Nowa eparchia i nowy biskup Kościoła greckokatolickiego w Polsce

Nowa eparchia i nowy biskup Kościoła greckokatolickiego w Polsce
(fot. https://www.grekokatolicywalcz.pl/)
11 miesięcy temu
KAI / kk

Ksiądz Arkadiusz Trochanowski, dotychczasowy proboszcz w Wałczu, został mianowany biskupem nowej eparchii olsztyńsko-gdańskiej. Decyzję o nominacji i podziale administracyjnym Kościoła greckokatolickiego w Polsce Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska.

Dziś, w liturgiczne wspomnienie świętego męczennika Jozafata Kuncewicza, arcybiskupa połockiego, Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła komunikat, w którym poinformowała, że papież Franciszek ustanowił nową eparchię (diecezję) olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce z siedzibą w Olsztynie. Pierwszym jej biskupem mianował dotychczasowego proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu, a zarazem dziekana koszalińskiego – ks. Arkadiusza Trochanowskiego.

- To dobra wiadomość dla naszych wiernych. Rezydujący w Olsztynie biskup będzie miał bezpośredni kontakt z naszymi kapłanami i wiernymi na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Cieszę się z tej decyzji papieża Franciszka, który pozytywnie odpowiedział na potrzeby duszpasterskie naszego Kościoła w Polsce – stwierdził ks. arcybiskup Eugeniusz Popowicz – metropolita przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

- Ksiądz biskup nominat dał się poznać jako kapłan miłujący Boga i zaangażowany w dzieła ewangelizacyjne duszpasterz. Przez wiele lat pełnił funkcje Przewodniczącego Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży eparchii wrocławsko-gdańskiej i kapelana sportowców. Dobrze sprawdzał się jako dziekan dekanatu koszalińskiego. Podczas pracy duszpasterskiej wybudował z wiernymi cerkiew w Szczecinku, gdzie przez lata duszpasterzował. To dobry wybór – powiedział ks. biskup Włodzimierz Juszczak OSBM, dotychczasowy przełożony biskupa-nominata, ordynariusz nowej eparchii wrocławsko-koszalińskiej.

Nowa jednostka administracyjna Kościoła greckokatolickiego w Polsce została utworzona poprzez wydzielenie terytorium od dotychczas działających w Polsce archieparchii przemysko-warszawskiej oraz eparchii wrocławsko-gdańskiej. Terytorium nowej eparchii pokrywa się z granicami rzymskokatolickich metropolii: warmińskiej, gdańskiej i białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Do czasu objęcia eparchii przez biskupa nominata Arkadiusza Trochanowskiego, administratorem apostolskim będzie metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz.


REKLAMA

Wydawnictwo WAM - darmowa wysyłka książek


W skład metropolii przemysko-warszawskiej, która obejmuje swym zasięgiem całą Polskę od dziś wchodzić będą trzy eparchie: archieparchia przemysko-warszawska, eparchia wrocławsko-koszalińska oraz eparchia olsztyńsko-gdańska. Tereny północne dotychczasowej archieparchii oraz część dotychczasowej eparchii wrocławsko-gdańskiej przeszły do nowo utworzonej eparchii olsztyńsko-gdańskiej. W konsekwencji zmieniły się obszary dotychczasowych eparchii. Jeśli chodzi o nomenklaturę, to zmieniona została również nazwa eparchii wrocławsko-gdańskiej na eparchię wrocławsko-koszalińską, lecz jej siedziba pozostała niezmienna i jest nią Wrocław. Odtąd Archieparchia przemysko-warszawska obejmować będzie terytorium łacińskich metropolii: przemyskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, warszawskiej (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezji radomskiej (wchodzącej w skład metropolii częstochowskiej). Eparchia wrocławsko-koszalińska obejmować zaś będzie terytorium pokrywające się z granicami metropolii wrocławskiej, poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, gnieźnieńskiej, katowickiej oraz częstochowskiej (bez diecezji radomskiej).

Przed biskupem-nominatem Arkadiuszem Trochanowskim wiele nowych i trudnych zadań – będzie musiał od podstaw zorganizować kurię biskupią, powołać poszczególne organy, komisje, ustalić granice dekanatów. Prośmy Pana Boga o pomoc i błogosławieństwo dla biskupa Arkadiusza w kierowaniu nowo utworzonej eparchii oraz posłudze pasterskiej -powiedział arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski.

Ks. Arkadiusz Trochanowski urodził się 6 stycznia 1973 r. w Szprotawie.

W latach 1994-2000 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Inkardynowany do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. W 2000 r. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000. r. we Wrocławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej.

W latach 2000-2001 pracował jako wikariusz we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy.

Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzyskał w 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego.

W 2001 r. został proboszczem parafii w Wałczu i pełni ten urząd do chwili obecnej.

W latach 2001-2016 był też proboszczem parafii w Szczecinku.

W 2006 r. został członkiem rady kapłańskiej, a od 2010 r. jest protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim.

Zna język ukraiński, angielski i niemiecki (podstawowy).

KOMUNIKAT NUNCJATURY:

Nuncjatura Apostolska w Polsce

N. 4925/20

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1. Ustanowił nową eparchię olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce i mianował jej biskupem dotychczasowego proboszcza w Wałczu i protoprezbitera (dziekana) koszalińskiego ks. Arkadiusza TROCHANOWSKIEGO.

Do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa, obowiązki administratora eparchii olsztyńsko-gdańskiej będzie pełnił metropolita przemysko-warszawski arcybiskup Eugeniusz Popowicz.

2. Nowa eparchia powstała przez włączenie do niej terytorium pokrywającego się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Siedzibą nowej eparchii będzie miasto Olsztyn (ul. Lubelska 12), a kościołem katedralnym cerkiew p.w. Pokrowa (Opieki) Matki Bożej. Nowa eparchia zostanie włączona do metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

3. Zmienił nazwę obecnej eparchii wrocławsko-gdańskiej na eparchię wrocławsko-koszalińską, z dotychczasową siedzibą we Wrocławiu.

4. Zmienił granice archieparchii przemysko-warszawskiej tak, że obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: przemyskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, warszawskiej (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezji radomskiej z metropolii częstochowskiej.

5. Zmienił granice eparchii wrocławsko-koszalińskiej tak, że obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: wrocławską, poznańską, szczecińsko-kamieńską, gnieźnieńską, katowicką i częstochowską (bez diecezji radomskiej).

Warszawa, 25 listopada 2020 roku

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nowa eparchia i nowy biskup Kościoła greckokatolickiego w Polsce
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.