Papież do Teodora II o dzieleniu trudności

Zobacz galerię
Papież do Teodora II o dzieleniu trudności
(fot. CTV)
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / Radio Watykanskie / CTV / mh

Dzielenie z innymi codziennych trudności i cierpień może być skutecznym narzędziem jedności chrześcijan - powiedział papież Franciszek do patriarchy i papieża Aleksandrii Teodora II. Podkreślił, że jest to swego rodzaju "ekumenizm cierpienia". Zwierzchnik Kościoła koptyjskiego z Egiptu złożył 10 maja oficjalną wizytę w Watykanie, dokładnie w 40 lat po pierwszej, historycznej audiencji jego poprzednika patriarchy Szenudy III u Pawła VI.

Witając swego gościa i towarzyszące mu osoby, Ojciec Święty wyraził radość z "możności przyjęcia [ich] tu, przy grobie Apostoła Piotra, dla upamiętnienia historycznego spotkania sprzed 40 laty (...), w uścisku pokoju i braterstwa, po wiekach wzajemnego oddalenia". "Dzisiejsza wizyta wzmacnia więzi przyjaźni i braterstwa, łączące już Stolice: Piotrową i św. Marka - spadkobierczynię niezliczonego zastępu męczenników, teologów i świętych mnichów i wiernych uczniów Chrystusa, którzy z pokolenia na pokolenie dawali świadectwo Ewangelii, często w warunkach wielkich trudności" - powiedział papież.

Przypomniał następnie podpisanie 40 lat temu przez poprzedników obu zwierzchników Wspólnej Deklaracji, która - jak podkreślił - stała się kamieniem milowym na drodze ekumenicznej, dając początek Komisji ds. Dialogu Teologicznego między obu Kościołami. Jej działalność przyniosła dobre wyniki i stworzyła grunt pod trwający do dzisiaj owocny, szerszy dialog między Kościołem katolickim a całą rodziną wschodnich Kościołów chrześcijańskich.

 

Więcej »

DEON.PL POLECA

W tej uroczystej Deklaracji oba Kościoły uznały, zgodnie z tradycjami apostolskimi, że "wyznają jedną wiarę w Boga Jednego i Trójjedynego" oraz w "bóstwo Jedynego Wcielonego Syna Bożego (...), Boga doskonałego w swej boskości i doskonałego człowieka w swym człowieczeństwie" - przytoczył Franciszek fragment Deklaracji, podpisanej 40 lat temu przez Pawła VI i Szenudę III. Dodał, że dokument ten uznaje również, że życie boskie jest nam dawane i ożywiane za pomocą siedmiu sakramentów oraz że oba Kościoły "czują się złączone we wspólnym uwielbieniu Matki Bożej".

Papież wyraził radość, że może potwierdzić dzisiaj to, co "nasi światli poprzednicy uroczyście oświadczyli" i podkreślił, że "czujemy się zjednoczeni przez jeden chrzest, którego szczególnym wyrazem jest nasza wspólna modlitwa, wyczekująca dnia, gdy - wypełniając pragnienie Pana - będziemy mogli pić z jednego kielicha".

Przyznawszy, że droga, która nas czeka, "jest być może jeszcze długa", zaznaczył, że nie należy zapominać o wielkim szlaku już pokonanym, "który się skonkretyzował w światłych chwilach komunii". W tym kontekście przypomniał spotkanie w lutym 2000 w Kairze patriarchy Szenudy z bł. Janem Pawłem II - pielgrzymem, w roku Wielkiego Jubileuszu, "w miejscach pochodzenia naszej wiary". "Jestem przekonany, że pod przewodnictwem Ducha Świętego nasza wytrwała modlitwa, dialog i wola codziennego budowania żywotnej wspólnoty pozwolą nam poczynić nowe i ważne kroki ku pełnej jedności" - podkreślił Ojciec Święty.

Wyraził następnie uznanie dla "licznych gestów uwagi i bratniej miłości", okazywanych przez swego gościa od początku jego rządów w Kościele koptyjskim katolickiemu Kościołowi koptyjskiemu, jego zwierzchnikowi patriarsze Ibrahimowi Isaacowi Sidrakowi i jego poprzednikowi kard. Antoniosowi Naguibowi. Papież przypomniał również wkład Teodora w niedawne utworzenie Krajowej Rady Kościołów Chrześcijańskich Egiptu. "Jest to ważny znak woli wszystkich wierzących w Chrystusa do rozwijania na co dzień coraz bardziej braterskich stosunków oraz służenia całemu społeczeństwu egipskiemu, którego są integralną częścią" - stwierdził gospodarz spotkania. Zapewnił, że te wysiłki na rzecz wspólnoty wierzących w Chrystusa i roli wspólnot chrześcijańskich w społeczeństwie egipskim "znajdują głębokie echo w sercu Następcy Piotra i całej społeczności katolickiej".

Ojciec Święty złożył też hołd koptom i w ogóle chrześcijanom na Wschodzie, którzy - mimo wielkich trudności i cierpień - mężnie dają świadectwo wierze. Ich postawę nazwał "ekumenizmem cierpienia", dodając, że "tak jak krew męczenników była nasieniem siły i płodności dla Kościoła, tak dzielenie codziennych cierpień może stać się skutecznym narzędziem jedności". Dotyczy to także szerszego obrazu społeczeństwa oraz stosunków chrześcijan z niechrześcijanami, "ze wspólnego cierpienia mogą się bowiem rodzić, przy Bożej pomocy, przebaczenie i pojednanie" - dodał Franciszek.

Jest moim życzeniem, aby ta wizyta mogła być dopiero pierwszym z długiej serii spotkań w miłości i braterstwie między naszymi dwoma wielkimi Kościołami - powiedział koptyjski papież Aleksandrii Teodor II w dzisiejszej rozmowie z papieżem Franciszkiem. Zaproponował, aby w przyszłości dzień ten był obchodzony co roku jako święto braterskiej miłości Kościołów katolickiego i koptyjskiego. Obaj zwierzchnicy kościelni spotkali się dokładnie w 40. rocznicę historycznej pierwszej wizyty, jaką złożył w Watykanie poprzedni patriarcha koptyjski Szenuda III Pawłowi VI.

Do wydarzenia tego nawiązał następca Szenudy, który na wstępie oświadczył, że przybywa na to spotkanie z Egiptu - "Kraju znad Nilu", dodając, że jest to jego pierwsza podróż po wybraniu go na ten urząd w listopadzie ub.r. Zwrócił uwagę, że zarówno Kościół katolicki, jak i koptyjski "pracują razem na Bliskim Wschodzie na rzecz wspierania i szerzenia pokoju na całym świecie". Oba też popierają dialog ekumeniczny między nimi, "aby osiągnąć upragnioną jedność".

Patriarcha zaznaczył, że jest dumny ze swego kraju - Egiptu, a jednocześnie szczęśliwy, "mogąc odwiedzić Miasto Watykan, które, mimo że jest najmniejszym państwem na świecie pod względem zarówno liczby ludności, jak i powierzchni, jest jednak bardzo ważne dzięki swemu wpływowi i swej świętej służbie". Wspomniał też o arcydziełach sztuki, przechowywanych w muzeach i bibliotekach watykańskich oraz o zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej w obronę zagadnień etycznych i pokoju.

"Naszym wspólnym zadaniem będzie pracować razem na rzecz wspierania dialogu ekumenicznego i ustanawiania pokoju na całym świecie" - stwierdził przywódca koptyjski.

Papież Aleksandrii i patriarcha Stolicy św. Marka Teodor (Tawadros) II, który przybył do Rzymu 9 maja, jeszcze przed dzisiejszą audiencją oficjalną odbył krótkie spotkanie powitalne z papieżem Franciszkiem.

Wczoraj na lotnisku stołecznym powitali go rezydujący we Włoszech koptyjscy biskupi: Bolonii - Barnaba i Mediolanu - Cyryl, a także ambasador Egiptu w tym kraju. W czasie swego pobytu na ziemi włoskiej, który potrwa do 13 bm., patriarcha odwiedzi, oprócz Rzymu, jeszcze Mediolan. W obu miastach spotka się z mieszkającymi na Półwyspie Apenińskim swymi współwyznawcami.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież do Teodora II o dzieleniu trudności
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.