Papież apleuje o komunię katolików łacińskich i wschodnich

Papież apleuje o komunię katolików łacińskich i wschodnich
(fot. giulio napolitano / Shutterstock.com)
KAI / pk

Do komunii katolików łacińskich i wschodnich w świadczeniu o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu zachęcił papież Franciszek uczestników Spotkania Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim (ROACO). W dorocznym zgromadzeniu biorą udział także przedstawiciele papiescy w Jerozolimie, Libanie, Syrii, Iraku, Jordanii i Ukrainie.

Witając nowego kustosza Ziemi Świętej, o. Francesco Pattona, Ojciec Święty wyraził wdzięczność franciszkanom za opiekę nad tamtejszymi miejscami świętymi i sanktuariami, na których utrzymanie przeznaczane są środki ze zbiórki w kościołach całego świata w każdy Wielki Piątek. Życzył pomyślnego zakończenia renowacji bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i kaplicy Grobu Pańskiego, prowadzone wspólnie z innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

Nawiązując do odkrycia w bazylice w Betlejem mozaiki siódmego anioła, który wraz z sześcioma pozostałymi tworzy procesję ku miejscu upamiętniającemu narodziny Słowa, które stało się ciałem, papież zauważył, że także "oblicze naszych wspólnot kościelnych może być pokryte «zanieczyszczeniami», spowodowanymi przez różne problemy i grzechy". - Waszą pracą powinna kierować pewność, że pod materialnymi i moralnymi zanieczyszczeniami, a także pod łzami i krwią za powodu wojen, przemocy i prześladowań, pod tą powłoką, która wydaje się nieprzenikniona znajduje się jaśniejące oblicze, jak to anioła z mozaiki. A wy wszyscy swoimi projektami i działaniami współpracujecie w tej «renowacji», aby oblicze Kościoła widzialnie odbijało światło Chrystusa, Słowa Wcielonego - stwierdził Franciszek.

Odnosząc się do prac zgromadzenia, poświęconych obecności Kościołów: syromalabarskiego i syromalankarskiego w Indiach poza stanem Kerala, Ojciec Święty wezwał do wspierania ich "komunii w świadczeniu o jedynym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie". - Do takiej komunii, w każdej części świata, gdzie katolicy łacińscy i wschodni żyją obok siebie, potrzebne są duchowe bogactwa Zachodu i Wschodu, które mogą przyciągnąć młode pokolenia kapłanów, zakonników, zakonnic i pracowników duszpasterskich, zgodnie z tym, co oświadczył św. Jan Paweł II: "Słowa Zachodu potrzebują słów Wschodu, aby Słowo Boże coraz lepiej ukazywało swe niezgłębione bogactwa. Nasze słowa spotkają się na zawsze w Jeruzalem niebieskim, ale my modlimy się i pragniemy, by to spotkanie dokonało się już wcześniej w Kościele świętym, który jeszcze pielgrzymuje ku pełni Królestwa" - powiedział papież cytując list apostolski "Orientale lumen".

DEON.PL POLECA

Poprosił też o modlitwę w intencji swej bliskiej już pielgrzymki do Armenii.

ROACO jest instytucją, utworzoną przez Pawła VI w 1968 w celu koordynowania działalności różnych organizacji wspierających chrześcijan, przede wszystkim katolików, w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie. Jej przewodniczącym jest z urzędu prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich (obecnie kard. Leonardo Sandri). Spotkanie Dzieł Pomocy skupia dziś prawie 30 organizacji z USA, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Austrii, Kanady, Belgii, Holandii i Włoch oraz Caritas Internationalis.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież apleuje o komunię katolików łacińskich i wschodnich
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.