Papież do Kościoła w Rumunii i Mołdawii

Papież do Kościoła w Rumunii i Mołdawii
(fot. Grzegorz Gałązka/DEON.pl)
10 lat temu
PAP / psd

Do troski o jedność w obrębie różnych obrządków Kościoła katolickiego, w rodzinach oraz o współpracę z Kościołem prawosławnym zaapelował Benedykt XVI do biskupów Rumunii i Mołdawii. 12 lutego przyjął całą grupę hierarchów z tych krajów, składających w Rzymie wizytę „ad limina Apostolorum”.

Ojciec Święty przypomniał trudne doświadczenia chrześcijan obu krajów i oddał hołd biskupom, kapłanom, zakonnikom, zakonnicom i świeckim, którzy w okresie prześladowań komunistycznych „wykazali niezłomne przywiązanie do Chrystusa i Jego Kościoła, zachowując nienaruszoną wiarę”. Wyraził też wdzięczność biskupom za zaangażowanie na rzecz odrodzenia i rozwoju wspólnoty katolickiej.

Papież wskazał, że należy wiernych prowadzić do wiary dojrzałej i odpowiedzialnej przez właściwą katechezę, która powinna objąć także dorosłych. Zachęcił biskupów do wypracowania wspólnych planów duszpasterskich, dodając, że zadanie to wymaga świadectwa jedności, uczciwego dialogu i autentycznej współpracy różnych obrządków katolickich.

Benedykt XVI zachęcił biskupów Rumunii i Mołdawii do budowania komunii z kapłanami, interesowania się ich sytuacją duchową i materialną, niezbędną formacją stałą. Podkreślił konieczność współpracy ze wspólnotami zakonnymi, aby mogły wypełniać apostolat zgodnie ze swym charyzmatem oraz w pełnej łączności z Kościołem partykularnym. Wskazał na potrzebę rozwijania duszpasterstwa powołań i odpowiedniego przygotowania kandydatów do kapłaństwa. Zaznaczył, że podobnej troski wymaga też formacja osób zakonnych.

Biskup Rzymu zwrócił uwagę na problemy życia rodzinnego w obu bliskich sobie krajach, wpływające na sytuację Kościoła. Zachęcił do tworzenia w parafiach poradni rodzinnych, zapewniających odpowiednie przygotowanie do życia małżeńskiego. Podkreślił też rolę duszpasterstwa młodzieży. Zaapelował o tworzenie ośrodków formacyjnych, gdzie młodzi mogliby poznawać autentyczne wartości i świadczyć o nich w swych środowiskach. „Kościół pragnie wnieść ważny wkład w budowę społeczeństwa pojednanego i solidarnego, zdolnego do przeciwstawienia się obecnemu procesowi laicyzacji” – stwierdził papież. Zaznaczył, iż w kontekście zachodzących przemian społecznych konieczna jest ponowna propozycja i umocnienie wartości tradycyjnych.

W obliczu tych zadań szczególnie ważne jest świadectwo braterstwa między katolikami a prawosławnymi – przypomniał Benedykt XVI. Wyraził pragnienie, aby sprawiedliwie i w duchu miłości rozwiązać konflikty między wspólnotami obu Kościołów. Nawiązał do pobytu w tym kraju o większości prawosławnej w 1999 Jana Pawła II. „Niech pragnienie jedności, rozbudzone przez tę wizytę, ożywia modlitwę i zaangażowanie na rzecz dialogu w miłości i prawdzie oraz promocję wspólnych inicjatyw” – stwierdził papież.

Zaznaczył, iż szczególnie ważną dziedziną tej współpracy jest dziś obrona chrześcijańskich korzeni Europy, wartości chrześcijańskich oraz wspólne świadectwo w takich zagadnieniach jak życie rodzinne, bioetyka, prawa człowieka, uczciwość w życiu publicznym czy ekologia. Takie wspólne zaangażowanie przyczyni się do wzrostu moralnego społeczeństwa. „Konstruktywny dialog między prawosławnymi a katolikami będzie niezawodnie zaczynem jedności i zgody nie tylko dla waszych krajów, ale także dla całej Europy” – stwierdził Benedykt XVI.

Biskupi Rumunii zaprosili Benedykta XVI do odwiedzenia swej ojczyzny. Uczynił to w ich imieniu przewodniczący episkopatu, abp Ioan Robu.

Zwracając się do Ojca Świętego arcybiskup Bukaresztu skierował na ręce Benedykta XVI zaproszenie do „odbycia pielgrzymki duszpasterskiej i spotkania się z całym narodem rumuńskim oraz złożenia jego Kościołom pocałunku pokoju od Kościoła, który przewodzi w miłości”.

W słowie pozdrowienia abp Robu opisał sytuację katolików w swej ojczyźnie. Mówiąc o relacjach z Kościołem prawosławnym wskazał na trudności w dialogu. Nie udało się bowiem rozwiązać problemu restytucji budynków sakralnych skonfiskowanych przez reżim komunistyczny Kościołowi greckokatolickiemu w 1948 r. „Jeszcze bardziej nas niepokoi bezradność wobec niektórych przypadków rozbiórki budynków sakralnych należących niegdyś do niepodzielonego Kościoła” – stwierdził hierarcha. Przewodniczący rumuńskiego episkopatu zaznaczył, iż niepokojem napawa także „podejście władz politycznych do sprawy katedry św Józefa w Bukareszcie, zabytku historycznego i architektonicznego o znaczniu krajowym i międzynarodowym”, za którym wznoszony jest wieżowiec, zagrażający stabilności świątyni” . Zaznaczył, iż wnioski w sprawie powstrzymania tej budowy składane przez stronę kościelną do najwyższych władz kraju nie spotkały się z żadnym odzewem i obok historycznej budowli sakralnej wznoszony jest potworny budowlsny moloch, urągający zasadom urbanistyki.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież do Kościoła w Rumunii i Mołdawii
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Papież do Kościoła w Rumunii i Mołdawii
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.