Watykan: Kościół nie przewiduje żadnej misji wobec Żydów

Watykan: Kościół nie przewiduje żadnej misji wobec Żydów
(fot. shutterstock.com)
KAI / ml

Chociaż katolicy w swym dialogu z judaizmem dają świadectwo swej wiary w Jezusa Chrystusa, to jednak powstrzymują się od wszelkich aktywnych prób nawracania lub misji wśród Żydów.

Kościół nie przewiduje żadnej instytucjonalnej misji wobec nich. Takie zapewnienie zawiera najnowszy dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych pt. "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne", ogłoszony w Watykanie 10 grudnia z okazji 50. rocznicy soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate".

Na wstępie dokument przywołuje wspomniane półwiecze, jakie upłynęło od ogłoszenia tamtej deklaracji, podkreślając, że od tamtego czasu poczyniono wielkie kroki na drodze dialogu z judaizmem, co umożliwiło przejście od "chłodnego współżycia" do "głębokiej przyjaźni". Tekst soborowy w swym punkcie 4. określił wyraźnie, po raz pierwszy, teologiczne stanowisko Kościoła katolickiego w stosunkach z judaizmem i spotkał się z szerokim odzewem na różnych szczeblach życia kościelnego i wśród Żydów - stwierdzili autorzy.

Komisja przypomniała następnie, że dialogu z judaizmem nie można porównywać z rozmowami z innymi religiami światowymi ze względu na żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Jezusa można zrozumieć jedynie w żydowskim kontekście Jego czasów, jakkolwiek jako Mesjasz Izraela i Syn Boży wykracza On poza taki horyzont dziejowy - przypomniano w dokumencie.

DEON.PL POLECA

Jego autorzy zwracają też uwagę, że Bóg, objawiając się w swym Słowie, przemawia do ludzi i w odniesieniu do Żydów Słowo to uobecnia się w Torze, podczas gdy dla chrześcijan Słowo Boże wcieliło się w Jezusa Chrystusa. Jednakże jest Ono niepodzielone i wymaga od ludzi takiej odpowiedzi, która pozwala im żyć w słusznej relacji z Bogiem.

Istnieje również nierozerwalna więź między Starym a Nowym Testamentem, nawet jeśli oba Testamenty są różnie odczytywane przez żydów i chrześcijan na gruncie ich różnych tradycji religijnych. Dla chrześcijan Stary Testament jest zrozumiały i możliwy do interpretacji w świetle Nowego Testamentu, gdyż Stare i Nowe Przymierze są częścią jedynej i jednej historii przymierza między Bogiem a Jego ludem, chociaż Nowe Przymierze winno być uważane za wypełnienie obietnic zawartych w Starym - podkreśla najnowszy dokument watykański.

Zaznacza z kolei, że dzięki Jezusowi Chrystusowi z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem wszyscy ludzie mają udział w zbawieniu, wszyscy zostali zbawieni. I chociaż żydzi nie mogą uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako odkupiciela powszechnego, to jednak uczestniczą w zbawieniu, gdyż dary i wezwanie Boga są nieodwołalne (por. Rz 11, 29). Jak to nastąpi, pozostaje to niezgłębioną tajemnicą zbawczego planu Bożego - czytamy w dokumencie.

W tym kontekście Komisja zapewniła, że jeśli nawet katolicy w dialogu z judaizmem dają świadectwo swej wiary w Jezusa Chrystusa, to jednak powstrzymują się od wszelkich prób nawracania lub prowadzenia misji w swych kontaktach z żydami. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku żydom" - głosi materiał papieskiej Komisji.

W jego części końcowej autorzy zaznaczyli, że w braterskim dialogu wyznawcy judaizmu i chrześcijanie winni starać się coraz lepiej poznawać się wzajemnie, coraz bardziej jednać się oraz angażować się we wspieranie sprawiedliwości, pokoju i troski o dzieło stworzenia, w skuteczną walkę z wszelkimi formami antysemityzmu. Powinni wzmóc swą współpracę w dziedzinie humanitarnej na rzecz ubogich, słabych, zmarginalizowanych, aby stawać się w ten sposób wspólnie błogosławieństwem dla świata.

Ten najnowszy dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem nie porusza zagadnień doktrynalnych ani teologicznych, ale stanowi jedynie refleksję jego autorów nad dalszym pogłębieniem bieżących tematów teologicznych, po Soborze Watykańskim II. Dokument ten może być również wykorzystany jako punkt wyjścia do dalszych badań teologicznych, do wzbogacania i zwiększania teologicznego wymiaru dialogu katolicko-żydowskiego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykan: Kościół nie przewiduje żadnej misji wobec Żydów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.