Ojciec Święty wzywa do wspólnego świadectwa

Zobacz galerię
Ojciec Święty wzywa do wspólnego świadectwa
Ojciec Święty wzywa do wspólnego świadectwa (fot. PAP / EPA/ETTORE FERRARI)
KAI / ad

Do wspólnego świadectwa o istotnym znaczeniu Boga dla współczesnego świata wezwał Benedykt XVI chrześcijan i żydów odwiedzając synagogę w Rzymie. Podkreślił potrzebę współpracy w ukazaniu znaczenia wymiaru transcendentnego ludzkiego życia oraz wiary w jednego Boga, poszanowaniu ludzkiego życia w obliczu wszelkich nadużyć i egoizmu, świętości rodziny a także wkładu w budowanie pokoju.

Benedykt XVI zaznaczył, iż przybywając do społeczności żydowskiej Wiecznego Miasta pragnie wyrazić szacunek i miłość, jaki Biskup i Kościół Rzymu, podobnie jak cały Kościół katolicki, żywi dla tej wspólnoty oraz wspólnot żydowskich na całym świecie. Podkreślił, że trwałym punktem odniesienia katolików w ich relacjach z Żydami jest nauka II Soboru Watykańskiego. Na tę drogę dialogu składały się obok historycznej wizyty Jana Pawła II, 13 kwietnia 1986 r. w tej właśnie synagodze, także liczne spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej, w tym wizyta w Ziemi Świętej w roku 2000.

Ojciec Święty przypomniał także swoje wizyty w synagogach w Kolonii oraz w Nowym Jorku a także ubiegłoroczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Podkreślił, że Kościół wyraził ubolewanie z powodu słabości swoich synów i córek, prosząc o przebaczenie za to wszystko, co mogło sprzyjać plagom antysemityzmu i antyjudaizmu. „Oby te plagi zostały wyplenione na zawsze!” - stwierdził papież.

Benedykt XVI mówiąc o tragicznych dziejach XX wieku zaznaczył, że wyjątkowa i szokująca tragedia Holokaustu stanowi w pewien sposób wierzchołek drogi nienawiści rodzącej się, gdy człowiek zapomina o swoim Stwórcy i stawia siebie w centrum wszechświata. Przypomniał swe słowa wypowiedziane w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, iż „władze Trzeciej Rzeszy chciały całkowicie zmiażdżyć naród żydowski” oraz że „unicestwiając ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał Abrahama, a przemawiając na Górze Synaj, ustanowił zasadnicze kryteria postępowania ludzkości, obowiązujące na wieki”.

Papież przypomniał rzymskich Żydów prześladowanych i zamordowanych w Auschwitz. Wyraził ubolewanie z powodu obojętności wielu Włochów, zaznaczając jednocześnie, iż nie brakowało ludzi, którzy heroicznie, ryzykując własnym życiem ratowali Żydów. „Także Stolica Apostolska prowadziła często ukrytą i dyskretną akcję pomocy” – zaznaczył Ojciec Święty. Podkreślił, iż pamięć o tych wydarzeniach powinna zachęcić chrześcijan i żydów do umocnienia łączących ich więzi, aby umacniało się zrozumienie, szacunek i akceptacja.

DEON.PL POLECA

Papież podkreślił, iż najmocniejszym fundamentem wzajemnej bliskości i duchowego braterstwa chrześcijan i żydów jest Pismo św. Wskazuje ono na wspólne korzenie, dzieje i wspólne duchowe dziedzictwo. Wypływa stąd solidarność łącząca Kościół i naród żydowski, centralne miejsce Dekalogu, jako wspólne orędzie etyczne a także zaangażowanie na rzecz budowania czy realizacji Królestwa Najwyższego w trosce o dzieło stworzenia.

Benedykt XVI podkreślił znaczenie Dekalogu, stanowiącej punkt odniesienia życia w sprawiedliwości i miłości, wielki kodeks etyczny całej ludzkości, każdej osoby kierującej się prawym sumieniem. Wskazał w tej perspektywie na różne pola możliwej współpracy i świadectwa.

Papież zwrócił uwagę, że w obliczu nowego bałwochwalstwa koniecznym jest rozbudzenie we współczesnym społeczeństwie otwarcia na wymiar transcendentny. „Świadczyć o Bogu jedynym to cenna służba jaką Żydzi i chrześcijanie mogą wspólnie zaoferować” – stwierdził papież. Podkreślił konieczność współdziałania w ochronie życie człowieka, w obliczu wszelkich niesprawiedliwości i nadużyć, uznając wartość każdej osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.

Papież wezwał też do współpracy w dziedzinie poszanowania świętości rodziny opartej o małżeństwo kobiety i mężczyzny, pozwalającej na rozwijanie prawdziwego człowieczeństwa każdego i otwarcie się równocześnie na dar nowego życia. „Wspólne świadczenie, że rodzina jest nadal podstawową jednostką społeczną i podstawowym kontekstem, w którym uczymy się i praktykujemy ludzkich cnót, to cenna posługa, jaką należy zaoferować na rzecz budowania świata o ludzkim obliczu” – powiedział Ojciec Święty.

Nawiązując do przykazania miłości Boga i bliźniego papież zaapelował do chrześcijan i żydów o szczególną wielkoduszność wobec ubogich, kobiet i dzieci, obcokrajowców, chorych, słabych i potrzebujących. Wyznawcy obydwu religii są w ten sposób powołani do głoszenia i świadczenia o Królestwie Najwyższego – zaznaczył Benedykt XVI.

Mówiąc o dialogu teologicznym Ojciec Święty zaapelował o pogłębienie wzajemnego poznania. „Do nas należy, w odpowiedzi na wezwanie Boga, praca w celu zapewnienia, aby zawsze pozostawała otwarta przestrzeń dialogu, wzajemnego szacunku, wzrastania w przyjaźni, wspólnym świadectwie w obliczu wyzwań naszych czasów, które zachęcają nas do współpracy dla dobra ludzkości w tym świecie stworzonym przez Boga, Wszechmogącego i Miłosiernego” – powiedział papież.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ojciec Święty wzywa do wspólnego świadectwa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.