Rodzina jest szczególnym przejawem Kościoła

Rodzina jest szczególnym przejawem Kościoła
(fot. Grzegorz Gałązka)
KAI / CTV / pz

Rodzina, oparta na sakramencie małżeństwa, jest szczególnym przejawem Kościoła, wspólnotą zbawianą i zbawiającą, ewangelizowaną i ewangelizującą - powiedział Benedykt XVI.

1 grudnia przyjął on w Pałacu Apostolskim w Watykanie uczestników XX zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny, które odbyło się w dniach 29 listopada - 1 grudnia z okazji 30. rocznicy ogłoszenia adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" i utworzenia tego urzędu.

Ojciec Święty przypomniał, że bł. Jan Paweł II ogłosił adhortację 22 listopada 1981 r., a wcześniej - 9 maja tegoż roku powołał do życia Papieską Radę. Był to wyraz uznania ważności duszpasterstwa rodzin w świecie, a zarazem stanowiło to skuteczne narzędzie do wspierania go na wszystkich szczeblach - stwierdził papież. Dodał, że nowa ewangelizacja zależy w wielkim stopniu od Kościoła domowego, jakim jest rodzina.

 

Papież zwrócił uwagę, że w naszych czasach, podobnie zresztą jak to bywało dawniej, odrzucenie Boga, szerzenie się ideologii przeciwnych rodzinie i upadek etyki seksualnej są wzajemnie z sobą związane. Tak samo nowej ewangelizacji nie da się oddzielić od rodziny chrześcijańskiej, jest ona bowiem drogą Kościoła jako "ludzka przestrzeń" spotkania z Chrystusem. Małżonkowie zaś "nie tylko otrzymują miłość Chrystusa, stając się wspólnotą «zbawioną», ale są również powołani do przekazywania braciom tej samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób wspólnotą «zbawiającą»" - przytoczył Benedykt XVI fragment adhortacji.

Podkreślił, że rodzina, oparta na sakramencie małżeństwa, jest szczególnym przejawem Kościoła, jest wspólnotą zbawianą i zbawiającą, ewangelizowaną i ewangelizującą oraz - tak jak Kościół - jest powołana do przyjmowania, promieniowania i ukazywania w świecie miłości i obecności Chrystusa.

Przyjęcie i przekaz miłości Bożej dokonują się dzięki wzajemnemu oddaniu się małżonków, w wielkodusznej i odpowiedzialnej prokreacji, w trosce o dzieci i w wychowywaniu ich, w pracy i stosunkach społecznych, w uwadze poświęcanej potrzebującym, w udziale w działaniach kościelnych i w zaangażowaniu obywatelskim. Rodzina chrześcijańska, w miarę jak na drodze stałego nawracania się dzięki łasce Bożej, potrafi żyć w miłości jako wspólnota i służba, jako wzajemny dar i otwieranie się na wszystkich, odzwierciedla w świecie blask Chrystusa i piękno Trójcy Bożej - powiedział papież. Zaznaczył, że rodzina jest jednym z najważniejszych miejsc, w których przeżywa się i wychowuje do miłości i miłosierdzia.

Ojciec Święty odwołał się następnie do swej niedawnej podróży do Ankony na zakończenie włoskiego Krajowego Kongresu Eucharystycznego, podczas której m.in. spotkał się z małżonkami i kapłanami. Podkreślił, że oba te sakramenty - święceń i małżeństwa - wypływają z tego samego źródła eucharystycznego, zanurzone są w miłości Chrystusa, który daje samego siebie na zbawienie ludzkości oraz mają wspólną misję: świadczenie i uobecnianie owej miłości w służbie wspólnoty dla budowania ludu Bożego.

Za szczególnie ważne i pilne zadania rodzin chrześcijańskich papież uznał wychowywanie dzieci i młodzieży do miłości rozumianej jako dar z samego siebie i komunia, przygotowywanie narzeczonych do życia małżeńskiego na drodze wiary, formację małżonków, zwłaszcza młodych, duszpasterstwo rodzin przez rodziny, pracę w stowarzyszeniach charytatywnych, wychowawczych i obywatelskich oraz dowartościowanie czasu pracy i wypoczynku.

Benedykt XVI przypomniał również, że od 30 maja do 3 czerwca przyszłego roku odbędzie się w Mediolanie VII Światowe Spotkanie Rodzin i dodał, że z wielką radością będzie chciał się znaleźć wśród jego uczestników oraz modlić się z nimi i ich duszpasterzami. Podziękował Kościołowi Ambrozjańskiemu (tzn. archidiecezji mediolańskiej) za dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek w zakresie przygotowania tego wydarzenia. Zachęcił tamtejsze rodziny do otwarcia swych domów na pielgrzymów z całego świata.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Rodzina jest szczególnym przejawem Kościoła
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.