Życzenia Prymasa Polski dla bp. Jana Wątroby

KAI / psd

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przesłał na ręce bp. Jana Wątroby - nowego ordynariusza diecezji rzeszowskiej, list z życzeniami i gratulacjami. "Przejmujesz bogate dziedzictwo duchowe Kościoła rzeszowskiego (…) Masz tego duchowego dziedzictwa strzec i je ubogacać" - napisał metropolita gnieźnieński.

Drogi Księże Biskupie Janie
Pasterzu Kościoła rzeszowskiego !

DEON.PL POLECA
Z radością przyjąłem wiadomość o wyniesieniu Cię przez Ojca Świętego Franciszka do godności biskupa diecezjalnego i powierzeniu Ci pasterskiej troski o Kościół rzeszowski.

Powołanie kapłańskie i biskupie to wielka łaska Boża, to wielki "dar i tajemnica", jak pięknie określił to bł. Jan Paweł II w tytule rozważań z okazji swojego jubileuszu kapłańskiego.

Powołanie kapłańskie odkrywałeś najpierw w swoim środowisku rodzinnym i parafialnym w Białej k. Wielunia. Później rozeznawałeś je i umacniałeś w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Wreszcie zostało ono potwierdzone święceniami kapłańskimi, które przyjąłeś w dniu 27 maja 1979 roku w katedrze częstochowskiej, z rąk ówczesnego pasterza tego Kościoła biskupa Stefana Baryły.

Po dwuletnim doświadczeniu duszpasterskim w parafii w Wieruszowie wyjechałeś do Rzymu, aby tam, w ramach Fundacji Jana Pawła II, objąć troską duszpasterstwo polskich pielgrzymów przybywających do Wiecznego Miasta. Jednocześnie podjąłeś studia na Uniwersytecie Laterańskim, uzyskując stopień licencjata teologii, a następnie doktora teologii w Warszawie. Współpracując przykładnie ze swoim biskupem, jako jego sekretarz, troszczyłeś się o nowe powołania kapłańskie i o formację duchową kapłanów w oparciu o nauczanie Soboru Watykańskiego II i najnowsze dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

Papież Jan Paweł II, znający Cię osobiście i w oparciu o dokumentację przekazaną przeze mnie jako Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, mianował Cię w dniu 20 kwietnia 2000 roku biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, które to zadanie wypełniałeś gorliwie i przykładnie. Ojciec Święty Franciszek powierzył Ci w dniu 14 czerwca 2013 roku troskę pasterską o diecezję rzeszowską, mianując Cię jej biskupem diecezjalnym.

Drogi Biskupie Janie!

Przejmujesz bogate dziedzictwo duchowe Kościoła rzeszowskiego, budowane z wielkim oddaniem przez pierwszego pasterza tej diecezji biskupa Kazimierza Górnego, jego współpracownika, a także przez kapłanów i lud Boży. Masz tego duchowego dziedzictwa strzec i je ubogacać tak, aby współczesne pokolenie wiernych, oddane Twojej pasterskiej opiece i przewodnictwu, mogło wzrastać w wierze, nadziei i miłości oraz budować komunię ludu Bożego w diecezji rzeszowskiej.

Matka Boża Częstochowska niech Cię osłania hetmańskim płaszczem jako Matka Kościoła, a słowa modlitwy bł. Jana Pawła II, wypowiedziane w 2000 roku podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Biskupów, niech staną się także Twoją modlitwą: "Daj nam, o Panie, mądrość serca. (…) Aby otrzymać ten dar, niezbędny warunek dobrego rządzenia Kościołem, my pasterze musimy jako pierwsi przejść przez Niego, «bramę owiec» (por. J 10, 7). Musimy naśladować Dobrego Pasterza (J 10, 11. 14), aby wierni słuchając nas słyszeli Jego, a idąc za nami szli za Nim, jedynym Zbawicielem wczoraj, dziś i na wieki".

Szczęść Boże na tej nowej drodze powołania biskupiego!

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Życzenia Prymasa Polski dla bp. Jana Wątroby
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.