Przewodniczący KEP: Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny

Przewodniczący KEP: Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny
(fot. episkopat.pl)
episkopat.pl

O zasadach dotyczących stosunku Kościoła do polityki w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w czwartek 1 marca 2018 r. Metropolita Poznański przewodniczył Mszy św. w intencji obrony życia i rodzin.

"Pan Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby łączenia Go ze sprawami politycznymi" - mówił przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Kaliszu. Wyjaśniał, że Państwo Boże, które przyszedł założyć Jezus, nie jest z tego świata. Jednocześnie zaznaczył, że Jezus, mówiąc "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara" (Mt 22,21), uznał konieczność istnienia władzy doczesnej i jej porządek. Jednak, jak mówił dalej Arcybiskup, Jezus "był w pełni świadom tego, że władza polityczna tak długo służy człowiekowi, jak długo pozostaje w relacji do Boga".

Kościół, jak mówił abp Gądecki, nie utożsamia się z żadną wspólnotą polityczną ani z żadnym systemem politycznym. "Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum, ponieważ Kościół ma swoją własną stronę; Kościół winien stać po stronie Bożej" - powiedział. Wyjaśniał, że zadaniem państwa jest dbałość o doczesne sprawy obywateli. Kościół natomiast ma odpowiedzieć na potrzeby duchowe swoich wiernych, troszczyć się o "duchowe dobro doczesne i wieczne człowieka a także społeczeństwa". "Podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia" - powiedział w homilii abp Stanisław Gądecki.

Mówiąc o roli kapłanów i świeckich, podkreślił, że kapłani mają prawo do osobistych poglądów politycznych oraz do korzystania - zgodnie z sumieniem - z prawa głosu. Natomiast "prawa kapłana do ujawniania własnych wyborów są ograniczone przez wymogi jego posługi kapłańskiej". "Czasem musi on powstrzymać się od korzystania z tego prawa, aby być skutecznym znakiem jedności i głosić Ewangelię w całej jej pełni. Dlatego powinien unikać ukazywania swojego wyboru jako jedynie słusznego, szanując dojrzałość ludzi świeckich, co więcej, musi pomagać im w  osiąganiu tej dojrzałości poprzez formację sumień. Winien uczynić wszystko, co możliwe, by nie przysparzać sobie wrogów na skutek zajmowania takich stanowisk w dziedzinie polityki, które pozbawiałyby go wiarygodności i powodowały oddalenie się wiernych powierzonych jego pasterskiej misji" - wyjaśnił.

Podkreślił też, że wierni świeccy - jako obywatele swego państwa - wręcz powinni uczestniczyć w działalności politycznej, która służy wzrastaniu wspólnego dobra. "Dobrze ukształtowane sumienie katolika nie pozwoli mu przyczyniać się  do realizacji programu politycznego bądź też konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności. Gdy zaś nie jest absolutnie możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy przeciwnej sumieniu - już obowiązującej lub poddanej pod głosowanie - wówczas polityk katolicki winien zmierzać do ograniczenie szkodliwości obowiązującej ustawy i zmniejszenia jej negatywnych skutków" - powiedział.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Dominique Wolton

„Niczego się nie boję…”
Papież Franciszek podsumowuje pięć lat swojego pontyfikatu

Zwolennicy nazywają go prorokiem, zagorzali krytycy – heretykiem. Od momentu objęcia urzędu wprowadza rewolucyjne zmiany w Kurii Rzymskiej. Zadziwia świat, rezygnując z mieszkania...

Skomentuj artykuł

Przewodniczący KEP: Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.