Watykan przeciwny praniu brudnych pieniędzy

Watykan przeciwny praniu brudnych pieniędzy
(fot. Emilian Robert Vicol / flickr.com)
KAI / wm

Stolica Apostolska sprzeciwia się wprowadzaniem w obieg dochodów pochodzących z działalności przestępczej - głosi opublikowany dziś przez Stolicę Apostolską List Apostolski w formie Motu Proprio Benedykta XVI. Dokument dotyczy zapobiegania i walki z nielegalnymi operacjami finansowymi i monetarnymi.

Papież aprobuje ustawę Państwa Watykańskiego w tej sprawie i postanawia, że ma ona moc wiążącą także w odniesieniu do dykasterii Kurii Rzymskiej oraz wszelkich organizmów zależnych od Stolicy Apostolskiej. Ponadto ustanawia w Państwie Watykańskim Władze Informacji Finansowej oraz powierza osądzanie ewentualnych przestępstw organom sądowniczym Państwa Watykańskiego.

Ojciec Święty przypomina, że Stolica Apostolska nieustannie zachęcała i zachęca ludzi dobrej woli, a nade wszystko odpowiedzialnych narodów do budowania także poprzez sprawiedliwy i trwały pokój „powszechnego Miasta Bożego”, do którego zmierza historia wspólnoty ludów i narodów. Niestety, pokój w coraz bardziej zglobalizowanym świecie jest zagrożony różnymi czynnikami, w tym niewłaściwym wykorzystaniem rynku i gospodarki a także terroryzmem - czytamy w dokumencie.

Papież z uznaniem odnosi się do wprowadzania przez wspólnotę międzynarodową narzędzi prawnych pozwalających na zapobieganie i walkę ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. „Stolica Apostolska aprobuje te wysiłki i pragnie zastosować także w swej działalności te reguły w wykorzystywaniu zasobów materialnych służących prowadzeniu swej misji i zadań Państwa Watykańskiego” - czytamy w papieskim dokumencie.

Benedykt XVI wyjaśnia, że ustawa o zapobieganiu i walce z ponownym wprowadzaniem w obieg dochodów pochodzących z działalności przestępczej i finansowaniu terroryzmu stanowi realizację Konwencji Monetarnej zawartej między Państwem Watykańskim a Unią Europejską z 17 grudnia 2009 r. i że normy w tej sprawie wchodzą w życie w dniu dzisiejszym. Postanawia, że Władze Informacji Finansowej będą miały kanoniczną i publiczną osobowość prawną oraz watykańską osobowość cywilną.

Komentując dzisiejszą publikację nowych ustaw Państwa Watykańskiego dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi podkreślił, że wydarzenie to ma duże znaczenie nie tylko normatywne, lecz także moralne i duszpasterskie. Przypomniał, że wszystkie instytucje związane z zarządzaniem Kościoła zostają włączone w system zasad i narzędzi prawnych, jakie buduje wspólnota międzynarodowa pragnąc zapewnić sprawiedliwe i uczciwe współżycie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

- Niestety jest to świat, w którym nierzadko instytucje ekonomiczne i finansowe stają się polem działalności nielegalnych, takich jak ponowne wprowadzanie w obieg dochodów pochodzących z działalności przestępczej i finansowanie terroryzmu, stanowiących prawdziwe zagrożenie dla sprawiedliwości i pokoju w świecie. Papież stwierdza bardzo jasno, że Stolica Apostolska aprobuje te wysiłki i pragnie zastosować także w swej działalności te przyjmowane dziś reguły aby zapobiegać i walczyć z tymi straszliwymi zjawiskami - podkreślił ks. Lombardi.

Rzecznik Watykanu podkreślił, że współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie jest konieczna w związku ze stosowaniem przez świat przestępczy coraz bardziej wyrafinowanych technologii dostępnych w zglobalizowanym świecie. Środowiska te wykorzystują także miejsca słabe i delikatne, istniejące niekiedy w systemie międzynarodowym.

Ks. Lombardii zauważa, że podpisany dziś przez Benedykta XVI dokument jest bardzo nietypowy dla obecnego pontyfikatu, wyraża on jednak wielką odwagę i ma duże znaczenie moralne i duchowe. - To dobry sposób na zwieńczenie tego roku, przez konkretny krok ku przejrzystości i wiarygodności - stwierdza ks. Lombardi.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykan przeciwny praniu brudnych pieniędzy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.