Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 2002

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 2002
(fot. dhendrix73 / Foter / CC BY-ND)
Copyright © by L'Osservatore Romano (2/2002) and Polish Bishops Conference

1. Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku! Gdy składamy sobie te życzenia na początku 2002 r., patrzy na nas Najświętsza Maryja Panna, którą dziś czcimy jako Świętą Bożą Rodzicielkę. Życzenia pogody ducha i pokoju z okazji Światowego Dnia Pokoju, który obchodzimy rokrocznie, począwszy od 1968 r., kiedy to został ustanowiony przez mojego czcigodnego poprzednika, sługę Bożego Pawła VI. Aby budować cywilizację miłości, ludzkość potrzebuje pokoju. Niestety, w obecnym momencie historii niepokoje i trudności stają przeszkodą na tej drodze. Nie możemy jednak i nie powinniśmy z niej schodzić. Siłom negatywnym, za którymi stoją przewrotne interesy, które dążą do tego, by na świecie zapanowała wojna, należy przeciwstawić logikę sprawiedliwości i miłości.

2. Taki jest kontekst Orędzia na tegoroczny Dzień Pokoju; chciałem w nim stanowczo potwierdzić, że «nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia». Rzeczywiście, nie jest możliwe całkowite przywrócenie zburzonego porządku bez powiązania sprawiedliwości z przebaczeniem.

Apeluję szczególnie do mężczyzn i kobiet, którzy w ubiegłym stuleciu przeżyli tragiczne wojny światowe. Zwracam się do młodych, którzy mieli szczęście tych wojen nie widzieć. Do wszystkich mówię: musimy razem stanowczo przeciwstawić się pokusie nienawiści i przemocy, które dają jedynie pozorne rozwiązania konfliktów, a powodują rzeczywiste i trwałe straty. Przebaczenie natomiast, które może się wydawać słabością, wymaga wielkiej siły duchowej i zapewnia długotrwałe korzyści.

Przebaczenie, przeciwstawiające się odruchowi, by odpowiedzieć złem na zło, jest postawą, która szczególnie w przypadku chrześcijan ma głęboką motywację religijną, ale również podstawę racjonalną. W rzeczywistości wszystkich, wierzących i niewierzących, obowiązuje zasada, by czynić innym to, czego oczekuje się od nich. Ta norma etyczna, zastosowana na płaszczyźnie społecznej i międzynarodowej, jest najskuteczniejszą drogą, by zbudować świat bardziej sprawiedliwy i solidarny.

3. W świecie zglobalizowanym, w którym skutki zamachów na sprawiedliwość i pokój w głównej mierze ponoszą najsłabsi, konieczna staje się globalna mobilizacja sumień. Wielki Jubileusz Roku 2000 przygotował jej fundamenty: nie należy się zniechęcać w obliczu prób, jakie niesie historia, lecz wytrwale dążyć do tego, by wybory osobiste, rodzinne i społeczne, jak i ogólne plany rozwoju narodowego i międzynarodowego miały właściwy kierunek.

Prosimy niebieską Matkę Boga, aby wyjednała pokój Chrystusowy dla świata. Jej zawierzamy z ufnością Kościół i całą ludzkość na początku nowego roku.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 stycznia 2002
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.