Postanowienia Soboru Patriarszego UKGK

Postanowienia Soboru Patriarszego UKGK
Abp większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk (fot. youtube.com)
KAI / rj

Arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk zatwierdził i ogłosił 9 września Postanowienia Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), który w dniach 31 sierpnia-6 września obradował w Iwanofrankowsku. W składzie grupy roboczej ds. jedności z jedną z eparchii prawosławnych był m.in. Biskup pomocniczy archieparchii (archidiecezji) przemysko-warszawskiej Eugeniusz (Jewhen) Popowicz.

Ten 52-punktowy dokument jest zarówno podsumowaniem VI sesji Soboru Patriarszego UKGK, który w dniach 25-27 sierpnia obradował w tym samym mieście pod hasłem "Żywa parafia - miejscem spotkania z żywym Chrystusem", jak i zawiera szereg zaleceń i wytycznych na przyszłość dla ogółu członków tego Kościoła.

Biskupi polecili osobom zakonnym, duchownym i świeckim, aby starali się jak najlepiej wcielać w życie propozycje i wnioski Soboru, szczególnie w takich dziedzinach jak misje, katechizacja, modlitwa, liturgia oraz działalność społeczna i diakonia w Kościele. Wezwano kapłanów i wiernych, aby rozwijali w sobie ducha soborowego w codziennym życia osobistym i wspólnotowym.

Wyrażono wdzięczność wszystkim - eparchiom (diecezjom), parafiom i pojedynczym osobom - którzy przyczynili się do zorganizowania i pomyślnego przeprowadzenia tego zgromadzenia. Dotyczy to również uczestników Soboru, którzy brali czynny udział w jego pracach.

Biskupi greckokatoliccy wyrazili wdzięczność za tworzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla żołnierzy i wszystkich poszkodowanych w wyniku wojny na południu i wschodzie kraju oraz polecili biskupom, aby sprzyjali zakładaniu takich placówek tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Radzie Koordynacyjnej Duszpasterstwa Kryzysowego zalecono opracowanie programu utworzenia i działalności centralnego ośrodka dla takiej rehabilitacji.

Biskup pomocniczy archieparchii przemysko-warszawskiej Eugeniusz (Jewhen) Popowicz wszedł w skład Synodalnej Grupy Roboczej ds. poszukiwania jedności administracyjnej z eparchią charkowsko-połtawską Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (odnowionego). Na czele grupy, powołanej przez obecny Synod, stanął abp S. Szewczuk, zwierzchnik UKGK.

Wydział Kanoniczny Kurii Patriarszej UKGK, któremu również przewodniczy władyka z Przemyśla, ma zbadać i szczegółowo przeanalizować pod kątem praktycznego ich zastosowania wszystkie akty prawne, uchwalone przez Synody Biskupie UKGK w latach 1992-2015. Grupie roboczej ds. opracowania kanonów prawa partykularnego polecono zbierać uwagi i spostrzeżenia dotyczące ogłoszonych już kanonów w celu dalszego wnoszenia do nich niezbędnych zmian, poprawek i uzupełnień.

Biskupi wezwali młodych grekokatolików do uczestnictwa w przyszłorocznych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Działające w eparchiach komisje młodzieżowe we współpracy z komitetem organizacyjnym winny zapewnić odpowiednią organizację tego udziału.

Postanowiono także powołać do życia komitet organizacyjny Nadzwyczajnego Jubileuszu Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem bp. Bohdana Dziuracha. Będzie on się zajmował opracowaniem i wprowadzaniem w życie programu obchodów tego jubileuszu na szczeblu ogólnokościelnym, jak również ma wydawać zalecenia co do ewentualnych wydarzeń z tym związanych w metropoliach, eparchiach, dekanatach i parafiach.

Uczestnicy obrad postanowili, że następne posiedzenie Synodu Biskupów UKGK odbędzie się w przyszłym roku we Lwowie-Brzuchowicach nt. diakonii. Zatwierdzili też teksty listów m.in. do papieża, patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, wschodnich Kościołów katolickich, episkopatów krajowych, głów Kościołów prawosławnych, prezydenta, premiera i Rady Najwyższej Ukrainy oraz do Kościołów prawosławnych, wspólnot protestanckich i innych religii w kraju i obrońców ojczyzny.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Postanowienia Soboru Patriarszego UKGK
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.