Zwrot majątku to nie obdarowywanie Kościoła

Zwrot majątku to nie  obdarowywanie Kościoła
(fot. PAP/Grzegorz Momot)
PAP / KAI / apio

Decyzja rządu w sprawie zakończenia prac Komisji Majątkowej z dniem 31 stycznia 2011 roku jest zgodna z oczekiwaniami Kościoła - powiedział PAP we wtorek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Dodał, że Kościół mówił o tym już kilka razy, żeby umożliwić załatwienie pozostałych spraw zwrotu majątku Kościołowi na drodze sądowej i zakończyć prace Komisji.

Hierarcha przypomniał, że biskupi na ostatnim posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (25 listopada) zaapelowali "o szybkie rozwiązanie spraw pozostałych jeszcze do rozstrzygnięcia w Komisji", co umożliwi jej likwidację.

Hierarcha zaznaczył też, że należy pamiętać o relacjach do innych wyznań, które w wyniku prac Komisji Majątkowej również odzyskiwały swój majątek. - Pamiętajmy o proporcji w liczbie spraw, mniej więcej jedna trzecia jest na korzyść innych wyznań i religii żydowskiej także - podkreślił kard. Nycz.

Jego zdaniem, należy pamiętać o tym, że spośród trzech tysięcy spraw rozstrzygniętych jest zaledwie kilka czy kilkanaście, w których powstały jakieś wątpliwości. - Nie budujmy całości obrazu pracy Komisji Majątkowej na ich podstawie - zaapelował Nycz.

Projekt nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zakłada, że do 31 stycznia 2011 r. przestanie funkcjonować Komisja Majątkowa. Gremium to przekaże też sprawozdanie ze swej działalności ministrowi spraw wewnętrznych oraz Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski - ustalono dziś na posiedzeniu Rady Ministrów.
Poniżej publikujemy komunikat Kancelarii Premiera:

Projekt nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zakłada, że do 31 stycznia 2011 r. przestanie funkcjonować Komisja Majątkowa.

Komisja działała przez ponad 20 lat i rozpatrywała wnioski zgłaszane przez kościelne osoby prawne o wszczęcie postępowań dotyczących przywrócenia lub przekazania Kościołowi własności nieruchomości lub ich części. Ponieważ w ostatnim czasie odnotowano istotny spadek tych wniosków, Rada Ministrów w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski uzgodniły uchylenie przepisów ustawy dających podstawę do dalszej działalności Komisji.

W celu umożliwienia zakończenia prac proponuje się, aby do 31 stycznia 2011 r. Komisja przekazała sprawozdanie ze swej działalności ministrowi spraw wewnętrznych oraz Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto w tym samym okresie Komisja powinna przekazać ministrowi spraw wewnętrznych całą dokumentację zgromadzoną w toku prowadzonych postępowań regulacyjnych oraz wnioski o wszczęcie postępowań złożone, a nierozpatrzone przed 1 stycznia 2011 r. Ocenia się, że do rozpatrzenia pozostało ok. 220 spraw.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, w przypadku, gdy sprawa nie została rozstrzygnięta przez Komisję, strona może (w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania pisma o nieuzgodnieniu orzeczenia) wystąpić do sądu o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego, a gdy postępowanie nie było wszczęte – wystąpić do sądu o zasądzenie roszczenia. Zakłada się, że w przypadku braku wystąpienia do sądu w tym okresie, roszczenie wygasa.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zwrot majątku to nie obdarowywanie Kościoła
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.