W Ełku uroczyście erygowano istniejący od 2007 roku klasztor karmelitanek bosych

W Ełku uroczyście erygowano istniejący od 2007 roku klasztor karmelitanek bosych
(fot. zbyszekzi / youtube)
KAI / pch

W uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady, 26 kwietnia 2018 r., bp Jerzy Mazur dokonał uroczystego erygowania Klasztoru Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Jak wyjaśnił ks. kan. Jacek Uchan, kapelan sióstr, od tej chwili klasztor przestaje być filią klasztoru w Łasinie, a staje się autonomicznym klasztorem.

Po wprowadzeniu nastąpił akt odczytania dekretu. Ks. kan. Marcin Maczan, kanclerz kurii biskupiej i wikariusz generalny, przedstawił treść dokumentu, ustanawiającego klasztor sióstr karmelitanek bosych pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Witynach koło Ełku. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dnia 21 marca 2018 r. zezwoliła na erygowanie nowego klasztoru.

Zobacz uroczystą profesję s. Marii Agnieszki, karmelitanki bosej w Ełku:

DEON.PL POLECA

W homilii bp Jerzy Mazur podkreślał, że na ten dzień czekaliśmy od czternastu lat, od momentu przybycia sióstr do naszej diecezji, od 1 października 2004 r. W krótkim zarysie historii tego klasztoru biskup wspomniał, że pierwszym kapelanem sióstr był śp. ks. inf. Wielgat, a obecnie funkcję tą sprawuje ks. kan. Jacek Uchan.

"Od 2007 r. wraz z Maryją Dobrej Rady rozpoczęła się budowa klasztoru, nad którą pieczę objął ks. prał. Tadeusz Herman. W październiku tego też roku bp Jerzy Mazur dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Wówczas dokonało się także symboliczne zjednoczenie w tym miejscu całej diecezji poprzez wmurowanie kamieni, które zostały przywiezione przez księży dziekanów. Było to zapewnienie, że cała diecezja włącza się w pomoc przy budowie klasztoru i że siostry karmelitanki modlą się w intencjach całej diecezji" - wspominał biskup.

Siostrom można wysyłać także prywatne intencje tutaj >>

Uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady jest bardzo mocno wpisana w dzieje ełckiego Klasztoru. Jedenaście lat temu powierzyliśmy Matce Dobrej Rady budowę klasztoru i prosiliśmy ją o orędownictwo. Czcząc Maryję pod tym wezwaniem, wyznajemy, że ona może wyprosić nam dar dobrej rady u Ducha Świętego. W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryję. Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce - powtarzał św. Bernard. Maryja jest Matką Dobrej rady, gdyż przez całe życie podlegała wpływowi Ducha Świętego. Jej postawa, postępowanie oraz słowa, które wypowiadała są dla nas wierzących wskazówkami jak należy żyć, jak słuchać Boga, jak być wiernym Bogu, jak pełnić wolę Boga w codziennym życiu - mówił biskup.

O. Wojciech Ciak, delegat prowincjała ds. sióstr karmelitanek bosych, wyraził wdzięczność za życzliwość i troskę o ten klasztor. "Siostry karmelitanki są takim znakiem zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich, że nasze zmagania mamy powierzyć Maryi i w duchu św. Teresy, mamy w tych zmaganiach trwać do końca. Ufamy, że tak jak ten klasztor był budowany przy dobrych radach Maryi, to miejsce będzie taką szczególną przestrzenią, w której wszyscy będą znajdowali dobre rady na ciągłe zmagania" - mówił zakonnik.

Przełożoną ełckiego klasztoru jest s. Maria Jadwiga Kwiatkowska. Obecnie przebywa tu ok. 10 sióstr. W słowie skierowanym do zgromadzonych siostry wyrażały swoją wdzięczność za zaangażowanie duchowe i materialne: "Sercami przepełnionymi radością i wzruszeniem pragniemy podziękować dobremu Bogu za łaskę erygowania naszego klasztoru. Poprzez akt prawnego ustanowienia klasztoru, siostry, które tworzyły tę fundację od początku jego istnienia i siostry, które ukończyły w Ełku formację początkową lub ją odbywają, w dniu dzisiejszym zostają definitywnie włączone do nowego ełckiego klasztoru. Bogu niech będą dzięki za Jego przeogromną miłość".

Na zakończenie biskup ełcki zwrócił się do sióstr przebywających za klauzurą: "Trwajcie na modlitwie na tym wzgórzu klasztornym. Trwa z wami Maryja Matka Jezusa i nasza Matka, Matka Nadziei. Ona pragnie, abyśmy jako uczniowie Jezusa słuchali Jego głosu i stawali się ludźmi nadziei, ludźmi zaufania. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówiła: 'niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi'. Niech te słowa dodają nam otuchy i nadziei. Bądźcie miłością w sercu Kościoła, żyjcie nią i wypraszajcie tę miłość dla nas wszystkich".

Karmelitanki bose przybyły do Ełku na zaproszenie biskupa ełckiego 14 lat temu. Pierwszą patronką klasztoru jest Maryja Matka Nadziei, a drugą - św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Przez pierwsze cztery lata siostry tymczasowo mieszkały przy katedrze ełckiej. Był to czas wzmożonej modlitwy i działania, by przygotować odpowiednie miejsce i rozpocząć budowę klasztoru. Od 8 grudnia 2008 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, siostry mieszkają na wzgórzu, gdzie stoi klasztor - ełcki Karmel. W tym roku planowane jest również zamknięcie klauzury oraz poświęcenie kaplicy.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

W Ełku uroczyście erygowano istniejący od 2007 roku klasztor karmelitanek bosych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.