Święta Góra Grabarka: prawosławni pielgrzymi świętują Przemienienie Pańskie

Święta Góra Grabarka: prawosławni pielgrzymi świętują Przemienienie Pańskie
Prawosławna pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę na święto Przemienienia Pańskiego. Fot. Artur Reszko / PAP
KAI / mł

Święta Góra Grabarka to najbardziej znane w Polsce prawosławne sanktuarium. W pielgrzymce na święto Przemienienia uczestniczą setki wiernych, pielgrzymi z całego kraju i zagranicy. To najważniejsza w roku uroczystość w tym cerkiewnym sanktuarium.

Na święto Przemienienia Pańskiego pieszo przybyli m.in. pątnicy z Sokółki, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Warszawy, Siemiatycz, Jabłecznej, a także Białegostoku. Wielu wiernych szło w pieszych pielgrzymkach, każdy ze swoją intencją, pomodlić się, wyciszyć, poprosić o pomyślność, pokój i zdrowie.

Święta Góra Grabarka to najbardziej znane w Polsce prawosławne sanktuarium. Zgodnie z przekazami, podczas panującej na początku XVIII wieku epidemii, w tym miejscu znalazła schronienie grupa mieszkańców pobliskich Siemiatycz. W podzięce za ocalenie mieli oni postawić na górze drewniany krzyż.

Obecnie cerkiew Przemienienia Pańskiego otaczają tysiące wotywnych krzyży, ustawianych przez wiernych w różnych intencjach.Oprócz święta Przemienienia Pańskiego odbywają się tu inne ważne religijne wydarzenia, takie jak np. ogólnopolska paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej.

Święta Góra Grabarka to miejsce, gdzie od stu­leci podążają prawosławni pielgrzymi. Jej najstarsze dzieje nie są znane. Góra zasłynęła w 1710r., kiedy epi­demia cholery szalała na terenach Podlasia. W tym cza­sie pewnemu starcowi we śnie zostało objawione, że ratunek można znaleźć na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże. Z modlitwą obmywali się i pili wodę ze źródełka. We­dług kroniki siemiatyckiej parafii ratunek od choroby znalazło wówczas ok. 10 tys. ludzi. W podzięce Bogu za cud zbudowano na tym miejscu drewnianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Cerkiew przebudowywana, remontowana, upiększa­na dotrwała do 1990r, kiedy to podpalona spłonęła doszczętnie. Nowa cerkiew została wyświęcona w 1998r. Jest już murowana.

W 1947r. na Świętej Górze powstał prawo­sławny żeński klasztor św. Marty i Marii. Od tej pory historia Góry jest nieodłączna od dziejów klasztoru. Siostry modlą się i opie­kują się tym świętym miejscem. Od 2000r na Świętej Górze znajduje się Iwierska Ikona Matki Bożej napisana na Świętej Górze Atos, podarowana na pamiąt­kę 2000 lat chrześcijaństwa. Od setek lat ludzie przychodzą tu z prośbą i modlitwą o pomoc. Zostawiają swoje krzy­że, pod którymi kryją się ich osobiste troski, smutki i radości. Przychodzą, aby tu znaleźć ukojenie, radość, pociechę i wzmocnienie.

Najbardziej liczne pielgrzymki przybywa­ją na Świętą Górę na święto Przemienienia Pańskiego (18/19 sierpnia), ale wierni, piel­grzymi i turyści docierają tu przez cały rok.

KAI / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Gabriel Bunge

Aby przybliżyć ikonę Rublowa, Autor zbadał tradycję wcześniejszych przedstawień Trójcy Świętej, niezwykle ciekawy, duchowy profil klasztoru, w którym powstała, i w końcu liturgię, do której została namalowana. Synteza tych trzech wątków: tradycji, duchowości i liturgii...

Skomentuj artykuł

Święta Góra Grabarka: prawosławni pielgrzymi świętują Przemienienie Pańskie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.