono, że nadal mamy tam do czynienia z roszczeniami niektórych organów, ustanowionych przez państwo, a obcych strukturze Kościoła, by stawiać siebie ponad biskupami i kierować życiem wspólnoty kościelnej. Pod tym względem aktualne pozostają wskazania zwarte w liście Benedykta XVI (rodz. 7). "Trzeba ich się trzymać, aby oblicze Kościoła wyraźnie jaśniało pośród szlachetnego narodu chińskiego" - czytamy w komunikacie.

Watykański dokument zaznacza, że jasność ta została przyćmiona przez duchownych, którzy bezprawnie przyjęli święcenia biskupie oraz nielegalnych biskupów, którzy wykonują akty jurysdykcji czy sprawują sakramenty, uzurpując sobie władzę, jakiej Kościół im nie udzielił. Przypomniano, że w minionych dniach niektórzy z nich uczestniczyli w święceniach biskupich autoryzowanych przez Kościół. "Zachowanie tych biskupów nie tylko pogorszyło ich sytuację kanoniczną, lecz także spowodowało zamieszanie wśród wiernych i często stanowiło pogwałcenie sumień kapłanów i wiernych świeckich uczestniczących w tym wydarzeniu" - czytamy w komunikacie.

Inną sytuacją, w której doszło do wspomnianego przyćmienia jasności był udział legalnych biskupów w bezprawnych święceniach biskupich. Wielu z nich wyjaśniło swoje stanowisko i poprosiło o wybaczenie, zaś Ojciec Święty im przebaczył. Natomiast inni jeszcze tego nie uczynili. Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach wezwała ich, aby uczynili to czym prędzej. Jej członkowie zaznaczyli, że zdają sobie sprawę ze szczególnej sytuacji, ale jednocześnie przypomnieli, że ewangelizacja nie może się odbywać za cenę poświęcenia istotnych elementów wiary i dyscypliny katolickiej. "Posłuszeństwo Chrystusowi i Następcy Piotra jest warunkiem wstępnym wszelkiej prawdziwej odnowy, a dotyczy to wszystkich elementów składowych Ludu Bożego" - stwierdzono. Przypomniano jednocześnie, że dla osób świeckich czytelna wierność kościelna swych pasterzy jest kwestią bardzo istotną.

Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach odniosła się do spadku powołań do życia kapłańskiego i zakonnego, podkreślając, iż każdy kapłan, zakonnik i zakonnica są pierwszym znakiem, który może zachęcić młodych do pójścia za Chrystusem. Przypomniała też, że 24 maja obchodzony jest dzień modlitwy za Kościół w Chinach, apelując aby włączyli się w nią wierni na całym świecie.

W liczących 1,3 mld mieszkańców Chinach żyje ok. 13 mln katolików. Są oni podzieleni na dwie grupy. Obok uznawanego przez komunistyczne władze Kościoła oficjalnego, skupionego wokół Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, istnieje wierny papieżowi Kościół "podziemny". Chociaż w ostatnich latach ostre granice między obu wspólnotami zacierają się, to jednak w Kościele oficjalnym co pewien czas dochodzi do święceń biskupich bez zgody i nominacji papieskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Niech chiński Kościół nie ulega reżimowi"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.