Papież: Niech Słowo Boże przynosi owoce

Radio Watykańskie / drr

Sobór Watykański II wskazał w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, 25, że „wśród głównych obowiązków biskupów szczególne miejsce zajmuje głoszenie Ewangelii”. Przypomniał o tym Papież, spotykając się z kolejną już grupą indyjskich biskupów obrządku łacińskiego, przybyłych z wizytą ad limina.

- Napawa radością, że głoszenie Słowa Bożego przynosi bogaty owoc w waszych Kościołach lokalnych, zwłaszcza przez rozwój małych wspólnot chrześcijańskich – powiedział Benedykt XVI.

DEON.PL POLECA
– Wierni przychodzą do nich na modlitwę, refleksję nad Pismem Świętym i po braterskie wsparcie. Zachęcam was, byście przez swych księży i z pomocą wykwalifikowanych świeckich zapewnili, że pełnia Słowa Bożego, które przychodzi do nas przez Pismo Święte i apostolską Tradycję Kościoła, będzie łatwo dostępna tym, którzy chcą pogłębić znajomość Pana i miłość do Niego oraz posłuszeństwo Jego woli. Trzeba podjąć wszelkie wysiłki, by zwrócić uwagę, że modlitwa indywidualna i grupowa ze swej natury rodzi się i prowadzi do źródła łaski, którym są sakramenty Kościoła i całe jego życie liturgiczne. Nie można też zapominać, że Słowo Boże nie tylko pociesza, ale jest wyzwaniem dla wierzących, tak indywidualnie, jak wspólnotowo, by postępowali w sprawiedliwości, pojednaniu i pokoju między sobą i w całym społeczeństwie. Niech przez waszą osobistą zachętę i nadzór zasiewane w waszym Kościele lokalnym ziarna Słowa Bożego przynoszą obfite owoce dla zbawienia dusz i wzrostu Królestwa Bożego – powiedział Ojciec Święty.

Papież wyraził też indyjskiemu Kościołowi uznanie za dzieło miłości prowadzone na polu społecznym, np. przez mikrokredyty, które pomagają ubogim pomagać sobie samym. Wspieranie przez Kościół potrzebujących obejmuje wszystkich niezależnie od wyznawanej religii. Benedykt XVI zachęcił ponadto do duszpasterskiej troski o rodzinę, której jedność i świętość są dziś zagrożone także w Indiach, o czym tamtejsi biskupi mówili mu podczas audiencji prywatnych, na których przyjął każdego z nich.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Papież: Niech Słowo Boże przynosi owoce
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.