Papież ogłosił możliwość uzyskania odpustu zupełnego z okazji Roku św. Jana de la Salle

Papież ogłosił możliwość uzyskania odpustu zupełnego z okazji Roku św. Jana de la Salle
(fot. softdelusion66 / Shutterstock.com)
1 rok temu
KAI / pk

Z okazji trzechsetlecia śmierci Świętego Jana Chrzciciela de la Salle, papież Franciszek udzielił odpustu zupełnego na cały okres obchodów Roku Jubileuszowego, który potrwa od 17 listopada do końca przyszłego roku.

Św. Jan Chrzciciel de la Salle (1651-1719) jest założycielem Zgromadzenia Braci Szkolnych i jest patronem wychowawców chrześcijańskich.

Odpust będzie można uzyskać pod zwykłymi warunkami, odbywając pielgrzymkę do sanktuarium świętego w Rzymie lub do któregoś z miejsc z nim związanych np. w Paryżu lub w Reims, a także poprzez nawiedzenie któregoś z ośrodków kultu, gdzie znajduje się jego ołtarz, relikwie, figura lub wizerunek.

Święty ten jest jednym z wielkich odnowicieli współczesnego szkolnictwa. Zakładał szkoły podstawowe w czasie, kiedy państwa nie posiadały jeszcze systemu edukacyjnego. Rozwijał pracę w grupach. Angażował wychowawców, aby przebywali zawsze wśród uczniów "od rana do wieczora". Jego szkoła była bezpłatna, skupiona na integralnej formacji osoby. Założył zgromadzenie braci zakonnych wychowawców. Według jego myśli bycie nauczycielem to powołanie. Jego misja stanowi prawdziwą "służbę" wychowaniu. Jest współpracą w "dziele Bożym".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Dominique Wolton
23,94 zł
39,90 zł

„Niczego się nie boję…”
Papież Franciszek podsumowuje pięć lat swojego pontyfikatu

Zwolennicy nazywają go prorokiem, zagorzali krytycy – heretykiem. Od momentu objęcia urzędu wprowadza rewolucyjne zmiany w Kurii Rzymskiej. Zadziwia świat, rezygnując z mieszkania...

Skomentuj artykuł

Papież ogłosił możliwość uzyskania odpustu zupełnego z okazji Roku św. Jana de la Salle
Komentarze (1)
PS
Piotrek Szymek
7 listopada 2018, 08:45
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego odpust to „odpuszczenie w oczach Boga kary doczesnej zasłużonej ze względu na grzech, którego wina została już przebaczona”. Skory do uzyskania odpustu wierny może uzyskać odpust pod określonymi warunkami z pomocą Kościoła, który jako pośrednik w odkupieniu udziela i wprowadza w życie z otrzymanym autorytetem bogactwo zadośćuczynienia Chrystusa i świętych. Odpust jest częściowy jeżeli usuwa część kary doczesnej należnej na skutek grzechu, lub też całkowity, jeżeli usuwa całą karę”. Według Biblii grzechy odpuszcza tylko Bóg, a jedynym Pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Nie ma żadnych warunków, gdyż zbawienie przychodzi łaską poprzez wiarę. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił [Ef 2,8–9]. Ty wysłuchujesz modlitwy, do ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je przebaczasz [Ps 65,3–4]. Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? {Łk 5,21]. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus [1Tm 2,5]. A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego [Dz 22,16]. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości [1Jn 1,9]. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy [Kol 2,13]. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni [Hbr 10,14].

Skomentuj artykuł

Papież ogłosił możliwość uzyskania odpustu zupełnego z okazji Roku św. Jana de la Salle
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.