Uczniowie Ratzingera: Jak mówić o Bogu?

Uczniowie Ratzingera: Jak mówić o Bogu?
(fot. G. Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / kw

Doroczne spotkanie Kręgu Uczniów Josepha Ratzingera odbędzie się w tym roku w dniach 27-30 sierpnia w międzynarodowym centrum Mariapoli w Castel Gandolfo. Tym razem jego temat brzmi: "Jak mówić o Bogu? Kryzys wiary w Europie".

Już po raz trzeci uczestnicy konferencji będą obradować bez swego akademickiego profesora - papieża-seniora Benedykta XVI. Odwiedzą go jednak na zakończenie spotkania i wezmą udział we wspólnej Mszy św. pod jego przewodnictwem - oznajmił koordynator Kręgu 80-letni bawarski salwatorianin Stephan Otto Horn, były asystent (w latach 1972-77) ks. prof. Ratzingera na uniwersytecie w Ratyzbonie.

Dodał, że w tegorocznym spotkaniu wezmą udział m.in. arcybiskup Wiednia kard Christoph Schönborn (uczeń J. Ratzingera w latach 1972-73) i ks. Tomáš Halík z Pragi, prezes Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej.

Emerytowany od 1999 roku ks. prof. Joseph Ratzinger - Benedykt XVI wykładał dogmatykę w Augsburgu, a od 1986 roku teologię fundamentalną na uniwersytecie w Pasawie.

Krąg Uczniów Ratzingera (Ratzinger Schülerkreis) istnieje od 1971 r. Jak wspominał w rozmowie z KAI kard. Schönborn, grupa powstała dlatego, że przyszły papież miał w Ratyzbonie zbyt wielu doktorantów i nie był w stanie opiekować się indywidualnie każdym z nich. Dlatego wszyscy spotykali się w co drugą sobotę w seminarium duchownym w Ratyzbonie.

Po wspólnej Mszy św. doktoranci przedstawiali swoje najnowsze badania, o których potem wspólnie dyskutowano. "Jeszcze do dziś niektórzy z uczniów prof. Ratzingera dziwią się, jak otwarcie i z jaką intelektualną swobodą dyskutowaliśmy o najbardziej kontrowersyjnych problemach teologii" - powiedział obecny arcybiskup Wiednia.

Z chwilą mianowania ich profesora w 1977 arcybiskupem Monachium, a w 4 lata później przeniesienia go do pracy w Kurii Rzymskiej, grupa spotykała się raz w roku. Od 2005 r., gdy kard. Ratzinger został wybrany papieżem, Krąg zbiera się w Castel Gandolfo.

Spotkania te odbywają się zawsze za zamkniętymi drzwiami. Jest to swoisty powrót do czasów, gdy obecny papież-senior prowadził dyskusje w kręgu akademickim, omawiał tematy naukowe, odpowiadał na pytania i sam zadawał pytania.

Od 2009 Krąg poszerza się o młodych teologów, głównie z krajów języka niemieckiego, ale są wśród nich także naukowcy z Meksyku, Hiszpanii, Włoch i USA. Podstawowymi warunkami przyjęcia do tego grona jest studiowanie teologii prof. Josepha Ratzingera i znajomość języka niemieckiego.

W ostatnich latach obradowano głównie nad hermeneutyką Soboru Watykańskiego II, nową ewangelizacją i rozumieniem dokumentów soborowych - między tradycją a innowacją.

Tematami wcześniejszych spotkań były "Misja wśród narodów: jej usprawiedliwienie i forma dzisiaj" (2009), "Historyczność Chrystusa" (2008) - sprawa bliska Benedyktowi XVI, który podjął to zagadnienie w swojej książce "Jezus z Nazaretu", a także związki między nauką o stworzeniu a ewolucjonizmem (2006 i 2007) i obraz św. Piotra Apostoła w Ewangelii wg św. Marka.

Przed dwoma laty rozważano "Kwestię Boga w kontekście sekularyzacji", a w ubiegłym roku - "Teologię Krzyża".

W 2008 Krąg Uczniów powołał do życia Fundację im. Josepha Ratzingera - Papieża Benedykta XVI. Jej kuratorium przewodniczy kard. Ch. Schönborn. Na czele Rady Fundacji stoi były rektor seminarium duchownego w Bambergu ks. Michael Hofmann, a przewodniczącym zarządu jest o. Stephan Otto Horn.

Fundacja służy badaniu i krzewieniu teologii "w duchu nauczania prof. Ratzingera" i duchowości papieża. Działa ona za zgodą Benedykta XVI, który na ten cel przekazał fundusz założycielski. W jej ramach utworzono m.in. stanowisko profesora gościnnego na uniwersytecie w Ratyzbonie.

Fundacja składa się z dwóch kręgów: uczniów, liczącego prawie 30 członków oraz młodych doktorantów teologii, spośród których ponad połowa pochodzi z krajów języka niemieckiego, a pozostali - z różnych krajów, od Chile i USA, przez Francję, Rumunię i Grecję po Afrykę. Rzeczniczką tego "kręgu młodych" jest Michaela Hastatter - pastoralistka z uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim.

Członkami Kręgu Uczniów Ratzingera są głównie profesorowie uniwersyteccy (aktywni zawodowo i emeryci), w tym dwaj kardynałowie: Christoph Schönborn z Wiednia i przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan Kurt Koch.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Uczniowie Ratzingera: Jak mówić o Bogu?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.