Karol Wojtyła Fellowship

Karol Wojtyła Fellowship
centrumjp2.pl

Karol Wojtyła Fellowship (KWF) to program seminariów i tutoringu. Oferujemy to, czego nie daje współczesny uniwersytet: zmierzenie się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi człowieka, świata i Boga. W seminariach uczestniczą studenci, doktoranci i wszyscy zainteresowani. Kameralne grupy i indywidualne podejście wykładowców dają możliwość nauki w relacji mistrz-uczeń. Wszystkim uczestnikom oferujemy także masterclasses z gośćmi z zagranicy.

Dodatkową ofertę dla dziesięciu uczestników seminariów, którzy chcą najbardziej zaangażować się w program KWF, stanowi tutoring. Każdy zakwalifikowany do niego uczestnik zostanie objęty indywidualną opieką tutorską przez wybraną przez siebie osobę z grona ekspertów Centrum Myśli Jana Pawła II, w tym prowadzących seminaria. Spotkania będą odbywać się dwa razy w miesiącu. Końcowym wynikiem tutoringu jest esej.

Na zakończenie semestru dziesięciu najlepszych i najbardziej zaangażowanych uczestników programu, zarekomendowanych przez prowadzących, będzie mieć możliwość udziału w warsztatach przywództwa i rozwoju osobowości "Bądź jak Jan Paweł II", które poprowadzą Piotr Czekierda i Michał Łuczewski.

Idea
Karol Wojtyła jest mistrzem tych, którzy pytają o to, co najważniejsze. Ale czy odpowiedzi, jakich udzielał, są nadal aktualne? Czy Jan Paweł II wypowiadał jedynie rzeczy stare w nowy sposób? A może był innowatorem, który wprowadził zupełnie nowe idee filozoficzne, teologiczne i duszpasterskie? Innowator jest osobą, która wędruje po linie rozpiętej pomiędzy odnawianiem, powrotem do źródeł a zmienianiem, wybieganiem w przyszłość. W trakcie seminariów będziemy testować innowacyjność i aktualność dziedzictwa Jana Pawła II.

Słowo "innowacja" pochodzi od łacińskiego wyrazu innovare, co znaczy "odnawiać". Odnawianie wydaje się być synonimem renowacji, rozumianej jako przywrócenie danej rzeczy do jej pierwotnego stanu. Jednakże głębsza genealogia etymologiczna prowadzi w przypadku wyrazu innovare do łacińskiego novare, które już znaczy "odświeżać", ale także "zmieniać". Innowator jest zatem osobą, która wędruje po linie rozpiętej pomiędzy odnawianiem - powrotem do źródeł - a zmienianiem - wybieganiem w przyszłość. Perspektywa czasowo innowatora jest więc dwukierunkowa: tworzy ją wektor skierowany w przeszłość oraz wektor skierowany w przyszłość. Fenomen innowatora polega jednak na tym, że oba wektory ani nie znoszą się wzajemnie, ani nie stanowią paraliżującej antynomii. Raczej nakładają się na siebie otwierając przestrzeń twórczości zakorzenionej, tzn. twórczości wyrastającej z pewnej tradycji. Paradoks innowatora czyni z jego działania pewną tajemnicę - wiemy, że u jego podstaw działają przeciwstawne pierwiastki, ale nie mamy wglądu w sam proces twórczy, możemy jedynie dostrzec jego owoce.

Identyfikując "nowe światy i zjawiska społeczne", charakteryzujące się niespotykaną dotąd dynamiką, Jan Paweł II nie mógł ich pominąć w swoich pracach intelektualnych, poetyckich i decyzjach pasterskich. Czy odniósł się do nich innowacyjne? Czy owa innowacyjność zachowuje swoją aktualność w obecnych dyskusjach? Stawiając owe pytania proponujemy uczestnikom Programu w formie prac seminaryjnych i warsztatowych otwarcie szerokiego spectrum kontekstów: od teologii i filozofii po ekonomię i nauki polityczne, w którym uczestnicy odnajdą diagnozę wyzwań i problemów współczesnego człowieka i społeczeństw. Przyglądając się tym zagadnieniom spróbujemy równolegle "przetestować" innowacyjność i aktualność dziedzictwa Jana Pawła II. 
Więcej informacji na: centrumjp2.pl

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Karol Wojtyła Fellowship
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.