KAI / pk
- Wobec zmniejszającej się liczby osób gotowych oddać się na wyłączną służbę Bogu i ludziom nie chcemy poddać się narzekaniu. Nie możemy też ograniczyć się jedynie do nowego podziału obowiązków czy rozwiązań administracyjnych. Stoimy w obliczu zmiany epoki, a to stawia nas przed różnymi sposobami stawiania jej czoła - pisze abp Wojciech Polak w liście do wiernych na obchodzoną 8 maja Niedzielę Dobrego Pasterza.
- Wobec zmniejszającej się liczby osób gotowych oddać się na wyłączną służbę Bogu i ludziom nie chcemy poddać się narzekaniu. Nie możemy też ograniczyć się jedynie do nowego podziału obowiązków czy rozwiązań administracyjnych. Stoimy w obliczu zmiany epoki, a to stawia nas przed różnymi sposobami stawiania jej czoła - pisze abp Wojciech Polak w liście do wiernych na obchodzoną 8 maja Niedzielę Dobrego Pasterza.
PAP / tk
Nie będzie jedności Europy, póki nie będzie ona wspólnotą ducha - powiedział w czasie niedzielnej sumy odpustowej w Gnieźnie prymas Polski abp Wojciech Polak. Mówiąc o pomocy ukraińskim uchodźcom, nawoływał do solidarności i cierpliwości.
Nie będzie jedności Europy, póki nie będzie ona wspólnotą ducha - powiedział w czasie niedzielnej sumy odpustowej w Gnieźnie prymas Polski abp Wojciech Polak. Mówiąc o pomocy ukraińskim uchodźcom, nawoływał do solidarności i cierpliwości.
KAI / pk
"Pokój ten przewyższa wszelkie ludzkie kalkulacje, panuje w sercu, scala wewnętrznie, daje odwagę i radość, trwa mimo ucisków i krzyża, promieniuje także na innych" - pisze abp Wojciech Polak w liście do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji rozpoczynającej się peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
"Pokój ten przewyższa wszelkie ludzkie kalkulacje, panuje w sercu, scala wewnętrznie, daje odwagę i radość, trwa mimo ucisków i krzyża, promieniuje także na innych" - pisze abp Wojciech Polak w liście do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji rozpoczynającej się peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
KAI/mk
- Znów wyglądamy i szukamy nadziei. Nadziei, że zniszczenie i śmierć nie mają ostatniego słowa, że po najciemniejszej nocy znów ujrzymy światło, a miłość i życie zwyciężą - zwrócił się do Polaków w swoim wielkanocnym przesłaniu prymas i metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak.
- Znów wyglądamy i szukamy nadziei. Nadziei, że zniszczenie i śmierć nie mają ostatniego słowa, że po najciemniejszej nocy znów ujrzymy światło, a miłość i życie zwyciężą - zwrócił się do Polaków w swoim wielkanocnym przesłaniu prymas i metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak.
KAI/dm
- W obmywanych dziś przed naszym ołtarzem stopach pragnę dostrzec zmęczone stopy matek i dzieci uciekających przed przemocą i śmiercią. Stopy bohaterskich obrońców, którzy nie załamują się pod naporem rosyjskiego okupanta. Stopy tych, którzy pragną położyć kres barbarzyństwu i ludobójstwu - mówił w Wielki Czwartek w Gnieźnie abp Wojciech Polak.
- W obmywanych dziś przed naszym ołtarzem stopach pragnę dostrzec zmęczone stopy matek i dzieci uciekających przed przemocą i śmiercią. Stopy bohaterskich obrońców, którzy nie załamują się pod naporem rosyjskiego okupanta. Stopy tych, którzy pragną położyć kres barbarzyństwu i ludobójstwu - mówił w Wielki Czwartek w Gnieźnie abp Wojciech Polak.
PAP / tk
Nie możemy dziś tracić ufności i nadziei, poddawać się lękowi czy apatii. Trzeba patrzeć na nasz świat tak, jak patrzy na niego Jezus – mówił w czwartek podczas mszy krzyżma do księży archidiecezji gnieźnieńskiej prymas Polski abp Wojciech Polak.
Nie możemy dziś tracić ufności i nadziei, poddawać się lękowi czy apatii. Trzeba patrzeć na nasz świat tak, jak patrzy na niego Jezus – mówił w czwartek podczas mszy krzyżma do księży archidiecezji gnieźnieńskiej prymas Polski abp Wojciech Polak.
PAP / pk
Bóg umiera dziś w każdym cierpiącym człowieku, pod bombami w Kijowie, Charkowie, na Zaporożu - mówił w trakcie homilii wygłoszonej w Niedzielę Palmową w Rościnnie (wielkopolskie) prymas Polski abp Wojciech Polak.
Bóg umiera dziś w każdym cierpiącym człowieku, pod bombami w Kijowie, Charkowie, na Zaporożu - mówił w trakcie homilii wygłoszonej w Niedzielę Palmową w Rościnnie (wielkopolskie) prymas Polski abp Wojciech Polak.
PAP / tk
Ból i niepokój wywołany wojną w Ukrainie przywodzi na myśl temat, który Penderecki poruszył w słynnym dziele pt. "Pasja według świętego Łukasza" - podkreślił prymas Polski abp Wojciech Polak w homilii podczas Mszy pogrzebowej Krzysztofa Pendereckiego.
Ból i niepokój wywołany wojną w Ukrainie przywodzi na myśl temat, który Penderecki poruszył w słynnym dziele pt. "Pasja według świętego Łukasza" - podkreślił prymas Polski abp Wojciech Polak w homilii podczas Mszy pogrzebowej Krzysztofa Pendereckiego.
KAI / pk
- Obudziło się w nas współczucie i solidarność. Trzeba, aby coraz większy napływ uchodźców nie wyzwolił w nas ukrytych pretensji, lęków, rywalizacji o miejsca pracy, nie wzbudził poczucia niesprawiedliwości w dostępie do edukacji, służby zdrowia czy możliwości korzystania z pomocy społecznej - mówił w niedzielę w Orzechowie Prymas Polski abp Wojciech Polak.
- Obudziło się w nas współczucie i solidarność. Trzeba, aby coraz większy napływ uchodźców nie wyzwolił w nas ukrytych pretensji, lęków, rywalizacji o miejsca pracy, nie wzbudził poczucia niesprawiedliwości w dostępie do edukacji, służby zdrowia czy możliwości korzystania z pomocy społecznej - mówił w niedzielę w Orzechowie Prymas Polski abp Wojciech Polak.
KAI / kb
„Nie chodzi o zewnętrzną przemianę, o to, abyśmy w oczach własnych czy też w oczach innych uchodzili za dobrych i sprawiedliwych. Chodzi o decyzję, która sięga w nasze serce, w nasze sumienie, w nasze życie, a to domaga się zerwania więzów egoizmu i samozadowolenia. Domaga się wolności” - mówił w Środę Popielcową w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.
„Nie chodzi o zewnętrzną przemianę, o to, abyśmy w oczach własnych czy też w oczach innych uchodzili za dobrych i sprawiedliwych. Chodzi o decyzję, która sięga w nasze serce, w nasze sumienie, w nasze życie, a to domaga się zerwania więzów egoizmu i samozadowolenia. Domaga się wolności” - mówił w Środę Popielcową w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.
KAI / pk
O modlitwie i solidarności z narodem ukraińskim zapewnił Prymas Polski abp. Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
O modlitwie i solidarności z narodem ukraińskim zapewnił Prymas Polski abp. Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
KAI / pk
- Prośmy, aby Bóg dał światło w umysły i odwagę w serca, abyśmy dążyli do pokoju - powiedział abp Wojciech Polak.
- Prośmy, aby Bóg dał światło w umysły i odwagę w serca, abyśmy dążyli do pokoju - powiedział abp Wojciech Polak.
KAI / pk
Na pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz komplementarną, a nie przeciwstawną względem nich rolę szkoły zwrócił uwagę Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Fałkowie k. Gniezna.
Na pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz komplementarną, a nie przeciwstawną względem nich rolę szkoły zwrócił uwagę Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Fałkowie k. Gniezna.
KAI/mk
- Chrystus żyje! Zmartwychwstał przecież jako pierwszy z nas. Dlatego nasze życie i nasza nadzieja mają sens. Z Nim nic się nie kończy i nigdy się nie skończy – mówił abp Wojciech Polak podczas mszy świętej w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.
- Chrystus żyje! Zmartwychwstał przecież jako pierwszy z nas. Dlatego nasze życie i nasza nadzieja mają sens. Z Nim nic się nie kończy i nigdy się nie skończy – mówił abp Wojciech Polak podczas mszy świętej w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.
KAI/dm
Na potrzebę fachowej opieki, ale także bliskości, obecności, szacunku i służby wobec chorych zwraca uwagę abp Wojciech Polak przed Światowym Dniem Chorego, który obchodzony będzie po raz trzydziesty 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
Na potrzebę fachowej opieki, ale także bliskości, obecności, szacunku i służby wobec chorych zwraca uwagę abp Wojciech Polak przed Światowym Dniem Chorego, który obchodzony będzie po raz trzydziesty 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
KAI / kb
Prymas Polski abp Wojciech Polak skierował słowo w budynku seminarium w Kaliszu na rozpoczęcie trzydniowej Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbywa się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP. Główny temat obrad to „Organizacja etapu propedeutycznego formacji seminaryjnej”.
Prymas Polski abp Wojciech Polak skierował słowo w budynku seminarium w Kaliszu na rozpoczęcie trzydniowej Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbywa się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP. Główny temat obrad to „Organizacja etapu propedeutycznego formacji seminaryjnej”.
KAI / pk
- Każdy jest potrzebny i obdarzony miłością, nikt nie jest wykluczony, bo przecież wszyscy tworzymy, w bogactwie i różnorodności naszych własnych darów i charyzmatów, jedno Chrystusowe Ciało, Kościół - mówił w Dzień Życia Konsekrowanego w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.
- Każdy jest potrzebny i obdarzony miłością, nikt nie jest wykluczony, bo przecież wszyscy tworzymy, w bogactwie i różnorodności naszych własnych darów i charyzmatów, jedno Chrystusowe Ciało, Kościół - mówił w Dzień Życia Konsekrowanego w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.
KAI / ml
„Bóg przemawia w ciszy. On nie przychodzi w zgiełku i hałasie. Nie przekrzykuje nas i nie zagłusza. Przychodzi w ciszy” - mówił w niedzielę w Biechowie Prymas Polski abp Wojciech Polak zachęcając do tak potrzebnego współczesnemu człowiekowi doświadczenia pustyni, które „ma zawsze moc oczyszczającą”.
„Bóg przemawia w ciszy. On nie przychodzi w zgiełku i hałasie. Nie przekrzykuje nas i nie zagłusza. Przychodzi w ciszy” - mówił w niedzielę w Biechowie Prymas Polski abp Wojciech Polak zachęcając do tak potrzebnego współczesnemu człowiekowi doświadczenia pustyni, które „ma zawsze moc oczyszczającą”.
PAP / tk
- Jakże jest ważne, byśmy mieli czas dla siebie, byśmy przełamywali samotność i wycofywanie się w głąb siebie – mówił prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
- Jakże jest ważne, byśmy mieli czas dla siebie, byśmy przełamywali samotność i wycofywanie się w głąb siebie – mówił prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
PAP / tk
- Badania CBOS-u pokazujące, że w najmłodszej grupie spadek praktyk religijnych sięga 30 proc. są dewastujące. To domaga się znalezienia adekwatnej odpowiedzi duszpasterskiej i sposobu, jak głosić młodym kerygmat - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak.
- Badania CBOS-u pokazujące, że w najmłodszej grupie spadek praktyk religijnych sięga 30 proc. są dewastujące. To domaga się znalezienia adekwatnej odpowiedzi duszpasterskiej i sposobu, jak głosić młodym kerygmat - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak.