"Dobra polityka służąca pokojowi" tematem papieskiego orędzia na 52. Światowy Dzień Pokoju

"Dobra polityka służąca pokojowi" tematem papieskiego orędzia na 52. Światowy Dzień Pokoju
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.jezuici.pl)
2 lata temu
KAI / ml

Stolica Apostolska ogłosiła temat 52 Światowego Dnia Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2019 roku. Jego hasłem będą słowa: "Dobra polityka służy pokojowi". Tradycyjnie papieskie orędzie z tej okazji publikowane jest 8 grudnia.

W watykańskim komentarzu do tematu 52 Światowego Dnia Pokoju czytamy:

Odpowiedzialność polityczna należy do każdego obywatela, a szczególnie do tych, którzy otrzymali mandat, by chronić i zarządzać. Misja ta polega na ochronie prawa i wspieraniu dialogu między przedstawicielami społeczeństwa, między pokoleniami i między kulturami. Nie ma pokoju bez wzajemnego zaufania. A pierwszym warunkiem zaufania jest szacunek dla danego słowa. Zaangażowanie polityczne, będące jednym z najwznioślejszych przejawów miłości prowadzi do troski o przyszłość życia i planety, najmłodszych i najmniejszych, w ich pragnieniu spełnienia.

Kiedy człowiek jest szanowany w swoich prawach - jak przypomina św. Jan XXIII w "Pacem in terris" (1963) - rodzi się w nim poczucie obowiązku poszanowania praw innych osób. Prawa i obowiązki człowieka powiększają świadomość przynależności do tej samej wspólnoty, z innymi i z Bogiem (por. tamże, 45). Jesteśmy zatem wezwani, aby nieść i głosić pokój jako dobą nowinę o takiej przyszłości, w której każda istota żywa będzie szanowana w swej godności i swoich prawach".

Światowy Dzień Pokoju ustanowił bł. Paweł VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko katolików. Papież zaproponował, aby na całym świecie początek nowego roku kalendarzowego uczczono jako Dzień Pokoju: "Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, obchody te powtarzały się co roku jako życzenie i obietnica, że pokój ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów". Chociaż inicjatywę papieską poparło wielu polityków, działaczy społecznych, intelektualistów, nie mówiąc o hierarchii i wiernych Kościoła katolickiego, to jednak nie udało się nadać jej charakteru ponadreligjnego i pozostała ona przede wszystkim działaniem wewnątrzkatolickim.

Nie była to zresztą pierwsza inicjatywa pokojowa Kościoła katolickiego i papieży w dziejach. Można wspomnieć m.in. ustanowienie w 1095 r. przez Urbana II (1088-99) tzw. Pokoju Bożego, mającego na celu powstrzymanie ówczesnych władców i rycerstwa, choćby na kilka dni czy tygodni, od nieustannego wojowania. Papież zażądał wówczas, aby nie walczyć w niektóre okresy roku kościelnego (w czasie Adwentu, Wielkiego Postu i w Okresie Wielkanocnym) oraz w niektóre dni tygodnia (od środy do poniedziałku). Z bliższej nam przeszłości należy przypomnieć działania papieży św. Piusa X (1903-1914) i Benedykta XV (1914-1922), aby nie dopuścić do wybuchu I wojny światowej w 1914 r., a gdy już do tego doszło - apele o jak najszybsze jej zakończenie i o ulżenie doli ofiar.

Doniosłym wydarzeniem było ogłoszenie przez św. Jana XXIII w dniu 11 kwietnia 1963 r. encykliki Pacem in terris (Pokój na ziemi) - był to pierwszy oficjalny dokument papieski, skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich światopoglądu.

Światowy Dzień Pokoju ma co roku swój temat, który wybiera papież. Ojciec Święty kieruje też z tej okazji specjalne orędzie na tematy związane z zagadnieniem pokoju. Poniżej podajemy wykaz tematów wszystkich dotychczasowych Światowych Dni Pokoju:

 • w 1968 r. - Dzień Pokoju
 • w 1969 r. - Obrona praw człowieka drogą ku pokojowi
 • w 1970 r. - Pojednanie wychowuje do pokoju
 • w 1971 r. - Każdy człowiek jest moim bratem
 • w 1972 r. - Jeżeli pragniesz pokoju, pracuj dla sprawiedliwości
 • w 1973 r. - Pokój jest możliwy
 • w 1974 r. - Pokój zależy także od ciebie
 • w 1975 r. - Pojednanie drogą do pokoju
 • w 1976 r. - Prawdziwa broń pokoju
 • w 1977 r. - Jeżeli pragniesz pokoju, broń życia
 • w 1978 r. - Nie - przemocy, tak - pokojowi
 • w 1979 r. - Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju
 • w 1980 r. - Prawda siłą pokoju
 • w 1981 r. - Chcesz służyć sprawie pokoju - szanuj wolność
 • w 1982 r. - Pokój - dar Boga powierzony ludziom
 • w 1983 r. - Dialog na rzecz pokoju - wyzwaniem dla naszych czasów
 • w 1984 r. - Pokój rodzi się z serca nowego
 • w 1985 r. - Pokój i młodzi idą razem
 • w 1986 r. - Pokój jest wartością, która nie zna podziałów
 • w 1987 r. - Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju
 • w 1988 r. - Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia
 • w 1989 r. - Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju
 • w 1990 r. - Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem
 • w 1991 r. - Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju
 • w 1992 r. - Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju
 • w 1993 r. - Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim
 • w 1994 r. - Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości
 • w 1995 r. - Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju
 • w 1996 r. - Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju
 • w 1997 r. - Przebacz, a zaznasz pokoju
 • w 1998 r. - Dziełem sprawiedliwości będzie pokój
 • w 1999 r. - Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju
 • w 2000 r. - Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje!
 • w 2001 r. - Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju
 • w 2002 r. - Nie ma pokoju bez sprawiedliwości
 • w 2003 r. - Encyklika Pacem in terris: nieustanne zobowiązanie
 • w 2004 r. - Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju
 • w 2005 r. - Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
 • w 2006 r. - Pokój w prawdzie
 • w 2007 r. - Osoba ludzka sercem pokoju
 • w 2008 r. - Rodzina wspólnotą pokoju
 • w 2009 r. - Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju
 • w 2010 r. - Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia
 • w 2011 r. - Wolność religijna drogą do pokoju
 • w 2012 r. - Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju
 • w 2013 r. - Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój
 • w 2014 r. - Braterstwo podstawą i drogą do pokoju
 • w 2015 r. - Wspólnie przeciw niewolnictwu
 • w 2016 r. - Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój
 • w 2017 r. - Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju
 • w 2018 r. - Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Dobra polityka służąca pokojowi" tematem papieskiego orędzia na 52. Światowy Dzień Pokoju
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.