Papieskie intencje na maj 2012 r.

Papieskie intencje na maj 2012 r.
(fot. Grzegorz Gałązka)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie

Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny". W w nauczaniu papieży naszych czasów troska o rodzinę stale powraca. Szczególną okazją do tego stały się Światowe Spotkania Rodzin, które zainicjował Jan Paweł II.

Jego następca podjął dalej tę inicjatywę, udając się w lipcu 2006 r. na kolejne, już piąte takie spotkanie do Walencji w Hiszpanii, zaplanowane jeszcze przez jego poprzednika. Zanim tam wyruszył, przypomniał ich historię w rozważaniu przed niedzielną modlitwą maryjną 2 lipca w słowach:

"Pierwszy taki zjazd odbył się w Rzymie w 1994 r. z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Umiłowany Jan Paweł II napisał na tę okoliczność długą i piękną medytację poświęconą rodzinie, której nadał formę Listu do rodzin całego świata. Po tym pierwszym wielkim spotkaniu rodzin nastąpiły kolejne: w Rio de Janeiro w 1997 r., w Rzymie w r. 2000 z okazji Jubileuszu Rodzin, w r. 2003 w Manili, dokąd jednak Papież nie mógł udać się osobiście, lecz przesłał swe orędzie w formie audiowizualnej. Jest rzeczą bardzo ważną, aby również do dzisiejszych rodzin dotarł pamiętny apel, z jakim Jan Paweł II zwrócił się przed 25 laty w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio: «Rodzino, stań się tym, czym jesteś» (n. 17)".

Na VI Światowym Spotkaniu Rodzin w Walencji Benedykt XVI wskazał na potrzebę "inicjatyw chroniących i umacniających rolę rodziny", które są właśnie przedmiotem papieskiej intencji ogólnej w tym miesiącu:

"Wyzwania stojące przed dzisiejszym społeczeństwem, które przede wszystkim w środowisku miejskim charakteryzuje rozproszenie, rodzą konieczność zagwarantowania, że rodziny nie pozostaną same. Mała komórka rodzinna może napotkać trudne do pokonania przeszkody, jeśli czuje się odizolowana od reszty swoich krewnych i przyjaciół. Dlatego na wspólnocie kościelnej spoczywa odpowiedzialność za jej wspieranie oraz dostarczanie bodźców i duchowego pokarmu, aby umacniać spójność rodziny, zwłaszcza pośród prób i w krytycznych momentach. W tym kontekście bardzo ważną rolę odgrywają parafie, a także różne stowarzyszenia kościelne, powołane do współpracy jako struktury, poprzez które Kościół podaje rodzinom pomocną dłoń i wspiera ich wzrost w wierze".

Papież podkreślił też potrzebę poparcia rodziny ze strony państwa. Odwołał się przy tym do Karty Praw Rodziny, wydanej w Watykanie za pontyfikatu Jana Pawła II:

"Umacnianie wartości małżeństwa nie umniejsza pełnej radości, jaką mężczyzna i kobieta znajdują we wzajemnej miłości. Wiara i etyka chrześcijańska nie dążą zatem do tłumienia miłości, ale pragną, by była zdrowsza, silniejsza i rzeczywiście wolna. Dlatego też ludzka miłość powinna być oczyszczana i musi dojrzewać, by stawała się w pełni ludzka oraz była podstawą prawdziwej i trwałej radości (por. przemówienie w bazylice św. Jana na Lateranie, 5 czerwca 2006 r.). Zachęcam więc rządzących i prawodawców do refleksji nad oczywistym dobrem, jakim są ogniska domowe pełne pokoju i harmonii dla człowieka, rodziny, będącej czułym punktem społeczeństwa, jak przypomina Stolica Apostolska w Karcie Praw Rodziny. Przedmiotem praw jest integralne dobro człowieka, odpowiedź na jego potrzeby i aspiracje. Uwzględnienie tego stanowi znaczną pomoc dla społeczeństwa, z której nie może ono zrezygnować, a dla narodów jest zabezpieczeniem i oczyszczeniem".

W 2009 r. odbyło się w stolicy Meksyku VI Światowe Spotkanie Rodzin, na które Benedykt XVI przesłał swe orędzie audiowizualne. Natomiast za miesiąc uda się znowu osobiście na siódmy taki zjazd do Mediolanu.

Z kolei Papież poleca nam intencję misyjną. W maju mamy się modlić, "aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa". W miesiącu maryjnym Ojciec Święty zwraca uwagę na znaczenie Matki Bożej dla głoszenia Chrystusowej Dobrej Nowiny. Jan Paweł II nazwał Maryję Gwiazdą Ewangelizacji - zarówno pierwszej, jak i nowej. Wielokrotnie używał tego Jej tytułu, już od podróży do Santo Domingo w 1992 r. z okazji 500-lecia rozpoczęcia ewangelizacji kontynentu amerykańskiego. Wskazał tam, że "pobożność maryjna jest podstawowym elementem ewangelizacji, ponieważ Maryja jest żywą Ewangelią. Ona najlepiej i najdoskonalej urzeczywistnia orędzie chrześcijańskie, jest wzorem, który wszyscy powinni naśladować".

Za przykładem swego poprzednika o Maryi jako Gwieździe Ewangelizacji mówi też nieraz Benedykt XVI. Tak zachęcał uczestników ubiegłorocznego Kongresu Diecezji Rzymskiej (13 czerwca 2011 r.):

"Nie lękajcie się angażować na rzecz Ewangelii! Pomimo trudności, jakie napotykacie starając się godzić wymogi rodziny i pracy z potrzebami wspólnoty, w której pełnicie swoją misję, ufajcie zawsze w pomoc Maryi Dziewicy, Gwiazdy Ewangelizacji. Również bł. Jan Paweł II, który do końca nie szczędził sił, by głosić Ewangelię w naszym mieście, a szczególną miłością darzył młodzież, oręduje za nami u Ojca".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieskie intencje na maj 2012 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.