Senacka komisja za zmianą dot. ChAT

Senacka komisja za zmianą dot. ChAT
(fot. Artur Jemielita / Wikimedia Commons)
PAP / kn

Senacka komisja nauki, edukacji i sportu zdecydowała we wtorek, że zarekomenduje Senatowi przyjęcie nowelizacji, która umożliwi ministrowi administracji i cyfryzacji przekazywanie środków Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT).

Według nowelizacji, nad którą debatowała komisja, minister administracji i cyfryzacji - który w zakresie obowiązków ma politykę wyznaniową - będzie miał możliwość finansowego wspierania ChAT. "To danie możliwości korzystania ze stałego dofinansowania w ramach mocy i możliwości Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co wcześniej w świetle prawa było niemożliwe" - skomentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński. Dodał, że to wyjście naprzeciw problemom, z którymi boryka się ta uczelnia.
Akademia otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację, ale przyznawana jest ona według algorytmu, który nie uwzględnia specyfiki uczelni. Tymczasem ChAT jest jedyną publiczną uczelnią ekumeniczną. Oferuje np. bezpłatne studia w zakresie nauk teologicznych w specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna i teologia starokatolicka. ChAT jest też jedyną uczelnią publiczną w kraju, która nie ma własnego budynku i musi wynajmować pomieszczenia.
Trudną sytuację uczelni wyjaśniał jej rektor, ks. prof. Bogusław Milerski. "Działamy według kryteriów uczelni publicznej. Jednak na mocy innych ustaw - (dotyczących - PAP) polityki wyznaniowej państwa - zostaliśmy zobowiązani do specyficznego kształcenia, które wymaga dodatkowych nakładów" - argumentował w czasie posiedzenia komisji.
Senacka komisja zdecydowała się zarekomendować Senatowi przyjęcie nowelizacji z poprawką, która zakłada, że minister właściwy do spraw religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych może udzielić akademii "dotacji podmiotowej na działalność bieżącą". Tymczasem nowelizacja przyjęta w lutym przez Sejm zakładała, że MAC będzie mogło "współfinansować działalność statutową ChAT". Poprawkę zaproponowali senaccy prawnicy.
Akademia powstała w 1954 r. w wyniku decyzji władz Polski Ludowej o usunięciu z Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Teologii Ewangelickiej. Uczelnia miała na celu zapewnić kształcenie kadr Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i innych Kościołów protestanckich oraz Kościołów starokatolickich. Na uczelni kształci się teraz ok. 700 studentów.
Za przyjęciem nowelizacji z poprawką głosowało 6 senatorów, 2 wstrzymało się od głosu.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Senacka komisja za zmianą dot. ChAT
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.