Prymas Polski o tym, jaki powinien być stosunek człowieka do przyrody

Prymas Polski o tym, jaki powinien być stosunek człowieka do przyrody
(fot. prymaspolski.pl)
KAI / ml

"Tylko w obliczu Boga człowiek może na powrót odnaleźć w pełni siebie i ocalić siebie. Tylko i jedynie w obliczu Boga będzie mógł odszukać równowagę pomiędzy tym, co sam czyni, a tym, kim naprawdę jest. I będzie mógł jasno zobaczyć, że jego prawdziwą wartość określa właśnie to, kim jest, a nie to, co posiada" - mówił 22 września w Nadleśnictwie Łopuchówko Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński uczestniczył w obchodach 200-lecia funkcjonowania administracji leśnej oraz 70-lecia istnienia wspomnianego Nadleśnictwa Łopuchówko. Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. i na pamiątkę powyższych rocznic poświęcił kapliczkę dedykowaną św. Hubertowi. 
PEŁEN TEKST HOMILII TUTAJ [KLIK]
W homilii, przypominając biblijną prawdę o tym, że człowiek jest powołany przez Boga, by uprawiać i doglądać ten świat, a więc chronić go, strzec i czuwać nad nim, wskazał za papieżem Franciszkiem na wynikającą z tego relację odpowiedzialnej wzajemności między człowiekiem a naturą, a także ważną zasadę, według której każda wspólnota może wziąć z dóbr tej ziemi to, czego potrzebuje dla przeżycia, ale ma również obowiązek chronienia jej i zapewnienia, by nadal była ona płodna dla przyszłych pokoleń.
"Człowiek ma prawo czerpać dla siebie z zasobów ziemi i odpowiedzialnie korzystać z wszystkich dóbr przez Boga stworzonych, ale jednocześnie musi szanować prawa natury i delikatną równowagę między bytami tego świata" - zaznaczył Prymas tłumacząc dalej, że oznacza to, iż musi przezwyciężyć w sobie egoistyczną chęć panowania nad światem i wszelkie despotyczne i niszczące ten świat działania.
Najlepszym zaś sposobem postawienia człowieka na właściwym mu miejscu - dopowiedział za papieżem Franciszkiem - i zarazem skończenia z jego roszczeniami do bycia absolutnym władcą tej ziemi jest ponowne przypomnienie postaci Ojca Stworzyciela i jedynego Pana świata, bo inaczej człowiek będzie chciał nieustannie na nowo narzucać rzeczywistości swoje prawa i własne interesy.
"Tylko w obliczu Boga człowiek może na powrót odnaleźć w pełni siebie i ocalić siebie - podkreślił abp Polak.
- Tylko i jedynie w obliczu Boga będzie mógł odszukać równowagę pomiędzy tym, co sam czyni i ma czynić a tym, kim naprawdę i do końca jest. I będzie mógł również jasno zobaczyć, że jego prawdziwą wartość określa właśnie to, kim jest, a nie to, co posiada. To z kolei pociąga za sobą zadanie. Każdy z nas musi się więc troszczyć o to, by bardziej być niż więcej mieć. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek - ostrzega nas dziś Ewangelia według świętego Mateusza - choćby dla siebie cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swą duszę? Gdyby o tym jednak zapomniał czy też bezmyślnie to właśnie pominął, sam utraci wpierw poczucie tego, kim tak naprawdę jest, a konsekwentnie zagubi również i pogrąży samego siebie w meandrach swoich człowieczych słabości" - przestrzegał Prymas. 
"Dlatego Kościół w swoich działaniach - przypomniał dalej za papieżem Franciszkiem - stara się pamiętać nie tylko o obowiązku dbania o naturę, ale także o chronieniu człowieka przed zniszczeniem samego siebie. I dlatego Kościół pragnie wciąż przypominać człowiekowi, że wyszedł z Bożej ręki, a obdarzony rozumem i inteligencją, powinien tak działać, by zawsze potwierdzać, że ziemia, że natura jest naszym wspólnym dziedzictwem, którego owoce mają służyć wszystkim" - dodał.
Prymas Polski nawiązał też do obchodzonych rocznic zachęcając, by za wstawiennictwem patrona św. Huberta dziękować Bogu za "mądrość przodków, którzy, tutaj, w goślińskich lasach, podjęli i zbudowali zorganizowaną strukturę codziennej troski o tak bogate zasoby leśne". Już przed 200 laty - przypomniał - stworzono na tych ziemiach administrację leśną, a lasy rozpoczęto zagospodarowywać tak, by były trwałym dostawcą jak najlepszego surowca drzewnego, starając się przy tym o prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.
"Twórcy tych działań sami dali jasny dowód, że człowiek, pośród swych ograniczeń, zdolny jest jednak do solidarności i odważnego działania" - mówił abp Polak. - "Dali świadectwo, że nie jest nam obojętne środowisko, w którym żyjemy". Ukazali - jak dopowiedział przywołując raz jeszcze słowa papieża Franciszka, że "możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami".
DEON.PL POLECA
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Prymas Polski o tym, jaki powinien być stosunek człowieka do przyrody
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.