Tuchów: misyjny zjazd redemptorystów

7 lat temu
KAI / psd

Pod hasłem "Bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka" w dniach 29-31 stycznia w Tuchowie odbył się zjazd misyjny redemptorystów. Uczestniczyło w nim ok. 60 misjonarzy i rekolekcjonistów z całego kraju, a także z Białorusi, Ukrainy, Czech i Kazachstanu

W części formacyjnej uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów ks. prof. Dariusza Oko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na temat: "Gender - od tolerancji do totalitaryzmu". Prelegent ukazał w nim źródła ideologii gender oraz jej niebezpieczne skutki w innych krajach, przejawiające się m.in. w seksualizacji dzieci i młodzieży.

Podkreślając pewne podobieństwa między gender a ideologią marksistowską, zauważył, że zrodziła się ona w środowisku ateistów, którzy odrzucają Boga i wyższe wartości. Przestrzegał przed przekształceniem się tego kierunku w totalitaryzm, ze względu na instytucjonalne narzucanie jego rozpowszechniania w ramach gender mainstreaming i nietolerowanie sprzeciwu ze strony ludzi inaczej myślących. Zwrócił też uwagę na zagrożenie wpajania elementów ideologii gender najmniejszym dzieciom i różne dążenia prowadzące do niszczenia rodziny.

Ks. prof. Oko zachęcił do podejmowania inicjatyw demaskujących rzeczywiste zamiary zwolenników gender, które, jak ocenił, są coraz częściej dostrzegalne w naszym kraju, choć w głównych mediach najczęściej ukazywane są tylko łagodne strony genderyzmu. Należy domagać się m.in. poszanowania prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, co gwarantuje konstytucja RP. Przeciwdziałanie tej ideologii jest tym bardziej potrzebne, gdyż po liście biskupów polskich na ten temat, wzmocniły się w mediach ataki na Kościół i chrześcijańską rodzinę. Trzeba to czynić z miłością i zdrowym rozsądkiem, w oparciu o wiarę oraz w jedności z Bogiem i Kościołem - podkreślił ks. Oko.

Uczestnicy zjazdu wysłuchali też wykładów ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr z UAM w Poznaniu. Najpierw ukazał on zasadnicze prawdy dotyczące człowieka w świetle encykliki "Fides et Ratio", podkreślając wielkie znaczenie tego nauczania w dobie postmodernizmu i w obliczu różnych kierunków próbujących zniekształcić prawdę o człowieku. Ks. Bortkiewicz przybliżył także zasadnicze elementy katechizmu społecznego wynikające z nauczania bł. Jana Pawła II. Zwrócił szczególną uwagę na zasadę solidarności, która konstruuje relacje społeczne.

W trzecim dniu zjazdu o. dr hab. Marek Saj CSsR z UKSW w Warszawie wygłosił wykład dotyczący zwalniania z kar kościelnych w sakramencie pokuty i pojednania. Omówił w nim od strony praktycznej procedury, jakie w tym zakresie przewiduje prawo kanoniczne.

Uczestnicy zjazdu zapoznali się także z aktualnymi wydarzeniami w dziedzinie misji i rekolekcji, które przedstawił o. Stanisław Kiełbasa CSsR, przewodniczący Sekretariatu Misji i Rekolekcji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i organizator zjazdu. Mówiono m.in. o zbliżającej się peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji warszawskiej oraz peregrynacji Jezusa Miłosiernego w diecezji tarnowskiej. Przybliżono też inicjatywy podejmowane przez Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w tym międzynarodową letnią szkołę ewangelizacji REDCAMP, która odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Krakowie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Tuchów: misyjny zjazd redemptorystów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.