Po spotkaniu burmistrzów kolej na przymierze miast

Po spotkaniu burmistrzów kolej na przymierze miast
(fot. shutterstock.com)
6 lat temu

Projekt przymierza miast bezpiecznych dla środowiska jest owocem dwudniowego spotkania burmistrzów z całego świata w Watykanie. Przedstawiono go w deklaracji, wydanej na wczorajszym sympozjum zorganizowanym przez Papieską Akademię Nauk.

Oficjalna prezentacja przymierza odbędzie się w Nowym Jorku 24 września, w przeddzień wizyty Papieża w siedzibie ONZ i przyjęcia przez tę organizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W deklaracji nawiązano do przedwczorajszego spotkania Ojca Świętego z burmistrzami i jego zachęty, by przeciwstawić się społecznemu wykluczeniu i nowym formom niewolnictwa. Przytoczono też słowa Franciszka z encykliki "Laudato si’": "Współzależność zmusza nas do myślenia o jednym świecie w ramach wspólnego projektu. Aby sprostać podstawowym problemom, których nie można rozwiązać przez działania poszczególnych krajów, niezbędne okazuje się porozumienie globalne" (164).

Przymierze miast zaproponowane wczoraj w Watykanie przez burmistrzów z całego świata ma być otwarte i dobrowolne. W deklaracji przedstawiono szereg wytycznych. Wiążą się one z realizacją w miastach Celów Zrównoważonego Rozwoju, poczynając od położenia kresu skrajnemu ubóstwu i głodowi, zapewnienia równości oraz powszechnego dostępu do służby zdrowia czy edukacji. Zaleca się też ukrócenie korupcji i bezkarności, które są zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju. Winna być wzmocniona nowatorska rola uniwersytetów. Trzeba zapewnić wszystkim godną pracę i przestrzeganie praw człowieka, jak też mieszkania bezdomnym. W deklaracji proponującej przymierze miast podkreślono też konieczność położenia kresu handlowi ludźmi i wszelkim formom współczesnego niewolnictwa.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Po spotkaniu burmistrzów kolej na przymierze miast
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.