Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 5 kwietnia 1999

Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 5 kwietnia 1999
(fot. martinak15 / Foter / CC BY)
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference

1. Orędzie: «Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja» (Sekwencja), nadal rozbrzmiewa w dzisiejszej liturgii. Dzięki temu paschalna radość trwa i szerzy się w Kościele i w sercach wiernych. Zmartwychwstanie Chrystusa jest najbardziej przełomowym wydarzeniem w ludzkich dziejach. To wydarzenie przyniosło wszystkim nową nadzieję: od tej pory mieć nadzieję nie znaczy już czekać na coś, co ma się dopiero wydarzyć. Znaczy być pewnym, że to się już dokonało, ponieważ «Pan zmartwychwstał i króluje żywy!»

Po raz pierwszy słowa obwieszczające zmartwychwstanie zostały wypowiedziane przez anioła przy pustym grobie Chrystusa. Kobietom, które udały się do grobu pierwszego dnia po szabacie, anioł oznajmił: «Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał» (Mt 28, 6). Wówczas «z wielką radością pobiegły», aby powtórzyć te słowa uczniom (Mt 28, 8). Dla uczniów, przestraszonych i strapionych, to zwiastowanie niebieskiego posłańca, poparte kilkakrotnym ukazaniem się Zmartwychwstałego, stało się potwierdzeniem tego, co Chrystus zapowiedział. Umocnieni tą pewnością i napełnieni Duchem Świętym, będą przemierzać drogi całego świata, aby ogłaszać radosne orędzie paschalne.

2. Drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym, zwanym «Poniedziałkiem Anioła», liturgia przypomina nam słowa anioła, które także nam ogłaszają raz jeszcze wielkie wydarzenie, jakie dokonało się poprzedniego dnia. Zawierają one w sobie żywą istotę chrześcijaństwa. Opisują tajemnicę, która wszystko wyjaśnia. Po obrzędach Wielkiego Tygodnia nasze oczy kontemplują dziś zmartwychwstałego Chrystusa. My także jesteśmy powołani, aby spotkać Go osobiście i stać się Jego głosicielami i świadkami, wzorem kobiet i uczniów.

«Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja» — powtarzamy dziś, prosząc Go o odwagę wierności i wytrwanie w dobru. Prosimy Go zwłaszcza o pokój — dar, który nam wyjednał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Módlmy się, aby cenny dar pokoju udzielony został zwłaszcza naszym braciom w Kosowie, gdzie wielkanocne dzwony nie zwiastowały radości i gdzie nadal niestety toczy się wojna, niosąc zniszczenia, deportacje i śmierć.

DEON.PL POLECA

3. Zawierzmy tę naszą żarliwą modlitwę Maryi. «Królowo niebios», która radujesz się, gdyż «Ten któregoś nosiła, zmartwychwstał», uproś łaskę pocieszenia i umocnienia dla uchodźców i dla wszystkich cierpiących z powodu wojny. Wyjednaj pokój i radość całemu światu. Witam serdecznie mieszkańców Castel Gandolfo, którzy zawsze przyjmują mnie bardzo gościnnie, oraz wszystkich zgromadzonych tu dzisiaj w klimacie wypoczynku i odprężenia.

Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy w tym samym czasie dotkliwie cierpią. Myślę ze współczuciem o bardzo licznych uchodźcach z Kosowa, których sytuacja jest dramatyczna.

Serdecznie dziękuję tym, którzy wielkodusznie starają się im pomóc. Wyrażam szczególne uznanie dla Włoch, które zarówno w Albanii, jak i na własnym terytorium podjęły rozległą i ofiarną akcję pomocy humanitarnej pod nazwą «Tęcza». Zachęcam instytucje publiczne i prywatne, organizacje wolontariatu i poszczególnych obywateli do wzmożenia wysiłków, aby można było zaspokoić potrzeby naszych braci tak boleśnie doświadczonych.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Regina coeli", 5 kwietnia 1999
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.