TOTUS 2014 tym razem nie dla DEON.pl

TOTUS 2014 tym razem nie dla DEON.pl
Zdjęcie z nominacji "TOTUS"
KAI / mh

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody TOTUS, przyznawane przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W tym roku jej laureatami zostali: Stanisław Niemczyk, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, prof. Zbigniew Chłap oraz Telewizja Polska i Polskie Radio.

Nagrody TOTUS przyznawane są dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. Tradycyjnie już wyróżnienie przyznawane jest w czterech kategoriach.

W czasie uroczystego wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" przypomniał, że w 1999 roku Jan Paweł II odbył jedną z najważniejszych pielgrzymek, z której zrodził się pomysł powołania Fundacji i programu stypendialnego. Metropolita warszawski zauważył, iż słusznie program ten nazywany jest żywym pomnikiem Jana Pawła II, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy uczestniczą w budowaniu tego pomnika.

Podkreślając, że tegoroczny Dzień Papieski odbywa się już po kanonizacji Jana Pawła II kard. Nycz zauważył, że wzrasta zobowiązanie Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" do przypominania osoby Jana Pawła II następnym pokoleniom i znajdowanie tych, którzy są inspirowani nauczaniem papieża, stąd uroczystość wręczenia nagród TOTUS tym, którzy kierują się nauczaniem św. Jana Pawła II.

DEON.PL POLECA

W kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" nagrodę TOTUS otrzymał architekt Stanisław Niemczyk. W 1968 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i nieprzerwanie projektuje różnorodne budowle - handlowe, usługowe, mieszkalne i sakralne. Dał się poznać przede wszystkim jako twórca niezwykłych kościołów. Nawiązuje do architektury sakralnej różnych epok, tworząc dzieła bardzo indywidualne, pełne ekspresji i nastroju, które przyniosły mu przydomek "polski Gaudi". Do wyróżniających się dzieł Stanisława Niemczyka zaliczyć należy kościół pw. Ducha Świętego w Tychach, kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie, kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach, kościół z klasztorem dla zakonu oo. Franciszkanów w Tychach. W 1998 roku został laureatem Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich, natomiast w roku 2000 r. został przez Jana Pawła II uhonorowany odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice.

Dziękując za wyróżnienie Stanisław Niemczyk powiedział, że jest tylko budowniczym i projektantem, ale by móc pracować niezbędna jest rodzina. "Widząc młodzież Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" jestem pewien, że to piękny kierunek dla naszego narodu" - stwierdził laureat.

Nominowanym w tej kategorii był również Ernest Bryll, wybitny poeta i pisarz.

W kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza" nagrodę TOTUS otrzymał prof. Zbigniew Chłap. To emerytowany profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; profesor doktor habilitowany nauk medycznych, patofizjolog. W czasie wojny członek Szarych Szeregów. Pierwszy przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL. Współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei". Przez cały czas społecznej działalności, od 1981 roku, w różnych zespołach, a od 1995 r. wraz z członkami Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei" niesie pomoc medyczną najbardziej potrzebującym, nie mającym dostępu do świadczeń medycznych. Jest inicjatorem i jednym z realizatorów programów edukacyjnych promujących zdrowy styl życia wśród młodzieży.

Odbierając nagrodę prof. Chłap podkreślił, że stanowi ona wyróżnienie także dla lekarzy ze Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei". Laureat przypomniał, że mija właśnie 30. rocznica wydarzenia, jakim było podjęcie społecznej uchwały o powołaniu organizacji lekarskiej, która charytatywnie będzie niosła pomoc tym, którzy jej potrzebują. "Opatrzność pozwala nam kontynuować tę działalność do dziś" - mówił prof. Chłap.

W kategorii tej nominowani byli także: Fundacja "Światło" z Torunia oraz Helena Pyz, lekarka i świecka misjonarka.

W kategorii "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" statuetkę otrzymała Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. To ruch społeczny, który powstał 16 października 1998 r w Radomiu. Skupia placówki oświatowe działające w Polsce oraz poza jej granicami, które obrały za patrona św. Jana Pawła II. Społeczność Rodziny Szkół tworzą 1232 placówki szkolne różnego stopnia rozsiane po całej Polsce oraz 21 poza jej granicami (Europa, Ameryka, Afryka). Kształci się w nich ok. 350 tys. dzieci i młodzieży. Najważniejsze cele jakie realizuje Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w oparciu o wartości, jakie uosabiał Patron, propagowanie nauczania św. Jana Pawła II i budowanie więzi między szkołami. Placówki zgromadzone w Ogólnopolskiej Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II przybliżają i propagują postać, działalność i nauczanie św. Jana Pawła II poprzez swoją pracę wychowawczo-dydaktyczną.

Nagrodę TOTUS w imieniu Rodziny Szkół im.Jana Pawła II odebrali Halina Marciniak - przewodnicząca społecznej rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Zbigniew Gumiński, inicjator powstania tego ruchu. Gumiński podkreślił, że Rodzina Szkół stara się wypełniać testament swego świętego patrona dodając, że nagroda TOTUS jest wielkim wyróżnieniem dla wszystkich, którzy tę Rodzinę tworzą. "Nagroda będzie dla naszych szkół zobowiązaniem i zachętą, aby angażować się w to, co w życiu piękne i dobre" - powiedział Gumiński.

Wśród nominowanych w tej kategorii byli również: Miasto Nowy Targ, Norbert Szczepański, Aleksandra Zapotoczny oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

"TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach" trafił do zespołu twórców Telewizji Polskiej i Polskiego Radia - przygotowującego i realizującego przekaz z uroczystości kanonizacyjnych Jana XXIII i Jana Pawła II. Jak podkreślono w uzasadnieniu, kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II została przez media publiczne w Polsce zaprezentowana odbiorcom w kraju i zagranicą w bardzo szerokiej formule, obejmującej transmisje najważniejszych wydarzeń, specjalne audycje, a także produkcję filmów dokumentalnych i reportaży. Praca dla właściwego przygotowania i przeprowadzenia tych zadań trwała wiele miesięcy i wymagała zaangażowania licznych zespołów pracowników mediów i znaczących środków finansowych. Stworzona oferta programowa biła rekordy oglądalności i słuchalności.

Prezes TVP Juliusz Braun powiedział, że nagroda ta jest wyróżnieniem ogromnej rzeszy pracowników TVP, bowiem tylko w kwietniu br. telewizja nadała 720 godzin programów związanych z kanonizacją i osobami obu papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Z kolei Andrzej Siezieniewski, prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. zauważył, że przez lata dziennikarze Polskiego Radia towarzyszyli Janowi Pawłowi II, stąd transmisja uroczystości kanonizacyjnych była ważnym akordem tych związków. Prezes dodał, że transmisja radiowa uroczystości kanonizacyjnych dostępna była także na pl. św. Piotra w Watykanie, dzięki współpracy z Radiem Watykańskim. Prezesi TVP i PR zadeklarowali, że kwotę pieniężną towarzyszącą nagrodzie TOTUS przekażą na cele statutowe Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

W kategorii tej nominowano również zespół twórców serialu telewizyjnego "Ranczo", Radio Warszawa, portal internetowy DEON.pl oraz redakcję dwumiesięcznika "Wołanie z Wołynia".

Galę Nagród TOTUS 2014 uświetniły występy znanych szerokiej publiczności artystów, m.in. Haliny Mlynkowej oraz finalistów konkursu "The Voice of Poland": Mateusza Ziółko i Moniki Urlik. Prócz tego zebrani na Zamku Królewskim w Warszawie mogli posłuchać grającego na fortepianie Patrycjusza Kisły, niewidomego stypendysty Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

TOTUS 2014 tym razem nie dla DEON.pl
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.