Uzdrowić relacje ze stworzeniem

Uzdrowić relacje ze stworzeniem
Papież Franciszek (fot. Vatican media / EPA / PAP)
Vatican news vaticannews/Giancarlo La Vella/pk

Na całym świecie obchodzimy dzisiaj Dzień Ziemi pod hasłem "Odbudować naszą Ziemię". Przywrócenie trwałego związku ze stworzeniem - oto cel, do którego dąży społeczność międzynarodowa. Papież Franciszek wielokrotnie wzywał do poszanowania przyrody, przede wszystkim w dwóch encyklikach "Laudato si" i "Fratelli tutti". Wzywa do tego także w dzisiejszym tweecie, w którym zachęca nas do ponownego nawiązania pozytywnej więzi ze Stwórcą, z bliźnimi i ze stworzeniem.

Papież Franciszek podkreślił odpowiedzialność człowieka w jego relacji z naturą w Światowym Dniu Ziemi, który w tym roku bardziej niż kiedykolwiek wzywa wszystkie narody, zwłaszcza te uprzemysłowione, do podjęcia wspólnego zobowiązania do zaprzestania zanieczyszczania i masowej eksploatacji zasobów naszej planety. Z okazji tej rocznicy rozpoczyna się również szczyt klimatyczny, który odbywa się dziś i jutro w trybie wirtualnym, z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. W obecności 40 światowych przywódców, amerykański prezydent Joe Biden wyraził zamiar przywrócenia Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego z 2015 roku w sprawie ochrony klimatu. Waszyngton wyszedł z niego w 2018 roku. Jest to swego rodzaju przygotowanie do tegorocznej konferencji klimatycznej COP 26, która odbędzie się w Glasgow w Szkocji w dniach od 1-12 listopada.

Pełna szacunku relacja z Stworzeniem

Franciszek zawsze miał nadzieję na stworzenie sojuszu między człowiekiem a środowiskiem, co nie jest niczym innym, jak alternatywną nazwą koncepcji "ekologii integralnej", znanej obecnie wszędzie dzięki encyklice Laudato si'. Wszystko, co się dzieje, od pandemii po zmiany klimatyczne, ma znaczenie dla każdego aspektu życia, społecznego i gospodarczego, etycznego i politycznego.

DEON.PL POLECA

Sama Stolica Apostolska - zapewnił papież Franciszek - jest zaangażowana w to, by Państwo Watykańskie zredukowało emisję netto do zera przed 2050 r.

A wszystko to wpływa na życie najuboższych i najbardziej wrażliwych, często potwierdza Papież, odwołując się do odpowiedzialności za promowanie, ze zbiorowym zaangażowaniem i solidarnością, kultury troski, która stawia w centrum godność ludzką i dobro wspólne. Sprawiedliwość, równość, bezpieczeństwo, z punktu widzenia ochrony środowiska, są dziś dla Franciszka nieodzownymi priorytetami.

Jakie strategie?

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, racjonalne wykorzystanie zasobów i inne inicjatywy muszą być realizowane, aby powstrzymać dalsze zatruwanie Ziemi. Sama Stolica Apostolska - zapewnił papież Franciszek - jest zaangażowana w to, by Państwo Watykańskie zredukowało emisję netto do zera przed 2050 r. poprzez intensyfikację wysiłków w zakresie zarządzania środowiskiem, podejmowanych już od kilku lat. Umożliwiają one racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak woda i energia, efektywność energetyczną, zrównoważoną mobilność, zalesianie, a także obieg zamknięty w gospodarowaniu odpadami.

Konieczna zmiana kursu

Chodzi o zainicjowanie szeregu działań, które odnoszą się do ekologii integralnej, wartości, dla której Franciszek wzywa do edukacji, by postawić troskę o wspólne dobro na pierwszym miejscu w polityce krajowej i międzynarodowej oraz by zachęcać do zrównoważonej produkcji, nawet w krajach o niskich dochodach, dzieląc się odpowiednimi zaawansowanymi technologiami. Należy zatem połączyć środki polityczne i techniczne, aby stworzyć proces edukacyjny, który będzie sprzyjał kulturowemu modelowi rozwoju i zrównoważonego rozwoju, opartemu na braterstwie i sojuszu między człowiekiem a środowiskiem. Nadszedł czas na zmianę kursu, stwierdza Papież. Nie pozbawiajmy nowych pokoleń nadziei na lepszą przyszłość.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
John C. Polkinghorne

W jakiej relacji pozostają nauka i teologia? Czy jesteśmy świadkami odrodzenia teologii naturalnej? Jak odkrycia współczesnej fizyki odnoszą się do chrześcijańskiej nauki o stworzeniu? Wywód jest przykładem tego, w jaki sposób osoba o zacięciu naukowym...

Skomentuj artykuł

Uzdrowić relacje ze stworzeniem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.