Papieskie intencje na październik 2011 r.

Papieskie intencje na październik 2011 r.
Papież Benedykt XVI (fot. Grzegorz Gałązka)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie

Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach". Ludziom stojącym w obliczu śmierci został poświęcony 11 lutego 2007 r. Światowy Dzień Chorego.

W orędziu na tę okazję Papież pisał: "Ludzkie życie ma swoje granice i wcześniej czy później kończy się śmiercią. Jest ona udziałem każdej istoty ludzkiej, która musi być na to doświadczenie przygotowana. Pomimo postępu naukowego nie można znaleźć lekarstwa na każdą chorobę, dlatego też na całym świecie w szpitalach, hospicjach i domach widzimy cierpienie wielu naszych braci i sióstr nieuleczalnie chorych, a często w terminalnej fazie choroby".

DEON.PL POLECA

Miliony ludzi na świecie żyje w warunkach szkodliwych dla zdrowia i bez dostępu do najbardziej podstawowych środków leczniczych, co powoduje wzrost liczby nieuleczalnie chorych.

Benedykt XVI przypomniał apele Kościół o sprawiedliwą politykę społeczną, mogącą wyeliminować przyczyny wielu chorób, i o lepszą opiekę nad umierającymi. "Trzeba popierać taką politykę, która potrafi stworzyć odpowiednie warunki, aby ludzie mogli godnie znosić także choroby nieuleczalne i stawać w obliczu śmierci".

Ojciec Święty wskazał na potrzebę liczniejszych ośrodków terapii paliatywnej, zapewniających pełną opiekę i wsparcie duchowe. Jest to bowiem "prawo każdej istoty ludzkiej, w którego obronę wszyscy musimy się zaangażować". Papież wyraził też uznanie tym, którzy na co dzień zapewniają osobom w fazie terminalnej opiekę. Podkreślił, że Kościół "służy umierającym, starając się chronić ich godność w tych istotnych chwilach ludzkiej egzystencji".

Nieuleczalnie chorych Benedykt XVI zachęcił, by kontemplowali cierpienia ukrzyżowanego Chrystusa i razem z Nim zwracali się do Ojca ufając, że każde życie jest w Jego rękach. "Wiedzcie, że wasze cierpienia, zjednoczone z cierpieniami Chrystusa, będą owocne i pomogą Kościołowi i światu. Modlę się do Boga, aby umocnił waszą wiarę w Jego miłość, zwłaszcza w próbach, które teraz przechodzicie. Mam nadzieję, że wszędzie tam, gdzie jesteście, zawsze znajdziecie duchową pociechę i siłę, potrzebne, by umacniać waszą wiarę i zbliżać was do Ojca życia" - zapewnił Papież.

Osobiście odwiedził też potem, 13 grudnia 2009 r., pacjentów w terminalnym stadium choroby, odbywających leczenie paliatywne w rzymskim hospicjum Serca Jezusowego.

Intencja misyjna

Z kolei Ojciec Święty poleca nam intencję misyjną. W październiku mamy się modlić, "aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym Kościołom".

Co roku Papież wydaje specjalne orędzie na ten dzień, obchodzony w przedostatnią niedzielę października (w 2011 r. 23 października). Tym razem przypomina w nim rzucone przez bł. Jana Pawła II na początku nowego tysiąclecia ery chrześcijańskiej wezwanie, by "nieść wszystkim orędzie Ewangelii «z takim samym entuzjazmem jak pierwsi chrześcijanie» (por. list apostolski Novo millennio ineunte, 58)".

"To właśnie wezwanie rozbrzmiewa każdego roku w czasie obchodów Światowego Dnia Misyjnego - pisze Benedykt XVI. - Nieustanne głoszenie Ewangelii ożywia także Kościół, jego zapał, jego ducha apostolskiego".

Ojciec Święty przytacza słowa z misyjnej encykliki swego poprzednika: "Misje odnawiają Kościół. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej. Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły" (Jan Paweł II, Redemptoris missio, 2; 1).

"Ważne jest - przypomina Benedykt XVI - aby zarówno poszczególni ochrzczeni, jak i wspólnoty kościelne interesowali się misją nie sporadycznie i okazjonalnie, ale w sposób trwały, jako formą życia chrześcijańskiego.

Dzień Misyjny nie jest odosobnioną chwilą w ciągu roku, ale cenną okazją do refleksji nad tym, czy i jak odpowiadamy na powołanie misyjne; jest to odpowiedź o zasadniczym znaczeniu dla życia Kościoła".

Papież wskazuje na wagę, jaką ma dla ewangelizacji solidarność: "Jest to również jeden z celów Światowego Dnia Misyjnego, który za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych zachęca do pomocy w realizacji zadań ewangelizacyjnych na terenach misyjnych. Polega ona na wspieraniu instytucji, niezbędnych do utrwalania i umacniania Kościoła przez katechistów, seminarzystów, kapłanów; a także na wnoszeniu wkładu w polepszanie warunków życia osób w krajach, w których występują w najpoważniejszej formie zjawiska ubóstwa, niedożywienia, zwłaszcza dzieci, chorób, niedostatku opieki medycznej oraz instytucji oświatowych".

"To również wchodzi w zakres misji Kościoła. Głosząc Ewangelię, ma on na względzie życie ludzkie w pełnym jego znaczeniu - stwierdza Ojciec Święty i dodaje: "Przez współodpowiedzialne uczestnictwo w misji Kościoła chrześcijanin staje się budowniczym jedności, pokoju, solidarności. Niech Dzień Misyjny ożywia w każdym pragnienie i radość z «wychodzenia» naprzeciw ludzkości i niesienia wszystkim Chrystusa".

Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną: "Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach". Oraz misyjną: "Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym Kościołom".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieskie intencje na październik 2011 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.