"Rodzina w sieci" - akcja diecezjalnych Caritas

"Rodzina w sieci" - akcja diecezjalnych Caritas
Jak dowodzą badania, prawie 50 proc. rodziców nie zna zagrożeń wynikających dla dzieci z korzystania z Internetu. (fot. André Mouraux / flickr.com)
KAI / wm

„Rodzina w sieci” to akcja organizowana przez 15 diecezjalnych Caritas pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest edukacja rodziców, opiekunów i dzieci w zakresie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Internet stwarza możliwości stałego i szybkiego dostępu do różnorodnych informacji. Ale pomimo wielu zalet i pozytywnych stron, niesie ze sobą zagrożenia, zarówno dla dorosłych, jak i w szczególności dla najmłodszych jego użytkowników – dzieci. Dlatego ważne jest świadome i odpowiedzialne korzystanie z sieci.

DEON.PL POLECAJak dowodzą badania, prawie 50 proc. rodziców nie zna zagrożeń wynikających dla dzieci z korzystania z Internetu. Otwieranie stron o treściach związanych z przemocą, agresją, pornografią, nieświadome udostępnianie swoich danych osobowych, przesyłanie zdjęć osobom, które podszywają się pod przyjaciół, otwieranie zawirusowanych plików, to tylko nieliczne przykłady niebezpieczeństw wynikających z braku kontroli nad dzieckiem w sieci internetowej oraz braku systemu zabezpieczeń w jego komputerze.

W powyższą problematykę włączają się diecezjalne Caritas, gdyż dobro rodziny, otaczanie jej opieką i troską, to zadania priorytetowe każdej Caritas. Przeprowadzenie kompleksowych działań w opisanym obszarze tematycznym wpisuje się w działalność i kierunek rozwoju Caritas w Polsce. Działania te mają na celu ochronę życia, a w szczególności troskę o dobro dzieci, ich rodziców oraz właściwe (bezpieczne) wykorzystywanie mediów cyfrowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, a także odpowiednie działania profilaktyczne prowadzone przez środowiska oświatowo-wychowawcze (szkoła, rodzina).

Celem projektu „Rodzina w sieci” jest edukacja właśnie rodziców i opiekunów dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci, aby w ten sposób uchronić najmłodszych przed niebezpieczeństwami sieci. Inicjatorzy pragną w sposób pozytywny pokazać dorosłym korzyści korzystania z Internetu, ale wskazać także niebezpieczne punkty, na które muszą zwrócić uwagę. Powinni wiedzieć jakie niebezpieczeństwa czyhają na ich dzieci w Internecie i potrafili im przeciwdziałać, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo i ochronę.

Działania prowadzone będą przy wsparciu partnerów. Fundacja Dzieci Niczyje od lat związana z problematyką bezpieczeństwa w Internecie odpowiada za merytoryczną stronę projektu - opracowanie materiałów, szkolenie lokalnych liderów. Natomiast Panda Security, producent rozwiązań zabezpieczających dla domu i firmy, odpowiada za edukację w zakresie zabezpieczeń technicznych komputerów domowych i szkolnych.

Działania w ramach projektu obejmą m.in. dystrybucję plakatów, materiałów drukowanych skierowanych do dzieci i rodziców. Głównym elementem działań będzie edukacja rodziców prowadzona m.in. w formie pogadanek w szkołach oraz szkolenia dla nauczycieli i opiekunów, prowadzone przez diecezjalnych trenerów.

Oficjalna strona projektu: www.rodzinawsieci.pl.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Rodzina w sieci" - akcja diecezjalnych Caritas
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.