Prymas Polski: formacja do kapłaństwa wychowuje do ciągłego bycia w drodze z Jezusem

Prymas Polski: formacja do kapłaństwa wychowuje do ciągłego bycia w drodze z Jezusem
Fot. EpiskopatNews / flickr / CC BY-NC-SA 2.0
KAI / kb

- Etap propedeutyczny ukierunkowany jest na kształtowanie osobowej relacji wiary wychowanka z Bogiem, w dynamice słowa Bożego i sakramentów - mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak, który przewodniczył Mszy św. w budynku seminarium w Kaliszu na rozpoczęcie trzydniowej Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbywa się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP. Główny temat obrad to „Organizacja etapu propedeutycznego formacji seminaryjnej”.

W homilii Prymas Polski podkreślał, że zasady formacji kapłańskiej w Polsce, czyli "Droga formacji prezbiterów w Polsce" jasno wskazują, że „wszystkie etapy formacji podstawowej wychowują do ciągłego bycia w drodze z Jezusem w postawach wiary i nawracania się, także w doświadczeniach słabości, strat, niemocy czy bezradności”.

DEON.PL POLECAAbp Polak o kapłaństwie

- Wiele razy wspomniany dokument odwołuje się więc wprost do doświadczenia pierwszych uczniów Jezusa. Tak dzieje się i tak być powinno – jak czytamy - na wszystkich etapach formacji seminaryjnej, włączenie z etapem propedeutycznym. „Fundamentalnym bowiem przedmiotem rozeznania na tym etapie ma być relacja wychowanka z Osobą Jezusa”, a zatem ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, „czy Chrystus jest Tym, który motywuje i dynamizuje drogę życia kandydata do prezbiteratu?” – zaznaczył przewodniczący Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka wskazał, że ukazuje ona drogę formacji „dla każdego, kto chce się nawrócić i uwierzyć w Ewangelię”. - W ten sposób Jezus wybierając Dwunastu, bierze za nich konkretną odpowiedzialność. Widzimy też, jak to konkretnie czyni. Nie oszczędzając im trudności czy napięć, nie bojąc się i nie unikając rodzących się w nich pytań, nie chroniąc ich przed konfrontacją czy odrzuceniem ze strony ludzi, sam kształtuje ich i ich wychowuje. To doświadczenie „pierwszych uczniów Jezusa”, o którym opowiada nam święty Marek, zachwyca swoją głębią i konkretnością. Można powiedzieć, że oddaje w sposób wręcz przykładowy wewnętrzne zmagania powołanych – stwierdził hierarcha.

Prymas Polski zaznaczył, że pierwsi uczniowie Jezusa, ukształtowani jak zaświadcza Ewangelista Marek, cierpliwie przez Niego, mogli niewątpliwie, przezwyciężywszy kryzysy, a nawet wstyd opuszczenia Go i ucieczki spod krzyża, odnaleźć wciąż w Nim siłę i moc do takiego życia.

- Poprzez czas i dynamikę okresu propedeutycznego ma stać się to udziałem powoływanych dziś przez Jezusa ludzi. Dlatego „etap propedeutyczny – jak nam wskazuje "Droga formacji prezbiterów w Polsce" – ukierunkowany jest przede wszystkim na kształtowanie osobowej relacji wiary wychowanka z Bogiem, w dynamice słowa Bożego i sakramentów, z doświadczeniem Kościoła jako wspólnoty odkupionych grzeszników” – akcentował Prymas.

Wyraził nadzieję, że rozpoczynająca się sesja przyniesie oczekiwane owoce. - Cieszę się, że w tych dniach będziemy mogli jeszcze raz to wspólnie dostrzec. Tak bowiem odczytuję rozpoczynającą się sesję i tak też życzę, aby ona wszystkim nam, którzy podejmujemy dziś trud towarzyszenia powołanym, w tym właśnie, w uchwyceniu i osiągnięciu tego przecież zasadniczego celu, nam dopomogła – powiedział abp Wojciech Polak.

Na wieczór zaplanowano dwie debaty. Wprowadzenie do pierwszej debaty nt. „Podstawowe założenia dotyczące organizacji etapu propedeutycznego w ośrodkach diecezjalnych, międzydiecezjalnych i regionalnych” wygłosi ks. Rafał Borkowy, prefekt etapu propedeutycznego WŚSD w Katowicach. Temat drugiej debaty to „Specyfika programu wychowawczego na etapie propedeutycznym”. Wprowadzenia w temat dokona ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”.

Dzień zakończy modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Jutro Mszy św. w kaplicy seminaryjnej przewodniczyć będzie biskup kaliski Damian Bryl, przewodniczący Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”.

Wykłady wygłoszą: ks. Piotr Kot, rektor WSD w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów WSD, ks. Antonio Panaro, prefekt WSD Redemptoris Mater w Warszawie, ks. Tomasz Metelica, prefekt etapu propedeutycznego WSD w Legnicy, ks. Paweł Rybak, prefekt etapu propedeutycznego PWSD w Gnieźnie/Kaliszu, ks. Marek Panek, rektor WŚSD w Katowicach.

Sesja zakończy się w środę 9 lutego Mszą św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

- Celem trzydniowej sesji będzie wymiana doświadczeń dotyczących wprowadzania wskazań związanych z formacją kapłańską, które zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski. Kalisz jest tym miejscem, gdzie od października 2021 r. odbywa się etap wstępny formacji, który nakłada dokument Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia przyjęty 16 czerwca 2021 r., dlatego istnieje potrzeba spotkań przełożonych diecezji, w których rok propedeutyczny obowiązuje już od kilku lat, ale są też diecezje, które są przed wprowadzeniem etapu wstępnego formacji. Zatem ta sesja ma być z jednej strony zapoznaniem się z tematem okresu propedeutycznego, z drugiej wymianą spostrzeżeń oraz dyskusją – tłumaczy ks. Przemysław Tyblewski, prefekt etapu propedeutycznego ASD w Poznaniu/Kaliszu, koordynator spotkania w Kaliszu.

Duchowny dodaje, że czas propedeutyczny to wielka pomoc w dobrym wprowadzeniu kleryków do seminarium.

Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Źródło: KAI / kb 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
kard. Gerhard Ludwig Müller

 „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”

Drogowskazy dla kapłanów w XXI wieku

Kościół można porównać do domu postawionego na skale, w którym duchowni mają szczególną, służebną rolę. Jej spełnianie staje się...

Skomentuj artykuł

Prymas Polski: formacja do kapłaństwa wychowuje do ciągłego bycia w drodze z Jezusem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.