Rzym: jutro inauguracja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum

Rzym: jutro inauguracja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum
(fot. unsplash.com)
KAI / jb

W setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II 18 maja br. na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum) uroczyście zostanie zainaugurowana działalność Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II.

Misją Instytutu będącego "hołdem na cześć Wielkiego Papieża" jest refleksja nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata w odniesieniu do myśli i nauczania Papieża Polaka. Jego inicjatorami są polskie organizacje pozarządowe: Fundacja Świętego Mikołaja i Fundacja Futura – Iuventa.

"Ta nowa międzynarodowa instytucja akademicka, powołana do życia z inicjatywy polskich środowisk katolickich, będzie gościć wybitnych naukowców, prowadzić interdyscyplinarne badania naukowe, prace dydaktyczne, a także intelektualną refleksję nad kluczowymi problemami współczesnego świata, widzianymi z intelektualnej i duchowej perspektywy świętego Jana Pawła II" – powiedział o. prof. Michał Paluch OP, rektor Angelicum. Do współpracy w roli wykładowców Instytutu zapraszani są wybitni intelektualiści z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

W informacji przekazanej KAI zaznaczono, że intencją inicjatorów jest utworzenie ośrodka interdyscyplinarnych studiów i badań naukowych, traktującego nauczanie Karola Wojtyły jako punkt wyjścia i stały punkt odniesienia w refleksji nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata.

DEON.PL POLECA

"Wierzymy, że wraz z Janem Pawłem II można i należy patrzeć nie tylko na czasy jego pontyfikatu, ale również na współczesne i przyszłe problemy wiary, filozofii, kultury, nauki, polityki i kwestie społeczne" – mówi dr Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja oraz założyciel „Teologii Politycznej”, jednego z czołowych środowisk intelektualnych w Polsce.

"Chcemy skupiać się nie tylko na badaniu dorobku Wielkiego Papieża, ale również na myśleniu wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy – dodaje Karłowicz.

"Bardzo się cieszę, że tak prestiżowy ośrodek naukowy jak Angelicum będzie zajmował się aktualizowaniem oraz upowszechnianiem spuścizny duchowej i intelektualnej świętego Jana Pawła II w formie tak inspirującej, nowoczesnej i otwartej na dialog, jak Instytut Kultury. Dla mnie osobiście jest to kontynuacją pracy prowadzonej przez mego ojca, mecenasa Macieja Bednarkiewicza, który podczas pontyfikatu Jana Pawła II wspierał papieskie inicjatywy, zwłaszcza te adresowane do ludzi młodych, widząc w tym obowiązek tak wobec Wielkiego Papieża jak i przyszłości" - mówi Mateusz Jan Bednarkiewicz z Fundacji Futura – Iuventa.

W powołanie Instytutu zaangażowali się prywatni darczyńcy, którzy swym kapitałem postanowili wesprzeć narodziny instytucji będącej hołdem dla dorobku Papieża Polaka.

"Święty Jan Paweł II był najważniejszą postacią dla naszego pokolenia i dla nas osobiście. W dniu jego wyboru byliśmy licealistami. Dlatego uznajemy za dzieło życia możliwość wsparcia tej niezwykłej formy kultywowania Jego myśli o chrześcijaństwie, o Europie, o Polsce jaką jest Instytut Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie.

Nowe pokolenia zyskają wiele na rozumieniu siebie i świata studiując myśl Świętego Papieża z Polski, którego rola wykracza poza obecny horyzont i ma kolosalne znaczenie dla przyszłości Kościoła i świata. To z naszej strony próba spłacenia niespłacalnego długu – mówi Jolanta Gruszka z rady fundatorów Instytutu.

Usytuowanie Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie nie jest przypadkowe. Angelicum jest jedną z najbardziej wpływowych uczelni katolickich na świecie, która kształci przyszłe elity Kościoła z całego świata wywierając tym samym bardzo istotny wpływ zarówno na sposób myślenia, jak i kierunki zmian dokonujące się w Kościele.

To na tej uczelni młody ks. Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, dopracowywał swoją formację intelektualną i duchową, odbywając studia w latach 1946-48, wieńcząc je pracą doktorską pt. „Zagadnienia wiary u świętego Jana od Krzyża”. "Angelicum, które można śmiało nazwać macierzystą uczelnią Karola Wojtyły, jest naturalnym miejscem do stworzenia instytucji, która będzie inspirować się spuścizną św. Jana Pawła II. Dlatego powołanie Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II właśnie na Angelicum przyczyni się do utrwalenia dorobku Karola Wojtyły we współczesnej myśli i kulturze chrześcijańskiej – mówi o. prof. Paluch i dodaje: "Na Angelicum studiują elity całego katolickiego świata. Formację intelektualną zdobywają u nas studenci z niemal stu krajów. Dotknięcie ich doświadczeniem spotkania z myślą Jana Pawła II, poprzez aktywność Instytutu Kultury, pozwoli roznieść iskrę jego nauczania do wszystkich zakątków ziemi.

Instytut Kultury Św. Jana Pawła II jest częścią Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum). Pierwsi jego studenci zaczną zajęcia wraz z początkiem roku akademickiego 2020/2021. Do współpracy w roli wykładowców co roku zapraszani będą wybitni intelektualiści z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Równolegle uruchomiony zostanie program stypendialny dla młodych naukowców.

Twórcy Instytutu pozostawili drzwi otwarte dla wszystkich, którzy pragnęliby dołożyć własną cegiełkę dla dzieła niesienia dorobku Wielkiego Papieża w przyszłość. Osoby chcące wesprzeć finansowo funkcjonowanie Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II będą mogły tego dokonać za pośrednictwem stron internetowych "Angelicum" oraz Fundacji Świętego Mikołaja.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rzym: jutro inauguracja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.