Papież podziękował za modlitewne wsparcie

Papież podziękował za modlitewne wsparcie
(fot. Grzegorz Gałązka)
KAI / psd

„Pielgrzymka do Portugalii była dla mnie doświadczeniem wzruszającym, obfitującym w wiele duchowych darów” – powiedział Benedykt XVI uczestnikom dzisiejszej audiencji ogólnej. Swą katechezę papież poświęcił podsumowaniu tego wydarzenia. Podkreślił, że obok głównego motywu tej wizyty – dziesiątej rocznicy beatyfikacji pastuszków - Franciszka i Hiacynty towarzyszyło też jemu wspomnienie Sługi Bożego Jana Pawła II, który udał się tam jako papież trzykrotnie, dziękując za tę „niewidzialną rękę”, która go uchroniła od śmierci w zamachu z 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra. Dzisiaj na papieskiej audiencji zgromadziło się tam ponad 13 tys. osób.

Mówiąc o pierwszym etapie swej 15 pielgrzymki zagranicznej Ojciec Święty przypomniał Eucharystię sprawowaną w Lizbonie i określił ją mianem świątecznego zgromadzenia liturgicznego nadziei, ożywianego radosnym uczestnictwem bardzo wielu wiernych. „W stolicy, skąd na przestrzeni wieków wyruszyło tak wielu misjonarzy, by nieść Ewangelię na różne kontynenty zachęciłem różne grupy lokalnego Kościoła do podjęcia intensywnej ewangelizacji w różnych środowiskach społecznych, aby byli siewcami nadziei w świecie często naznaczonym zwątpieniem” – powiedział Benedykt XVI. Ojciec Święty zachęcił tam wiernych, aby głosili śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa – centralne wydarzenie chrześcijaństwa, podstawę naszej wiary i motyw naszej radości. Podobne uczucia towarzyszyły spotkaniu papieża z ludźmi kultury, podczas którego przypomniał on o wartościach, jakimi chrześcijaństwo ubogaciło kulturę, sztukę i tradycję narodu portugalskiego. Stanowią one dobrą przesłankę do uczciwego i pełnego szacunku dialogu z innymi tradycjami kulturowymi – zaznaczył Ojciec Święty.

Następnie Benedykt XVI przypomniał swój pobyt w Fatimie, miasteczku naznaczonym atmosferą rzeczywistego mistycyzmu, gdzie niemal namacalnie wyczuwa się obecność Matki Bożej. „W tym wspaniałym sanktuarium, duchowym sercu Portugalii i celu pielgrzymek wielu osób przybywających z najróżniejszych miejsc świata stałem się pielgrzymem pośród pielgrzymów”– powiedział papież. Przypomniał, że w Kaplicy Objawień przedstawił Sercu Matki Bożej radości i oczekiwania, a także problemy i cierpienia całego świata. Mówiąc o nieszporach z duchowieństwem Ojciec Święty zaznaczył, iż wyraził tam swe uznanie kapłanom, zakonnikom, zakonnicom, diakonom i seminarzystom przybyłym z całej Portugalii i podziękował im za ich często milczące i niełatwe świadectwo wierności Ewangelii i Kościołowi. Zachęcił księży, aby ich priorytetem było wsłuchanie się w Słowo Boże, osobista, głęboka znajomość Chrystusa, pobożne sprawowanie Eucharystii i naśladowanie przykładu św. Jana Marii Vianneya. Papież zawierzył Niepokalanemu Sercu Maryi kapłanów całego świata. „Możemy powiedzieć, że Fatima i różaniec to niemal synonim” zauważył papież przypominając wieczorną procesję z lampionami.

Nawiązując do centralnego wydarzenia pielgrzymki – Mszy św. sprawowanej 13 maja w 93 rocznicę pierwszych objawień Matki Bożej Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji, Benedykt XVI przypomniał, że orędzie z Fatimy skoncentrowane jest na modlitwie, pokucie i nawróceniu, rzucając światło na zagrożenia i okrucieństwa historii, aby zachęcić ludzi do zaufania w działanie Boże, nadziei i doświadczać Bożej łaski. Podczas spotkania z osobami zaangażowanymi w duszpasterstwo społeczne Benedykt XVI wskazał na styl Miłosiernego Samarytanina, niezbędny aby wyjść naprzeciw osobom najbardziej potrzebującym i służyć Chrystusowi, krzewiąc dobro wspólne. Natomiast spotkanie z episkopatem portugalskim było dla papieża chwilą „intensywnej komunii duchowej”. W Porto, ostatnim etapie swej pielgrzymki Benedykt XVI przypomniał o potrzebie świadczenia Ewangelii w każdym środowisku.

Ojciec Święty zaznaczył, że pielgrzymka do Portugalii była dla niego „doświadczeniem wzruszającym, obfitującym w wiele duchowych darów”. Przypomniał, że Matka Boża zachęca nas w Fatimie abyśmy żyli z wielką nadzieją, pozwalając, aby kierowała nami „mądrość z wysoka” ukazująca się w Jezusie, „mądrość miłości, aby nieść w świat światło i radość Chrystusa”. Wyraził nadzieję, że Duch Święty uczyni tę apostolską podróż owocną i ożywi na całym świecie misję Kościoła, aby wszystkim narodom głosić Ewangelię prawdy, pokoju i miłości.

Wcześniej streszczenie katechezy odczytał ks. prałat Sławomir Nasiorowski z watykańskiego Sekretariatu Stanu:

„Bracia i Siostry!

Podsumowując podróż apostolską do Portugalii, zwłaszcza Fatimy, miejsca objawień Matki Bożej, Ojciec Święty podziękował prezydentowi kraju, władzom, biskupom, organizatorom i wszystkim wiernym za serdeczne przyjęcie. Przypomniał Mszę św. w Lizbonie, gdzie zachęcał wiernych, by byli świadkami zmartwychwstałego Chrystusa.

W Fatimie, w Kaplicy Objawień zawierzył Matce Bożej radości, oczekiwania, troski i cierpienia ludzi całego świata. Wspomniał Nieszpory z udziałem duchowieństwa w kościele Trójcy Przenajświętszej, celebrację światła i różaniec z udziałem rzeszy pielgrzymów. Niezapomnianym punktem wizyty apostolskiej była Msza św. w sanktuarium maryjnym w miejscu objawień. Do tego miejsca trzykrotnie pielgrzymował Sługa Boży Jan Paweł II, dziękując Matce Bożej za ocalenie życia podczas zamachu 13 maja na Placu św. Piotra.

Wspominając swego umiłowanego Poprzednika, Ojciec Święty przypomniał wszystkim przesłanie Matki Bożej, wzywającej nas do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Mówił także o nadziei zawartej w tym przesłaniu, o potrzebie zawierzenia Bogu, który jest źródłem miłości i pokoju. W Porto podczas Mszy św. przypomniał o obowiązku głoszenia światu Chrystusa i Jego Ewangelii. W zakończeniu Ojciec Święty prosił nas wszystkich o modlitwę, by dzięki mocy Ducha Świętego owoce tej podróży były trwałe i przyczyniły się do wzrostu Kościoła."

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież podziękował za modlitewne wsparcie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.