"Nikt nie może ocalić się sam". Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju

KAI / jk

Po bolesnym doświadczeniu Covid-19 i wojnie na Ukrainie trzeba wspólnie wytyczać drogi pokoju – stwierdza Ojciec Święty w orędziu na obchodzony 1 stycznia 2023 roku 56 Światowy Dzień Pokoju. jego hasłem są słowa: "Nikt nie może ocalić się sam. Wyruszyć na nowo po Covidzie-19, by wspólnie wytyczać drogi pokoju".

Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju nawiązuje do słów św. Pawła, w których Apostoł narodów podkreśla konieczność czujności, by nie zamykać się w sobie, lecz by być „jak strażnicy zdolni do czuwania i uchwycenia pierwszego światła jutrzenki, zwłaszcza w godzinach, gdy panuje największy mrok”.

Mówiąc o pandemii Covid-19, papież podkreśla jej skutki duchowe i społeczne, w tym ujawienie słabości świata, w którym żyjemy. Wskazując na te doświadczenia, Ojciec Święty zwraca uwagę na potrzebę odkrycia skarbu, jakim jest ludzkie braterstwo, oparte na wspólnym nam wszystkim Bożym dziecięctwie; podkreśla też, że nikt nie może ocalić się sam. Wspólnie należy poszukiwać i promować wartości uniwersalne, które wyznaczają drogę tegoż ludzkiego braterstwa. Zaznacza przy tym, że do pozytywnych skutków pandemii należy odkrycie na nowo wartości pokory i krytyczne podejście do postępu technologicznego. „Właśnie razem, w braterstwie i solidarności budujemy pokój, zapewniamy sprawiedliwość i przechodzimy przez najbardziej bolesne wydarzenia…Tylko pokój, który rodzi się z braterskiej i bezinteresownej miłości, może pomóc nam przezwyciężyć kryzysy osobiste, społeczne i globalne” – stwierdza Franciszek.

Papież podkreśla zarazem, że wojna na Ukrainie nie tylko że odcisnęła bolesne piętno na osobach bezpośrednio nią dotkniętych, lecz jej skutki uboczne ogarniają cały świat. Zaznacza, że „wirus wojny jest trudniejszy do pokonania niż te, które dotykają ludzkiego organizmu, ponieważ nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza ludzkiego serca, zepsutego przez grzech”.

DEON.PL POLECA

Podsumowując, Ojciec Święty zwraca uwagę, że „musimy myśleć o sobie w perspektywie dobra wspólnego, w wymiarze wspólnotowym, czyli jako «my», otwarci na powszechne braterstwo”. „Musimy powrócić do kwestii zapewnienia zdrowia publicznego dla wszystkich; promować działania pokojowe w celu zakończenia konfliktów i wojen, które nadal generują ofiary i ubóstwo; zgodnie zadbać o nasz wspólny dom i wdrożyć jasne i skuteczne środki w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym; walczyć z wirusem nierówności i zapewnić pożywienie oraz godną pracę dla wszystkich, wspierając tych, którzy nie mają nawet płacy minimalnej i znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Rani nas skandal głodujących narodów. Musimy rozwijać, za pomocą odpowiedniej polityki, przyjmowanie i integrację, zwłaszcza w stosunku do migrantów i tych, którzy żyją jako odrzuceni w naszych społeczeństwach. Tylko poświęcając się w tych sytuacjach, z altruistycznym pragnieniem inspirowanym nieskończoną i miłosierną miłością Boga, będziemy mogli zbudować nowy świat i pomóc w budowaniu Królestwa Bożego, które jest królestwem miłości, sprawiedliwości i pokoju” – stwierdza Franciszek w konkluzji orędzia na 56. Światowy Dzień Pokoju.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Nikt nie może ocalić się sam". Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.