Papież ustanowił Sekretariat ds. Gospodarczych

Papież ustanowił Sekretariat ds. Gospodarczych
(Kardynał George Pell / fot. Wikimedia Commons)
KAI / mm

Ojciec Święty na mocy Listu Apostolskiego w formie Motu Proprio "Fidelis dispensator et prudens" ustanowił nową strukturę koordynującą sprawy gospodarcze i administracyjne Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Jest to Sekretariat ds. Gospodarczych, na którego czele stanie dotychczasowy arcybiskup Sydney kard. George Pell.

W komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej poinformowano, że krok ten jest wynikiem szczegółowej rewizji dokonanej przez Komisję ds. Struktury Ekonomiczno-Administracyjnej Stolicy Apostolskiej (COSEA) kierowanej przez prof. Josephe'a F.X. Zahrę. Jej rezultaty i wnioski zaaprobowała Rada Kardynałów (tzw. K-8) oraz komisja 15 kardynałów, czyli Komisja ds. Studium Problemów Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.

COSEA zaleciła zmiany, które mają doprowadzić do uproszczenia i konsolidacji istniejących struktur zarządzania oraz do poprawy koordynacji i nadzoru w całej Stolicy Apostolskiej i w Państwie
Watykańskim. Ma to doprowadzić do większej przejrzystości i lepszej kontroli wydatków, zgodnie z normami obowiązującymi w świecie finansów. Pozwoli to również na lepsze wykorzystanie zasobów, umożliwiając zwiększenie wsparcia dla różnych programów, szczególnie przeznaczonych na pracę z osobami ubogimi i zepchniętymi na margines.

Oto zmiany zapowiedziane przez Ojca Świętego:

1. Ustanowienie nowego Sekretariatu ds. Gospodarczych, który będzie miał władzę nad wszystkimi działaniami administracyjnymi i gospodarczymi Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Sekretariat będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie całorocznego budżetu
Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego, a także za planowanie finansowe i różne funkcje pomocnicze, takie jak zasoby ludzkie i zaopatrywanie. Sekretariat będzie zobowiązany do
przygotowania szczegółowego budżetu Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego.

2. Sekretariat ds. Gospodarczych wdroży dyrektywy sformułowane przez nową Radę ds. Gospodarczych. Składać się ona będzie z 15 członków, w tym ośmiu kardynałów lub biskupów, którzy będą odzwierciedlać powszechność Kościoła oraz siedmiu ekspertów świeckich różnych narodowości o kompetencjach finansowych i o uznanym profesjonalizmie. Rada będzie zbierać się okresowo w celu oceny konkretnych dyrektyw i akt oraz aby przygotowywać i analizować sprawozdania z działalności ekonomiczno-administracyjnej Stolicy Apostolskiej.

3. Sekretariat ds. Gospodarczych będzie kierowany przez kardynała prefekta, który będzie składał sprawozdania Radzie ds. Gospodarczych. Sekretarz Generalny będzie współpracował z kardynałem prefektem w zarządzaniu codzienną działalnością.

4. Prefektem Sekretariatu ds. Gospodarczych Ojciec Święty mianował kardynała George'a Pella, obecnego arcybiskupa Sydney.

5. Nowe rozporządzenie obejmuje również powołanie Audytora Generalnego, którego mianuje
Ojciec Święty. Będzie on wyposażony w uprawnienia do przeprowadzania audytów wszelkich agend czy też instytucji Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego.

6. Zmiany potwierdzą rolę Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) jako banku centralnego Watykanu, ze wszystkimi obowiązkami i odpowiedzialnościami instytucji analogicznych na całym świecie.

7. Urząd Informacji Finansowej (AFI) będzie nadal odgrywał swoją obecną fundamentalną rolę nadzoru ostrożnościowego i regulowania działalności w obrębie Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego.

Poproszono prefekta nowego Sekretariatu ds. Gospodarczych, aby rozpoczął swoje zadanie
tak szybko, jak to możliwe. Przygotuje on ostateczny statut oraz inne związane z tym kwestie przy pomocy doradców i będzie współpracował z COSEA, by dopełnić realizacji tych zmian
zatwierdzonych przez Ojca Świętego.

Kard. George Pell urodził się 8 czerwca 1941 r. w Ballarat w australijskim stanie Wiktoria. W wieku 25 lat otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne studia w Rzymie i Oxfordzie uwieńczył specjalizacją w zakresie historii Kościoła. W późniejszych latach pracował jako duszpasterz i nauczyciel akademicki. W 1987 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Melbourne, a w 1996 r., arcybiskupem tej metropolii. W 2003 r. otrzymał kapelusz kardynalski na ostatnim konsystorzu Jana Pawła II.

Podczas ŚDM w Kolonii w 2005 r. kard. Pell otrzymał przywilej zorganizowania następnych ŚDM w 2008 r. w Sydney, które odbyły się w dniach 15-20 lipca 2008 roku. Uczestniczył w konklawe w 2005 i 2013 r. 13 kwietnia ub. roku papież Franciszek mianował go członkiem Rady Kardynałów. 0d 2007 r. był członkiem "Rady 15", czyli Komisji ds. Studium Problemów Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież ustanowił Sekretariat ds. Gospodarczych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.