KUL: prezentacja niepublikowanych wykładów Karola Wojtyły

KUL: prezentacja niepublikowanych wykładów Karola Wojtyły
(fot Alessia Pierdomenico/shutterstock.com)
KAI / ms

Wydanie krytyczne niepublikowanych dotąd skryptów wykładów Karola Wojtyły z katolickiej nauki społecznej z 1957 r. zaprezentowano dziś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Promocja książki miała miejsce podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Etyka i społeczeństwo. O aktualności katolickiej nauki społecznej". Publikację przygotował Instytut Jana Pawła II KUL.

Notatki piórem pisane

"Prezentowane dzieło pozwala snuć refleksję na temat formowania się myśli Karola Wojtyły" - powiedział we wstępie rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. Dodał, że w roku obchodów 100-lecia uczelni i wspominania jej najznamienitszych postaci trudno nie mówić o Karolu Wojtyle. Rektor podkreślił że Karol Wojtyła współtworzył lubelski uniwersytet, będąc profesorem, ale także już tu niejako przygotowywał się do swoich wielkich funkcji.

O pracy wydawniczej nad oryginalnymi zapiskami Karola Wojtyły, mówił prof. Wojciech Kruszewski z katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL. Jak zaznaczył, podczas redakcji książki użyto własnoręcznie napisanych notatek przyszłego papieża. - Wiemy, że Karol Wojtyła nie używał maszyny do pisania, na rzecz pióra. Do użytku studenckiego wytworzono na maszynopisie wiele kopii tekstu. Natomiast czystopis, z którego korzystaliśmy, to pierwsza edycja tekstu - tłumaczył profesor.

Podczas opracowywania redaktorzy zauważyli, że na każdej stronie rękopisu znajdują się fragmenty łacińskich tekstów liturgicznych, co doskonale ilustruje głęboką duchowość Karola Wojtyły - na górnych marginesach kolejnych kart rękopisu Wojtyła umieszczał kolejne wersy łacińskich hymnów chrześcijańskich oraz inskrypcje, rodzaj najkrótszej modlitwy, aktów strzelistych.

Co ciekawe, na pierwszej karcie znalazły się słowa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort rozpoczynające "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" - Totus Tuus ego sum - a więc późniejszą dewizę biskupią i papieską Karola Wojtyły - powiedział prof. Kruszewki.

Zapomniany skrypt

Ks. dr Karol Wojtyła wykładał etykę społeczną na Wydziale Teologicznym UJ w roku akademickim 1953/54. Po zamknięciu tegoż wydziału przez władze komunistyczne (w roku 1954), Wojtyła kontynuował wykłady dla kleryków seminariów duchownych działających w Krakowie.

Skrypt do wykładów przez wiele lat krążył wśród studentów w kilku maszynopisach, przygotowanych przez samych studentów, zachował się także rękopis Katolickiej etyki społecznej. Przez długi czas zapomniany, znajdował się w mieszkaniu przy ul. Kanoniczej, gdzie odnalazł go ks. prof. Tadeusz Styczeń - jeden ze słuchaczy tych wykładów, a potem współpracownik i następca ks. prof. Karola Wojtyły na Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - już po jego wyborze na papieża.

Obecnie rękopisy te przechowywane są w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Są to dwie teczki z luźnymi kartkami, datowanymi na 1957 r.

Lektura skryptu - powstałego ponad 60 lat temu, dla określonych celów i w określonym kontekście historycznym - pozwala dostrzec idee, które rozwijał ks. Karol Wojtyła jako naukowiec, a potem jako papież i stanowi ważne źródło dla badaczy jego myśli. Lektura skryptu w kontekście współczesnych dokumentów ukazuje także ciągłość i aktualność społecznego nauczania Kościoła.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

KUL: prezentacja niepublikowanych wykładów Karola Wojtyły
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.