Watykan: orędzie na miesiąc ramadan

Watykan: orędzie na miesiąc ramadan
(fot. oneinchpunch / shutterstock.com)
vatican.va / kk

"Doświadczenie naszych obu wspólnot religijnych podkreśla wagę orędzia, by głosić serdeczne relacje pomiędzy chrześcijańskimi i muzułmańskimi sąsiadami oraz przyjaciółmi" - piszą przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

19 maja Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego ogłosiła treść tegorocznego orędzia do muzułmanów z okazji rozpoczynającego się miesiąca ramadan i mającego je zakończyć święta ‘Id al-Fitr.

Tematem przewodnim orędzia jest współpraca chrześcijan i muzułmanów w zakresie troski o środowisko naturalne. Poniżej prezentujemy jego treść:

Orędzie na miesiąc ramadan i święto ‘Id al-Fitr

DEON.PL POLECA

"Chrześcijanie i muzułmanie w trosce o wspólny dom"

Drodzy muzułmańscy bracia i siostry,

Pragniemy zapewnić was o naszej solidarnej modlitwie podczas czasu postu w miesiącu ramadan oraz święta ‘Id  al-Fitr, które go zamyka. Składamy wam serdeczne życzenia pokoju, radości i licznych darów duchowych.

Nasze tegoroczne orędzie wypada w szczególną rocznicę. Pięćdziesiąt lat temu w 1967 roku, tylko 3 lata po ustanowieniu 19 maja 1964 przez papieża Pawła VI Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, skierowaliśmy do was pierwszy list na tę okazję.

Wśród wszystkich listów z kolejnych pięćdziesięciu lat, dwa są nadzwyczaj istotne. Pierwszy to orędzie z 1991 roku, z okresu pontyfikatu papieża Jana Pawła II, noszący tytuł "Ścieżki wierzących na drodze pokoju". Drugi to orędzie z 2013 roku, pierwszego roku pontyfikatu papieża Franciszka, który jest zatytułowany "Promowanie wzajemnego szacunku poprzez edukację". Oba były podpisane przez samych papieży.

Wśród wielu działań podejmowanych przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego na rzecz promowania dialogu z muzułmanami, najważniejszym jest tegoroczne orędzie na ramadan i święto ‘Id  al-Fitr. Rada jest wspierana przez lokalne kościoły, jak również nuncjuszy apostolskich obecnych w niemal każdym kraju, aby dotarło do wszystkich muzułmanów.

Doświadczenie naszych obu wspólnot religijnych podkreśla wagę orędzia, by głosić serdeczne relacje pomiędzy chrześcijańskimi i muzułmańskimi sąsiadami oraz przyjaciółmi, poprzez zwracanie uwagi na ich specyfikę oraz najbardziej palące kwestie.

Tegoroczna tematyka orędzia dotyczy papieskiej encykliki "Laudato si’. W trosce o wspólny dom", która jest adresowana nie tylko do katolików czy chrześcijan, ale i całej ludzkości.

Papież Franciszek zwraca uwagę na krzywdę, jaką czynią środowisku, nam samym i innym ludziom, nasz styl życia i podejmowane przez nas wybory. Obserwujemy pojawianie się takich prądów filozoficznych, religijnych czy kulturowych, które stanowią przeszkodę zagrażającą relacji człowieka i przyrody. Zmaganie się z tym wyzwaniem angażuje nas wszystkich, niezależnie od tego jakie są nasze przekonania religijne lub czy w ogóle je mamy.

Już sam tytuł encykliki jest znaczący: świat jest naszym "wspólnym domem", mieszkaniem dla wszystkich członków ogromnej rodziny ludzkiej. Z tego powodu żadna pojedyncza osoba, naród czy lud, nie może narzucić swojego indywidualistycznego rozumienia tego, czym jest nasza planeta. Także dlatego papież Franciszek wzywa by "ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety (…) ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i  dotykają nas wszystkich" (LS 14).

Papież Franciszek stwierdza, że "kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia" (LS 217). Potrzebujemy edukacji, duchowej otwartości i "globalnego nawrócenia ekologicznego" aby właściwie odpowiedzieć na to wyzwanie. Jako wierzący, nasz związek z Bogiem powinien być coraz mocniej ukazywany przez sposób w jaki odnosimy się do świata wokół nas. Wezwanie do bycia strażnikami Bożego dzieła stworzenia nie jest opcjonalne, ani drugoplanowe względem zaangażowania religijnego, czy to w chrześcijaństwie, czy też islamie. To jego kluczowy element.

Niech duchowe rozeznanie i błogosławieństwa, które płyną z postu, modlitwy i dobrej pracy, zostają z wami. Z Bożą pomocą pozostawajcie na ścieżce pokoju i dobra, aby dbać o wszystkich członków rodziny ludzkiej oraz całe stworzenie.

Z tymi uczuciami raz jeszcze życzymy wam pokoju, radości i wszelkiego powodzenia.

Watykan, 19 maja 2017 r.

kard. Jean-Louis Tauran

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

bp Miguel Angel Ayuso Guixot MCCJ

Sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykan: orędzie na miesiąc ramadan
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.