Nowe władze Papieskiego Wydz. Teologicznego

Nowe władze Papieskiego Wydz. Teologicznego
Sekcja św. Andrzeja Boboli PWTW czyli Collegium Bobolanum (Daniel Wojda SJ)
KAI / mh

Ks. prof. Krzysztof Pawlina będzie od 1 września pełnił funkcję rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i kierownika Sekcji św. Jana Chrzciciela PWTW. Dotychczasowy rektor o. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ będzie odtąd prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz kierownikiem Sekcji św. Andrzeja Boboli PWTW czyli Collegium Bobolanum.

Ks. Krzysztof Pawlina (ur. 1959 r.) jest profesorem teologii pastoralnej, autorem wielu publikacji o młodzieży i dla młodzieży. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1986 roku. W latach 1997-2010 był rektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Funkcję rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcji św. Jana Chrzciciela, pełni od 1 września 2010 r. Interesuje się problemami współczesnego duszpasterstwa i eklezjologii. Znane są jego książki o nowej ewangelizacji i duszpasterstwie w zmieniającej się sytuacji w Polsce. Jako wieloletni rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie publikował wiele książek dotyczących formacji kapłańskiej i życia duchowego.

O. Zbigniew Kubacki, jezuita, jest profesorem teologii dogmatycznej, prorektorem PWT w Warszawie i kierownikiem Collegium Bobolanum. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny teologii dogmatycznej i teologii religii. Interesuje się kwestiami związanymi z dialogiem międzyreligijnym.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW) jest to wyższa szkoła teologiczna erygowana 3 maja 1988 roku przez Stolicę Apostolską. PWTW tworzą dwie Sekcje posiadające odrębną osobowość prawną: Sekcja św. Jana Chrzciciela mieszcząca się przy ul. Dewajtis 3 oraz Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61.

Uczelnia wyrosła z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, którego studentami byli alumni Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela. Po zamknięciu tego wydziału w 1954 roku, klerycy pobierali naukę na nowo utworzonej Akademii Teologii Katolickiej. Władza archidiecezjalna nie mogła już jednak zapewnić akademickich studiów teologicznych alumnom przychodzącym na pierwszy rok studiów seminaryjnych. W tej nowej sytuacji mogli oni zdobywać jedynie wykształcenie teologiczne na poziomie Seminarium Duchownego i tym samym nie posiadali wykształcenia wyższego, uznawanego przez władze państwowe.

Podobnie studia seminaryjne nie pozwalały na zdobycie wykształcenia akademickiego uznawanego przez ówczesne prawodawstwo kościelne. Sytuacja taka trwała kilka lat i wymagała znalezienia jakiegoś rozwiązania. Powstała zatem myśl powołania akademickiego studium teologii z prawami kościelnymi, niezależnego od powstałej i działającej Akademii Teologii Katolickiej. Dnia 1 października 1962 r. w piśmie skierowanym do Stolicy Apostolskiej Prymas Wyszyński prosił o możliwość otworzenia własnej uczelni, w której alumni Metropolitalnego Seminarium Warszawskiego mogliby uzyskiwać stopień bakalaureatu i licencjatu. Na to pismo Święta Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów odpowiedziała 8 listopada 1962 r. dekretem powołującym Akademickie Studium Teologii z prawem nadawania dwóch stopni akademickich: bakalaureatu i licencjatu.

W 1981 roku podjęto starania o utworzenie w Warszawie Papieskiego Wydziału Teologicznego, który powstał ostatecznie 3 maja 1988 r. na mocy dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego, łącząc w sobie dwie Sekcje: św. Jana Chrzciciela powstałą z ASTK i św. Andrzeja Boboli powstałą z Wydziału Teologicznego oo. Jezuitów. Każda z nich posiada kościelną osobowość prawną, a od 30 czerwca 1989 r., czyli od czasu "Umowy między Rządem PRL a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich", także państwowe prawa wyższej uczelni. Tę sytuację potwierdza także art. 15 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. Ostateczne zatwierdzenie Statutów PWTW przez Kongregację do Spraw Wychowania Katolickiego miało miejsce 15 stycznia 1994 r.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nowe władze Papieskiego Wydz. Teologicznego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.