Niezmienne normy moralne są dziś krytykowane

7 lat temu
KAI / slo

Niezmienne normy moralne są dziś poddawane krytyce. Propaguje się styl życia niezgodny z Ewangelią - ubolewa bp Stefan Regmunt w liście na Wielki Post. Będzie on czytany w najbliższą niedzielę w kościołach całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Bp Regmunt przypomina wiernym, że życie chrześcijańskie stale związane jest z koniecznością nawrócenia. "Czasy, w jakich żyjemy nie są łatwe. Niezmienne normy moralne są poddawane krytyce. Propaguje się styl życia niezgodny z Ewangelią. Usiłuje się ingerować w sposób przekazywania życia i proponuje się model małżeństwa i rodziny sprzeczny z nauką Chrystusa. Otwarcie krytykuje się Kościół, jego pasterzy i wiernych świeckich, za odwagę głoszenia niewygodnych prawd. To wszystko nie pomaga w prowadzeniu chrześcijańskiego życia. Dlatego Kościół, który przez Ducha Świętego umacnia w człowieku ochrzczonym świadomość bycia dzieckiem Boga, w okresie Wielkiego Postu przypomina wypróbowane metody powrotu na drogę świętości" - czytamy w liście.

Wśród nich bp Regmunt na pierwszym miejscu wymienia codzienną modlitwę oraz praktykowanie uczynków miłości, "zwłaszcza wobec ludzi chorych, starszych, biednych i skrzywdzonych". Zachęca również diecezjan do uczestnictwa w tradycyjnych nabożeństwach pasyjnych: Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej.

Odnosi się również do ogłoszonej niedawno rezygnacji Benedykta XVI. "Patrzymy na tę decyzję przez pryzmat wiary. Dostrzegamy u papieża szczególne oddanie się posłudze Bogu i Kościołowi. Widzimy jego odpowiedzialne angażowanie się w trudne sprawy współczesności. Dziękujemy więc Bogu za tego wielkiego apostoła Jezusa Chrystusa, wybitnego teologa i aktywnego duszpastersko papieża. Wraz z całym Kościołem dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego miłość, wiarę i nadzieję, którymi się odznaczał. Dziękujemy również i za to, że podczas całego swojego pontyfikatu tak wielkim szacunkiem obdarzał swojego poprzednika, bł. Jana Pawła II. Ufamy, że po zakończeniu swojej misji i po zamieszkaniu w klasztorze na terenie Watykanu modlitwą, ofiarą i pracą stosowną do posiadanych sił będzie on wspierał swojego następcę.

Pamiętajmy o modlitwie za Ojca Świętego Benedykta XVI, prosząc o łaskę i dary Ducha Świętego na kolejny etap jego życia".

Nawiązując do trwającego Roku Wiary biskup zielonogórsko-gorzowski przypomina, że autentyczna wiara powinna wyrażać się w miłości. Wynika stąd potrzeba konkretnych czynów w życiu chrześcijańskim, aby nie poprzestawać jedynie na samej deklaracji wiary. Te czyny tradycja chrześcijańska skatalogowała w dwóch zestawieniach: uczynków miłosierdzia względem duszy i uczynków miłosierdzia względem ciała. Bp Regmunt przywołuje w swoim liście oba te katalogi i zachęca do praktykowania tych czynów miłosierdzia. Jednocześnie zaprasza wiernych do intelektualnego pogłębiania wiary. Proponuje w tym celu lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II.

Pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zwraca wreszcie uwagę wiernych na potrzebę świadectwa. "Rok Wiary zobowiązuje nas też do bardziej odważnego życia chrześcijańskiego, opartego na Ewangelii i nauczaniu Kościoła. Wiara nakłada na nas obowiązek upominania się o poszanowanie praw katolików i chrześcijańskiej tradycji, na której przez tyle wieków budowaliśmy naszą tożsamość. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim osobom, które o tym pamiętają. W ostatnim czasie słowa uznania należą się tym posłom, którzy w parlamencie stanęli w obronie małżeństwa i rodziny" - czytamy w liście.

Pod koniec listu biskup przywołuje temat trwającego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: "Być solą ziemi". Pasterz kościoła zielonogórsko-gorzowskiego zauważa, że "być solą ziemi to nadawać chrześcijański smak życiu rodzinnemu i społecznemu". Zachęca ich więc, by umieli kształtować swoje myślenie i działanie w zgodzie z Ewangelią i troszczyli się o obecność wymiaru religijnego w codziennym życiu.

Pełny tekst list pasterskiego można znaleźć na stronie kurii biskupiej: www.kuria.zg.pl

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Niezmienne normy moralne są dziś krytykowane
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Niezmienne normy moralne są dziś krytykowane
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.