Wniebowzięcie w Magazynie RV - słuchaj

Wniebowzięcie w Magazynie RV - słuchaj
(fot. PAP/Waldemar Deska)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie

Tylko obecność Boga może zapewnić, że świat stanie się lepszy - przypomniał Benedykt XVI w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Magazyn poświęcamy obchodom w Castel Gandolfo i na Jasnej Górze, gdzie na dzisiejszy odpust dotarło ponad 50 pieszych pielgrzymek.

Wniebowzięcie Maryi ukazuje nam, że w Bogu jest miejsce dla człowieka; Bóg jest domem dla człowieka, który z kolei powinien uczynić w sobie miejsce dla Stwórcy. Mówił o tym Benedykt XVI w homilii podczas porannej Mszy, którą zgodnie z tradycją sprawował w kościele parafialnym w Castel Gandolfo.

Papież wskazał, że Maryja, choć została wzięta do nieba, nie przestaje być blisko nas, bo sam Bóg jest bliski. Serce Maryi całkowicie zjednoczonej z Bogiem jest tak wielkie, że obejmuje całe stworzenie, czego dowodzi rozpowszechniony kult Matki Bożej. Jednak, jak zaznaczył Ojciec Święty, dzisiejsza uroczystość ukazuje też drugi aspekt: że w człowieku jest miejsce dla Boga, co również widzimy u Maryi, nowej Arki Przymierza.

Posłuchaj magazynu Radia Watykańskiego

[-polacco_2_20120815_210034.mp3-]

"Jest w nas miejsce dla Boga, a Jego obecność jest niezwykle ważna, by rozjaśnić świat w jego smutkach i problemach - powiedział Benedykt XVI. - Ta obecność urzeczywistnia się przez wiarę. Wiara otwiera drzwi naszego jestestwa tak, że Bóg może tam wejść i stać się mocą dającą życie i rozwój. Jeśli jest w nas ta przestrzeń, otwórzmy ją jak Maryja, gdy rzekła: «Bądź wola Twoja, oto ja służebnica Pańska». Otwierając się nie tracimy niczego. Przeciwnie: nasze życie staje się obfite i wspaniałe. I tak współdziałają ze sobą wiara, nadzieja i miłość. Wiele mówi się dzisiaj o nadziei na lepszy świat. Czy i kiedy taki świat nadejdzie - nie wiemy. Pewny jest tylko ten świat, który się oddala od Boga i wcale nie staje się lepszy, lecz gorszy. Tylko obecność Boga może zapewnić, że świat stanie się lepszy. Mamy tę jedną nadzieję: że Bóg nas oczekuje, że nie kroczymy ku pustce, ale jesteśmy oczekiwani. A po drodze napotykamy dobroć Matki, spotykamy naszych bliskich, odwieczną Miłość. Bóg na nas czeka. To jest nasza wielka radość i nadzieja, która rodzi się z tego święta" - wskazał Papież.

◊   O siły w dźwiganiu programu nowej ewangelizacji, zdawaniu trudnego testu z wiary i odpowiedzialności za losy ojczyzny, prosił na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Główne uroczystości pod przewodnictwem prymasa Polski zgromadziły ok. 90 tysięcy wiernych. Na ten największy w sanktuarium odpust przyszło ponad 50 pieszych pielgrzymek.

Metropolita częstochowski przypomniał w kazaniu, że czas sierpniowych pielgrzymek skłania nas do refleksji nad wyznawaną wiarą i sensem życia: "Muszą powracać do nas te podstawowe pytania o sens życia i ofiary, o więź z Chrystusem i Jego Matką, o nasz udział w tajemnicy Kościoła jako wspólnego domu. I muszą powracać pytania o wartość zmagań i ofiar, z oddaniem życia włącznie za prawdę i wolność".

Abp Depo przypomniał, że sierpień to czas wielu rocznic związanych z historią naszej Ojczyzny, które nie mogą być ośmieszane, jakoby Polacy kochali tylko swoje klęski i nieudane zrywy powstańcze. "Jest to bowiem jawna niesprawiedliwość, która powoduje zanik uczuć wyższych, ofiarności i źle służy przyszłości narodu" - podkreślał kaznodzieja.

Z kolei prymas abp Józef Kowalczyk prosił wiernych o modlitwę w intencji pojednania polsko-rosyjskiego. Wyraził nadzieję, że podpisanie 17 sierpnia "Przesłania do narodów Polski i Rosji" będzie początkiem pełniejszego zjednoczenia katolików i prawosławnych.

Podczas porannej Mszy celebrowanej z udziałem pątników przybyłych ze stolicy, kard. Kazimierz Nycz odczytał telegram od Benedykta XVI wystosowany do warszawskich pielgrzymów w związku z 25-leciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zainicjowana ona została przy paulińskim kościele, skąd wyrusza pielgrzymka.

"Ojciec Święty przekazuje słowo uznania dla osób zaangażowanych w to dzieło, którzy z głęboką wiarą propagują ewangeliczną cywilizację życia i miłości jako przeciwwagę dla stale rodzących się zagrożeń aborcji, eutanazji, swobody obyczajów i patologii życia rodzinnego" - oznajmił warszawski metropolita.

Na uroczystości Wniebowzięcia do Częstochowy w pielgrzymkach pieszych dotarło ponad 80 tys. osób.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wniebowzięcie w Magazynie RV - słuchaj
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.