W Kościele prawosławnym dziś tradycyjna sobota wspominania zmarłych

W Kościele prawosławnym dziś tradycyjna sobota wspominania zmarłych
Fot. depositphotos.com
PAP/ kb

Wierni Kościoła prawosławnego w Polsce odwiedzają 6 listopada cmentarze, w cerkwiach odprawiane są liturgie i modlitwy za zmarłych. W ten dzień przypada w tym roku tzw. rodzicielska sobota – tradycyjny w prawosławiu czas wspominania tych co odeszli.

Duchowni podkreślają, że cerkiewnosłowiańskie określenie sobota rodzicielska mówi nie tyle o modlitwie za rodziców, lecz za wszystkich zmarłych przodków. To dzień zwany też przez wiernych sobotą dymitriewską – ta nazwa bierze się stąd, że rokrocznie jest to ostatnia sobota przed dniem św. Dymitra, obchodzonym w Cerkwi zawsze 8 listopada.

Prawosławni obchodzą święto

W tym roku wypada ona 6 listopada, ale np. dwa lata temu był to 2 listopada, czyli katolickie Zaduszki, a siedem lat temu sobota dymitriewska wypadła 1 listopada, czyli w katolicki dzień Wszystkich Świętych.

Początkowo sobota ta

była dniem modlitw za poległych żołnierzy, z czasem przyjęła się tradycja – utrzymująca się do dziś – odprawiania modlitw za wszystkich zmarłych. W cerkwiach odbywają się wówczas modlitwy za tych co odeszli (panichidy), a w trakcie liturgii czytane są fragmenty Pisma Świętego nawiązujące do śmierci i życia przyszłego.

Tego dnia duchowni tradycyjnie święcą też groby na cmentarzach. Podkreślają przy tym, że w tradycji prawosławnej podstawą jest modlitwa za zmarłych w cerkwi w trakcie liturgii i nie zastąpią tego kwiaty i znicze na cmentarzu.

Uroczystość Wszystkich Świętych, przypadająca w Kościele katolickim 1 listopada, obchodzona jest w prawosławiu w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego (zwanym Pięćdziesiątnicą). To święto ruchome, zależne od daty Wielkanocy. W tym roku wypadło 27 czerwca.

Najważniejszym czasem na wspominanie zmarłych jest w Kościele prawosławnym okres paschalny, po Wielkiej Nocy. Jak tłumaczą duchowni, chrześcijanie spieszą wtedy na groby zmarłych, by podzielić się z nimi radosną nowiną, że Chrystus zmartwychwstał. W tym okresie takim dniem modlitw jest przede wszystkim tzw. Radonica – wypadająca w drugi wtorek po Zmartwychwstaniu Pańskim.

Jest też kilka innych dni w roku, gdy prawosławni szczególnie modlą się za zmarłych. Na początku listopada właśnie sobota przed dniem św. Dymitra jest tradycyjnym dniem wspominania i modlitw za zmarłych.

Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. osób. Według danych GUS – uznawanych jednak przez hierarchów za niemiarodajne – w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Dane z tegorocznego spisu nie są jeszcze znane.

Za centrum prawosławia w naszym kraju uważane jest województwo podlaskie.

Źródło: PAP / kb

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
red. Joanna Kołat, Agata Świerczek, Sylwia Wyszogrodzka

Innowacje w kulturze na przestrzeni dziejów są zagadnieniem szerokim, interdyscyplinarnym, a przede wszystkim niezwykle inspirującym. W rozwoju cywilizacji odegrały one kluczową rolę, przyczyniając się do jej ciągłych zmian oraz stałego postępu.

Zainteresowanie tą właśnie tematyką...

Skomentuj artykuł

W Kościele prawosławnym dziś tradycyjna sobota wspominania zmarłych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.