Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 września 2004

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 września 2004
(fot. wolfgangfoto / Foter / CC BY-ND)
Copyright © by L'Osservatore Romano (11-12/2004) and Polish Bishops Conference

1. Ewangelia dzisiejszej niedzieli przytacza przypowieść o «bogatym człowieku» i nędzarzu Łazarzu (por. Łk 16, 19-31). Bogacz żyje w dostatku i przepychu, nie troszcząc się o żebraka, który leży wygłodzony u jego bramy. Jednak po śmierci sytuacja zmienia się: Łazarz idzie do raju, podczas gdy bogacz zostaje skazany na udręki.

Nauka, jaką można wyciągnąć z tej przypowieści, jest jasna: każdy musi korzystać ze swych dóbr w sposób nie egoistyczny, lecz solidarny.

2. Ten znany epizod ewangeliczny można odnieść w sposób szczególny do problemu braku równowagi między bogactwem i ubóstwem w dzisiejszym świecie. Właśnie w minionych dniach w Nowym Jorku odbywało się ważne spotkanie przywódców państw i rządów, mające za cel bardziej solidarne i skuteczniejsze «przeciwdziałanie głodowi i ubóstwu». Wziął w nim udział również Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano i wyraził poparcie Stolicy Apostolskiej dla tej nowej inicjatywy.

Kościół katolicki zapewnia, że na wszelkie sposoby stara się uwolnić świat od plagi głodu oraz innych konsekwencji nędzy. W tym kontekście pragnę wspomnieć także o spotkaniu wszystkich nuncjuszy apostolskich w Afryce, które odbyło się niedawno w Watykanie.

3. Módlmy się do Pana, aby wspierał starania wspólnoty międzynarodowej w zakresie sprawiedliwości i solidarnego rozwoju. Jest to bowiem droga, która może zapewnić światu pokojową przyszłość.

Prośmy Go przez wstawiennictwo Błogosławionej Maryi Dziewicy, której w sposób szczególny zawierzamy rodziny i narody najbardziej cierpiące z powodu niesprawiedliwego rozdziału dóbr, które Bóg przeznacza dla wszystkich swych dzieci.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 26 września 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.