Religia w szkole, formacja kapłańska, wybory sekretarza. To główne tematy, którymi zajmie się 398. zebranie plenarne KEP

Religia w szkole, formacja kapłańska, wybory sekretarza. To główne tematy, którymi zajmie się 398. zebranie plenarne KEP
397. zebranie plenarne KEP, marzec 2024. Fot. Flickr / EpiskopatNews
BP KEP / mł

Kwestia nauczania religii w szkole, sposób funkcjonowania pracy zebrania plenarnego KEP oraz wybory nowego sekretarza generalnego Episkopatu będą głównymi tematami 398. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zaplanowane na dni od 10 do 12 czerwca zebranie  odbędzie się w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. (aktualizacja)

Temat przewodni obrad KEP: religia w szkole

„Tematem przewodnim zebrania plenarnego będzie kwestia lekcji religii w szkole w kontekście zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aktualny stan rozmów w tym temacie między Zespołem roboczym ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole a MEN-em przedstawi biskupom bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Zostanie również podjęta praca w grupach, aby w obradach znalazło się także miejsce na doświadczenie synodalności, które tak mocno podkreśla papież Franciszek” – poinformował bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu.

DEON.PL POLECA

Pracę zaplanowano w grupach liczących po około 10 osób. W ten sposób biskupi chcą nawiązać do trwającego w Kościele od 2021 roku obrad synodu na temat synodalności Kościoła i metodologii, jaką przy tej okazji zastosowano podczas rzymskich obrad synodalnych. Dyskusje w grupach będą dotyczyły trzech tematów. Pierwsza grupa podejmie kwestię inicjacji chrześcijańskiej w perspektywie lekcji religii. Druga: sprawę lekcji religii w szkole w związku z zapowiedzianymi przez rząd - i już się dokonującymi - zmianami w tej dziedzinie. Trzecia tematem będzie katecheza sakramentalna prowadzona przy parafiach. Następnie, jak poinformował sekretarz generalny KEP, odbędzie się plenarna dyskusja służąca wypracowaniu stosownych decyzji.

Aktualny stan rozmów w tym temacie między Zespołem roboczym ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole a MEN przedstawi biskupom bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Jest on także przewodniczącym Zespołu roboczego do spraw kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dotychczas w MEN odbyły się dwa spotkania dwustronnego Zespołu, m.in. na temat rozporządzenia ministerstwa w sprawie nie wliczania ocen z religii do średniej na świadectwie.

Zmiana na stanowisku sekretarza KEP

Jak zaznaczył bp Miziński, obecne zebranie plenarne jest ważne również z uwagi na wybory sekretarza generalnego KEP. „Po 10 latach sprawowania tej funkcji, kończę moją pracę w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Podczas najbliższego zebrania plenarnego zostanie wybrany mój następca, któremu już teraz życzę dużo sił i światła Ducha Świętego do wypełniania tej posługi” – podkreślił.

Zostanie przedstawiony m.in. projekt formacji kapłańskiej

Ponadto zostaną podjęte sprawy dotyczące stanu prac nad przygotowaniem projektu dotyczącego formacji kapłańskiej, które zaprezentuje bp Damian Bryl. Z kolei ks. Mirosław Tykfer podzieli się doświadczeniem ze spotkania „Proboszczowie dla Synodu”, które odbyło się w Sacrofano pod Rzymem w dniach od 28 kwietnia do 2 maja.

Abp Wojciech Polak omówi bieżące sprawy związane z ochroną dzieci i młodzieży. Przekaże też informacje na temat standardów postępowania podmiotów kościelnych w relacji do tzw. ustawy Kamilka oraz na temat prac nad powołaniem komisji historycznej do badania przypadków wykorzystania seksualnego w Kościele. Przedstawiciele Rady ds. Rodziny przedstawią sytuację związaną z toczoną w Polsce dyskusją nad ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Biskupi pochylą się również nad kwestią metodologii pracy zebrań plenarnych. „Chcemy przyjrzeć się temu, czy tryb prowadzenia obrad, który funkcjonował do tej pory, jest adekwatny do obecnych wyzwań, czy też należałoby coś uzupełnić lub zmienić” – mówił bp. Miziński. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania plenarnego odbędzie się spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, podczas którego zostaną podjęte bieżące sprawy Kościoła w Polsce. W drugim dniu zebrania plenarnego biskupi będą celebrować Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie znajduje się grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Okazją do uroczystej celebry jest przypadająca w tym roku 40. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego.

Źródło: BP KEP / KAI / mł

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Janusz Umerle

Święty Paweł pisał, że uczeń Chrystusa jest glinianym naczyniem (por. 2 Kor 4,7), którego wyjątkowość kryje się w tym, co ono w sobie zawiera. W przypadku sakramentu święceń skarbem, który jest zdeponowany w sercu każdego...

Skomentuj artykuł

Religia w szkole, formacja kapłańska, wybory sekretarza. To główne tematy, którymi zajmie się 398. zebranie plenarne KEP
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.