Wiara to dzieje grzechu i łaski, służenia sobie oraz służenia innym

Wiara to dzieje grzechu i łaski, służenia sobie oraz służenia innym
(fot. CTV)
KAI / ptt

Chrześcijan włączony jest w dzieje grzechu i łaski, nieustannie stając wobec alternatywy: służyć innym, czy też posługiwać się braćmi - powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

Komentując pierwsze dzisiejsze czytanie (Dz 13,13-25) papież zaznaczył, że św. Paweł, Piotr czy inni apostołowie nie głosili Jezusa poza historią, lecz włączonego w dzieje narodu, który Bóg poprzez wieki prowadził ku dojrzałości, do pełni czasów. Bóg wkroczył w historię i podąża ze swym ludem.

- Chrześcijanie to mężczyźni i kobiety historii, ponieważ nie należą do siebie, są członkami pielgrzymującego ludu. Nie mogą siebie wyobrazić w jakiejś postaci chrześcijańskiego egoizmu - podkreślił Ojciec Święty.

Franciszek dodał, że nie są to ludzie z laboratorium, lecz włączeni w konkretny historyczny lud, który zaznał zarówno dziejów łaski jak i grzechu. O tych dziejach przypomina także św. Paweł, wspominając choćby króla Dawida, grzesznika, który stał się świętym. Także nasza osobista historia, to wzięcie na siebie naszego grzechu oraz przyjęcia Bożej łaski. - Pan jest z nami, towarzyszy nam, przebacza nasze grzechy i towarzyszy nam w łasce. Nie ma tożsamości chrześcijańskiej, bez historii - stwierdził Ojciec Święty.

Papież wskazał, że do tożsamości chrześcijańskiej należy także posługiwanie, bowiem Pan Jezus przed swoją męką obmył uczniom nogi, zachęcając, abyśmy i my tak czynili, służyli jedni drugim. - Tożsamość chrześcijanina, to służba, a nie egoizm - zaznaczył. Jednocześnie Franciszek zachęcił do walki z tym grzechem samolubstwa, z którym musimy zerwać, prosić o przebaczenie, i łaskę nawrócenia.

- Jesteśmy powołani, aby służyć. Chrześcijaństwo nie jest zachowywaniem pozorów czy pewną postawa społeczna, lub jakimś makijażem duszy, żeby była trochę piękniejsza. Być chrześcijaninem to, czynić tak jak Jezus: służyć - powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie papież zachęcił, byśmy zadali sobie pytanie: czy bardziej posługuję się innymi, wspólnotą, parafią, moją rodziną, przyjaciółmi czy też jestem sługą, posługuję innym.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wiara to dzieje grzechu i łaski, służenia sobie oraz służenia innym
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.